Kuulustelupöytäkirjoja

Request to:
Helsingin poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Kuulustelupöytäkirjoja Asianr.(5500/R/0028601/20),(5560/R/0042518/20

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kuulustelupöytäkirjoja [#1200]
Date
Feb. 1, 2021, 1:07 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kuulustelupöytäkirjoja Asianr.(5500/R/0028601/20),(5560/R/0042518/20
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Feb. 1, 2021, 1:09 p.m.
Status
Request resolved

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 4 months agoFeb. 1, 2021, 1:09 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
  2. 3 years, 4 months agoFeb. 1, 2021, 1:10 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
do_not_reply@poliisi.fi – Helsingin poliisilaitos
Subject
VL: Kuulustelupöytäkirjoja [#1200]
Date
Feb. 2, 2021, 9:31 a.m.
Status
Request resolved

Luottamuksellinen / Konfidentiellt / Confidential Aihe/Ämne/Subject VL: Kuulustelupöytäkirjoja [#1200] Lähettäjä /Avsändare / Sender <<sähköpostiosoite>> https://securemail.poliisi.fi/message... Olet saanut luottamuksellisen viestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevasta linkistä. Yhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu ja se voidaan lukea korkeintaan 30 päivän ajan. Du har fått ett konfidentiellt meddelande. Meddelandet kan öppnas och svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan läsas i högst 30 dagar. You have received a confidential message. The message can be opened and replied to from the link above. The connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons reading of the message is limited and can be read for 30 days at most.
  1. 3 years, 4 months agoFeb. 2, 2021, 9:39 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
  2. 3 years, 4 months agoFeb. 2, 2021, 10:11 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 3 years, 4 months agoFeb. 2, 2021, 10:22 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'Kuulustelupöytäkirjoja' public.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: Kuulustelupöytäkirjoja [#1200]
Date
Feb. 2, 2021, 10:27 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Tilaisin kuulustelupöytäkirjat .Asianr.(5500/R/0028601/20,(5560/R/0042518/20 ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1200 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Feb. 2, 2021, 10:27 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 4 months agoFeb. 2, 2021, 10:28 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
  2. 3 years, 4 months agoFeb. 2, 2021, 10:28 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
  3. 3 years, 4 months agoFeb. 2, 2021, 10:29 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
POL_VP_Helsinki_pl_Esitutkintapoytakirjat <esitutkintapoytakirjat.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
VS: VL: Kuulustelupöytäkirjoja [#1200]
Date
Feb. 15, 2021, 9:05 a.m.

Hei, Tilaamanne asiakirjat on postitettu kirjeenä antamaanne osoitteeseen. Kirjeen pitäisi saapua teille lähipäivinä, toki postin kulusta riippuen. Ystävällisin terveisin Erik Kettunen Toimistosihteeri Helsingin poliisilaitos Rikostutkintayksikkö Rikostorjunta, Asiakirjahallinto Pasilanraitio 13 PL 11 00240 Helsinki <<sähköpostiosoite>> Tämän sähköpostiviestin sisältö saattaa olla lain mukaan salassa pidettävää. Jos olette vastaanottanut viestin erehdyksessä, tuhotkaa viesti ja ilmoittakaa siitä viestin lähettäjälle. Viestin oikeudeton hyödyntäminen on kiellettyä. Detta e-postmeddelande kan ha innehåll som skall hemlighållas med stöd av lagen. Om ni mottagit meddelandet av misstag, radera meddelandet och underrätta meddelandets avsändare om detta. Obehörig användning av meddelandet är förbjudet. CONFIDENTIALITY; This message may contain privileged and/or confidential information. If you have received this e-mail in error or are not the intended recipient, you may not use, copy, disseminate or distribute it; do not open any attachments, delete it immediately from your system and notify the sender promptly by e-mail that you have done so. Thank you. Please note that we take reasonable precautions to prevent the transmission of viruses; however, we cannot guarantee that this email or its attachments are free from viruses. We only send and receive emails on the basis that we are not be liable for any loss or damage resulting from the opening of this message and/or it's attachments.
  1. 3 years, 4 months agoFeb. 15, 2021, 9:06 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
  2. 3 years, 3 months agoMarch 8, 2021, 1:51 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.