Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla

Pyynnön vastaanottaja:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Jos yksityishenkilö tai ryhmittymä hankkii alkoholijuomia eri lähteistä ja myy niitä voitolla yksityishenkilöille ilman tarvittavia lupia, niin onko myyvä taho silloin kuluttajansuojalain 5 § mukainen elinkeinoharjoittaja ja ostajat kuluttajansuojalain 4 § mukaisia kuluttajia? Suojaako kuluttajansuojalaki tai jokin muu vastaava laki henkilöä, joka ostaa alkoholia tällä tavalla laittomasti sitä myyvältä? Onko salakapakasta alkoholia ostavalla kuluttajansuojaa?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla [#514]
Päivämäärä
29. joulukuuta 2017 kello 19.53
Vastaanottaja
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Jos yksityishenkilö tai ryhmittymä hankkii alkoholijuomia eri lähteistä ja myy niitä voitolla yksityishenkilöille ilman tarvittavia lupia, niin onko myyvä taho silloin kuluttajansuojalain 5 § mukainen elinkeinoharjoittaja ja ostajat kuluttajansuojalain 4 § mukaisia kuluttajia? Suojaako kuluttajansuojalaki tai jokin muu vastaava laki henkilöä, joka ostaa alkoholia tällä tavalla laittomasti sitä myyvältä? Onko salakapakasta alkoholia ostavalla kuluttajansuojaa?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/514/up/94ed0904655d09aa85d109e61bd8f043fd1b21a6/
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Lähettäjä
KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Otsikko
VS: Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla [#514]
Päivämäärä
2. tammikuuta 2018 kello 8.16
Tila
Odotetaan vastausta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vastaanottanut sähköpostinne Konkurrens- och konsumentverket har tagit emot er e-post Finnish Competition and Consumer Authority has received your e-mail
  1. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten2. tammikuuta 2018 kello 8.17: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
Lähettäjä
KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Otsikko
VS: Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla [#514]
Päivämäärä
10. tammikuuta 2018 kello 8.03
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei Ohessa Kilpailu- ja kuluttajaviraston vastaus tiedustelunne. terveisin Kilpailu- ja kuluttajavirasto / kirjaamo
  1. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten13. tammikuuta 2018 kello 2.25: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
  2. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten13. tammikuuta 2018 kello 2.25: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
  3. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten13. tammikuuta 2018 kello 2.25: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
  4. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten13. tammikuuta 2018 kello 2.25: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
  5. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten13. tammikuuta 2018 kello 11.45: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla.
  6. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten13. tammikuuta 2018 kello 11.45: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
  7. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten13. tammikuuta 2018 kello 11.45: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla' julkiseksi.