Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla

Request to:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Jos yksityishenkilö tai ryhmittymä hankkii alkoholijuomia eri lähteistä ja myy niitä voitolla yksityishenkilöille ilman tarvittavia lupia, niin onko myyvä taho silloin kuluttajansuojalain 5 § mukainen elinkeinoharjoittaja ja ostajat kuluttajansuojalain 4 § mukaisia kuluttajia? Suojaako kuluttajansuojalaki tai jokin muu vastaava laki henkilöä, joka ostaa alkoholia tällä tavalla laittomasti sitä myyvältä? Onko salakapakasta alkoholia ostavalla kuluttajansuojaa?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla [#514]
Date
Dec. 29, 2017, 7:53 p.m.
To
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Jos yksityishenkilö tai ryhmittymä hankkii alkoholijuomia eri lähteistä ja myy niitä voitolla yksityishenkilöille ilman tarvittavia lupia, niin onko myyvä taho silloin kuluttajansuojalain 5 § mukainen elinkeinoharjoittaja ja ostajat kuluttajansuojalain 4 § mukaisia kuluttajia? Suojaako kuluttajansuojalaki tai jokin muu vastaava laki henkilöä, joka ostaa alkoholia tällä tavalla laittomasti sitä myyvältä? Onko salakapakasta alkoholia ostavalla kuluttajansuojaa?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/514/up/94ed0904655d09aa85d109e61bd8f043fd1b21a6/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
VS: Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla [#514]
Date
Jan. 2, 2018, 8:16 a.m.
Status
Awaiting response

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vastaanottanut sähköpostinne Konkurrens- och konsumentverket har tagit emot er e-post Finnish Competition and Consumer Authority has received your e-mail
  1. 6 years, 5 months agoJan. 2, 2018, 8:17 a.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
From
KKV Kirjaamo <kirjaamo@kkv.fi> – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Subject
VS: Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla [#514]
Date
Jan. 10, 2018, 8:03 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Ohessa Kilpailu- ja kuluttajaviraston vastaus tiedustelunne. terveisin Kilpailu- ja kuluttajavirasto / kirjaamo
  1. 6 years, 5 months agoJan. 13, 2018, 2:25 a.m.: This request became overdue
  2. 6 years, 5 months agoJan. 13, 2018, 2:25 a.m.: This request became overdue
  3. 6 years, 5 months agoJan. 13, 2018, 2:25 a.m.: This request became overdue
  4. 6 years, 5 months agoJan. 13, 2018, 2:25 a.m.: Received an email from Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
  5. 6 years, 5 months agoJan. 13, 2018, 11:45 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla.
  6. 6 years, 5 months agoJan. 13, 2018, 11:45 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  7. 6 years, 5 months agoJan. 13, 2018, 11:45 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla' public.