kysyisin tytti yli-viikarin virkamatkoista ja finnairin bonuspisteistå

Request to:
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
montako virkamatkaa tytti yli-viikari on tehnyt ja mihin asioihin liittyen ovatko matkat olleet tarpeellisia hyötyyn nähden

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
kysyisin tytti yli-viikarin virkamatkoista ja finnairin bonuspisteistå [#1202]
Date
Feb. 5, 2021, 10:11 p.m.
To
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
montako virkamatkaa tytti yli-viikari on tehnyt ja mihin asioihin liittyen ovatko matkat olleet tarpeellisia hyötyyn nähden
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 9 months agoFeb. 5, 2021, 10:12 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiontalouden tarkastusvirasto.
From
VTV Kirjaamo <kirjaamovtv@vtv.fi> – Valtiontalouden tarkastusvirasto
Subject
Viesti vastaanotettu: kysyisin tytti yli-viikarin virkamatkoista ja finnairin bonuspisteistå [#1202]
Date
Feb. 8, 2021, 10:42 a.m.
Status
Request resolved

Asia avattu asianumerolla D/99/998.07/2021
  1. 2 years, 9 months agoFeb. 8, 2021, 10:43 a.m.: Received an email from Valtiontalouden tarkastusvirasto.
From
kirjaamo@vtv.fi – Valtiontalouden tarkastusvirasto
Subject
Vastaus tietopyyntöön: kysyisin tytti yli-viikarin virkamatkoista ja finnairin bonuspisteistå [#1202]
Date
Feb. 24, 2021, 4:53 p.m.

Tietopyyntö: kysyisin tytti yli-viikarin virkamatkoista ja finnairin bonuspisteistå [#1202] D/99/998.07/2021 24.02.2021 Hei, olette pyytänyt tietoa pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin virkamatkojen lukumäärästä. Hän on tehnyt pääjohtajakautenaan ( 1.1.2016- tähän päivään asti) yhteensä 116 virkamatkaa. Matkat ovat liittyneet pääjohtajan virkatehtäviin ja niiden tarpeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus on arvioitu kunkin matkan osalta matkasuunnitelmaa tehtäessä. Ystävällisin terveisin, Valtiontalouden tarkastusviraston kirjaamo Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki Postiosoite: PL 1119, 00101 Helsinki Tämä viesti on lähetetty Valtiontalouden tarkastusviraston asianhallintajärjestelmästä. Detta meddelande har skickats från Statens revisionsverks ärendehanteringssystem. This message has been sent from the case management system of the National Audit Office.
  1. 2 years, 9 months agoFeb. 24, 2021, 4:54 p.m.: Received an email from Valtiontalouden tarkastusvirasto.
  2. 2 years, 9 months agoFeb. 24, 2021, 8:11 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.