Kunnan kiinteistöt.

Request to:
Mäntsälä
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Mitä tarkoittaa että Mäntsälän kunnan kiinteistöt ja rakennukset on salkutettu?

Messages in this request

From
Raimo Aatsinki
Subject
Kunnan kiinteistöt. [#1107]
Date
Nov. 12, 2020, 9:32 p.m.
To
Mäntsälä
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Mitä tarkoittaa että Mäntsälän kunnan kiinteistöt ja rakennukset on salkutettu?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Raimo Aatsinki <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Raimo Aatsinki << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Raimo Aatsinki
  1. 2 years, 2 months agoNov. 12, 2020, 9:34 p.m.: Raimo Aatsinki sent a message to Mäntsälä.
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
Date
Nov. 13, 2020, 8:29 a.m.
Status
Request resolved

Hei, tietopyyntö otettu käsittelyyn dnro 410/07.01.04/2020. Terveisin Mäntsälän kunnan kirjaamo
  1. 2 years, 2 months agoNov. 13, 2020, 8:30 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
VL: Kunnan kiinteistöt. [#1107]
Date
Nov. 18, 2020, 10:04 a.m.
Attachments

VASTAUS: Kiinteistövallisuuteen liittyvien erilaisten toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista varten Mäntsälässä toteutettiin omaisuuden salkutus, jossa rakennukset luokiteltiin haluttuihin kokonaisuuksiin ja luokkiin, joiden pohjalta omaisuuteen liittyviä päätöksiä voidaan helpommin käsitellä ja toteuttaa. Salkutuksen tavoitteena on luoda Mäntsälän kunnalle menetelmä sekä kriteerit rakennusomaisuuden järkevälle luokittelulle, jonka avulla voidaan - kehittää rakennusvarallisuuden hallintaa - suunnata olemassa olevia henkilö, investointi- ja kunnossapitoresursseja järkevästi - seurata rakennusten tuloja ja menoja järkevinä kokonaisuuksina - tuottaa toimenpidesuosituksia eri rakennuksille sekä - kehittää rakennusomaisuuden raportointia Salkutuksessa luodaan menetelmä ja kriteerit sekä edelleen tuotetaan kriteerien mukainen luokitus Mäntsälän kunnan omistuksessa olevista rakennuksista. [cid:a2b5de0a-899d-4907-95a0-4f13f9b9c2c1] Salkutusprojektin lähtökohdan muodostavat rakennuksille syksyllä 2014 määritellyt arvot (nämä päivitetty 2.3.2020 vuoden 2019 tietojen mukaan), jotka muodostuivat jälleenhankinta- ja teknisistä arvoista sekä näiden pohjalta laskettavista omaisuuden tunnusluvuista eli rakennusten korjausvelasta, perusparannustarpeesta ja omaisuuden kunto- ja ikäprofiilista. Tämän jälkeen tuotettiin omaisuuden salkutus / luokituskriteerit, joiden pohjalta Mäntsälän kunnan jokainen rakennus luokiteltiin ominaisuuksien mukaan haluttuun salkkuun/luokkaan. Rakennusten arvojen pohjalta tuotettiin myös Trellum PTS 2030 tarkastelu, joka on rakennuskohtainen investointitarkastelu rakennusvarallisuuden investointitarpeista aina vuoteen 2030 asti. PTS:n lisäksi rakennuksista selvitettiin vielä toteutuneet ylläpitokustannukset. Tämän jälkeen omaisuuden tunnusluvut, PTS ja ylläpitokustannuksia tarkasteltiin salkuttain ja lopuksi tuotetusta luokituksesta ja tunnusluvuista tehtiin raportti, jonka pohjalta nyt tehtyä luokitusta voidaan käsitellä eri sidosryhmissä. Salkutuksen pohja-aineistona käytettiin, arvojen pohjalta laskettavia omaisuuden tunnuslukuja eli korjausvelkaa, peruskorjaus- ja perusparannustarvetta, jotka siis lasketaan rakennuskohtaisesti määriteltyjen arvojen pohjalta nykykunnon ja määritellyn tavoitekunnon välisenä erotuksena. Teknisen ja jälleenhankinta-arvon välisenä suhteena saadaan rakennuksen kuntoluokka, joka kuvaa rakennuksen nykykuntoa suhteessa uuteen vastaavaan rakennukseen. Yhteistyö terveisin ********************************** Soile Karhinen, toimitilapäällikkö Mäntsälän kunta / Toimitilapalvelut Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Puh. +35840 3145 459 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [1518086415229_PastedImage]
  1. 2 years, 2 months agoNov. 18, 2020, 10:05 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
Date
Nov. 18, 2020, 10:11 a.m.
Attachments

<<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 2 months agoNov. 18, 2020, 10:12 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
  2. 2 years, 2 months agoNov. 28, 2020, 3:36 p.m.: Raimo Aatsinki published an attachment on request Kunnan kiinteistöt..
  3. 2 years, 1 month agoDec. 5, 2020, 12:26 p.m.: Raimo Aatsinki set status to 'Tietopyyntö onnistui'.