Lausunnot Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen irtisanomisesta

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydämme saada nähtäväksi asiaan HEL 2016-013103 Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksien irtisanominen liittyvät julkiset asiakirjat ja lausunnot: Helikopterikeskus Oy 15.12.2016, oikaisuvaatimus Utin jääkärirykmentti, Helikopteripataljoona 21.12.2016, lausunto Skärgardshavets Helikoptertjänst Ab 4.1.2017, lausunto Helikopterikeskus Oy 18.1.2017, kirje, oikaisuvaatimuksen peruminen

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Lausunnot Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen irtisanomisesta [#726]
Date
March 20, 2019, 9:38 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi asiaan HEL 2016-013103 Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksien irtisanominen liittyvät julkiset asiakirjat ja lausunnot: Helikopterikeskus Oy 15.12.2016, oikaisuvaatimus Utin jääkärirykmentti, Helikopteripataljoona 21.12.2016, lausunto Skärgardshavets Helikoptertjänst Ab 4.1.2017, lausunto Helikopterikeskus Oy 18.1.2017, kirje, oikaisuvaatimuksen peruminen
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 4 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:39 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 20, 2019, 9:40 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 20, 2019, 9:40 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:41 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-003583/Helsingin kaupunki
Date
March 20, 2019, 11 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, lausunnot Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen irtisanomisesta, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-003583.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-003583/Helsingin kaupunki
Date
March 20, 2019, 11 a.m.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, lausunnot Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen irtisanomisesta, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-003583.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 4 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 11:02 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Vallinkivi Laura <laura.vallinkivi@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöön HEL 2019-003583
Date
April 2, 2019, 3:09 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Viestin liitteenä tietopyyntöön HEL 2019-003583 (Lausunnot Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen irtisanomisesta) liittyvät asiakirjat. Liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: -Helikopterikeskus Oy Helsinki, oikaisuvaatimus, 15.12.2016 ja liite 1 -Utin jääkärirykmentti, Helikopteripataljoona, lausunto, 21.12.2016 -Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab, lausunto, 4.1.2017 -Helikopterikeskus Oy Helsinki, kirje, 18.1.2017 Ystävällisin terveisin Laura Vallinkivi - - - - - - - - - - - - - - - Laura Vallinkivi Johtava tarkastaja Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Yritystontit PL 58213 (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1) 00099 Helsingin kaupunki Puh. 09 31020859 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [http://helmi.hel.fi/kymp/tyontuki/vie...]
From
Vallinkivi Laura <laura.vallinkivi@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöön HEL 2019-003583
Date
April 2, 2019, 3:09 p.m.
Attachments

Hei, Viestin liitteenä tietopyyntöön HEL 2019-003583 (Lausunnot Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen irtisanomisesta) liittyvät asiakirjat. Liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: -Helikopterikeskus Oy Helsinki, oikaisuvaatimus, 15.12.2016 ja liite 1 -Utin jääkärirykmentti, Helikopteripataljoona, lausunto, 21.12.2016 -Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab, lausunto, 4.1.2017 -Helikopterikeskus Oy Helsinki, kirje, 18.1.2017 Ystävällisin terveisin Laura Vallinkivi - - - - - - - - - - - - - - - Laura Vallinkivi Johtava tarkastaja Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Yritystontit PL 58213 (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1) 00099 Helsingin kaupunki Puh. 09 31020859 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [http://helmi.hel.fi/kymp/tyontuki/vie...]
 1. 4 years, 8 months agoApril 3, 2019, 11:20 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 8 months agoApril 5, 2019, 10:33 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Lausunnot Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen irtisanomisesta.
 3. 4 years, 8 months agoApril 5, 2019, 10:33 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Lausunnot Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen irtisanomisesta.
 4. 4 years, 8 months agoApril 5, 2019, 10:34 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön HEL 2019-003583 [#726]
Date
April 5, 2019, 10:35 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos aineistosta tietopyyntöön 20.3.2019 lausunnot Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja hyvää kevättä Teille! Malmigate Request Number: 726 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 8 months agoApril 5, 2019, 10:35 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 4 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:26 a.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 4 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:27 a.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 4 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:30 a.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 4 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 4:59 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.