Kuka on tehnyt epäeettisen asetuksen hiillostamaan lääkäreitä? Tänkö takia niitä uhkauskirjeitä läheteltiin?

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
2kk sitten pyysin tietoa kuka on tehnyt sosiaali ja terveysministeriön suosituksen kannabiksen kohdalle että pitää jokaista muuta lääkettä kokeilla ennen kuin voidaan määrätä ja ei oo vastattu. Ja en puhunut euroopan etiikka säännöistä vaan WMA. https://www.wma.net/policies-post/wma... Tuolla ihan selvästi lukee että noin on epäeettistä toimia. Tässä stm vastaus: Hei, Kiitos sähköposti- ja puhelinyhteydenotoistanne sosiaali- ja terveysministeriöön. Palaamme asiaan sähköpostitse lomakauden vuoksi. Viittaatte sähköposteissanne 7.7.2020 Invalidiliiton lehden artikkeliin, jossa todetaan, että: ”Sosiaali- ja terveysministeriön virallisen ohjeistuksen mukaan lääkekannabista voidaan määrätä vasta, kun kaikki muut vaihtoehdot on ensin kokeiltu.” Tiedustelette kyseistä ohjeistusta, millä perustein ohjeistus on laadittu, kuka sen on laatinut ja kenen kanssa sekä, onko minkään muun lääkkeen kohdalla annettu vastaavaa ohjeistusta. Tiedustelette lisäksi, miten STM:n kanta vertautuu Euroopan lääkäriliiton eettiseen ohjeistukseen ja rikkooko STM:n kanta lääkäriliiton linjausta. Sosiaali- ja terveysministeriö ei katso artikkelissa todetun STM:n kannanoton rikkovan Euroopan lääkäriliiton eettistä ohjeistusta. STM:n kanta perustuu voimassa olevaan lääkelainsäädäntöön. Artikkelin tekstikappaleessa, johon STM:n kannanotto sisältyy, käsitellään lääkekannabikselle myönnettäviä erityislupia. Lääkelain ja lääkeasetuksen mukaan lääkkeelle voidaan myöntää erityislupa vain, jos käytettävissä ei ole muuta hoitoa tai tällaisella hoidolla ei ole saavutettavissa toivottua tulosta, eikä myyntiluvallista lääkettä ole markkinoilla. Nämä vaatimukset koskevat kaikkia erityisluvan vaativia lääkkeitä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erityisluvan vaativa lääke ei voi olla ensisijainen hoitovaihtoehto. Jos vastaavaan tarkoitukseen voidaan käyttää jotakin myyntiluvallista lääkettä, tulee sitä kokeilla ensin, ellei kokeilemiselle ole olemassa jotakin potilaasta johtuvaa sairaanhoidollista estettä. Fimea on myöntänyt erityisluvan kasviperäisen kannabiksen lääkkeelliseen käyttöön vain yksittäisissä poikkeustapauksissa. Erityislupaa ei voida myöntää, jos riittäviä, säädösten mukaisia perusteita luvan myöntämiselle ei ole. Esim. taloudelliset syyt tai henkilökohtainen toive käyttää jotakin tiettyä lääkettä eivät pelkästään riitä erityisluvan perusteeksi. Lisäksi STM:n kannanotto on yhtenevä Suomen markkinoilla olevan ainoan myyntiluvallisen lääkekannabisvalmisteen, Sativexin valmisteyhteenvedon mukaisen hyväksytyn, virallisen käyttöaiheen kanssa, jonka mukaan Sativexia käytetään MS-tautia sairastavien aikuisten eräiden lihaspastisuus-oireiden lievittämiseen käytännössä eräissä tilanteissa, joissa on ensin kokeiltu muut vastaavaan tarkoitukseen käytettävät lääkkeet. Selvitämme vielä muita STM:n ohjeistusta koskevia kysymyksiänne ja palaamme niihin kesälomakauden vuoksi lähiviikkoina.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kuka on tehnyt epäeettisen asetuksen hiillostamaan lääkäreitä? Tänkö takia niitä uhkauskirjeitä läheteltiin? [#1004]
Date
Aug. 31, 2020, 3:43 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
2kk sitten pyysin tietoa kuka on tehnyt sosiaali ja terveysministeriön suosituksen kannabiksen kohdalle että pitää jokaista muuta lääkettä kokeilla ennen kuin voidaan määrätä ja ei oo vastattu. Ja en puhunut euroopan etiikka säännöistä vaan WMA. https://www.wma.net/policies-post/wma... Tuolla ihan selvästi lukee että noin on epäeettistä toimia. Tässä stm vastaus: Hei, Kiitos sähköposti- ja puhelinyhteydenotoistanne sosiaali- ja terveysministeriöön. Palaamme asiaan sähköpostitse lomakauden vuoksi. Viittaatte sähköposteissanne 7.7.2020 Invalidiliiton lehden artikkeliin, jossa todetaan, että: ”Sosiaali- ja terveysministeriön virallisen ohjeistuksen mukaan lääkekannabista voidaan määrätä vasta, kun kaikki muut vaihtoehdot on ensin kokeiltu.” Tiedustelette kyseistä ohjeistusta, millä perustein ohjeistus on laadittu, kuka sen on laatinut ja kenen kanssa sekä, onko minkään muun lääkkeen kohdalla annettu vastaavaa ohjeistusta. Tiedustelette lisäksi, miten STM:n kanta vertautuu Euroopan lääkäriliiton eettiseen ohjeistukseen ja rikkooko STM:n kanta lääkäriliiton linjausta. Sosiaali- ja terveysministeriö ei katso artikkelissa todetun STM:n kannanoton rikkovan Euroopan lääkäriliiton eettistä ohjeistusta. STM:n kanta perustuu voimassa olevaan lääkelainsäädäntöön. Artikkelin tekstikappaleessa, johon STM:n kannanotto sisältyy, käsitellään lääkekannabikselle myönnettäviä erityislupia. Lääkelain ja lääkeasetuksen mukaan lääkkeelle voidaan myöntää erityislupa vain, jos käytettävissä ei ole muuta hoitoa tai tällaisella hoidolla ei ole saavutettavissa toivottua tulosta, eikä myyntiluvallista lääkettä ole markkinoilla. Nämä vaatimukset koskevat kaikkia erityisluvan vaativia lääkkeitä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erityisluvan vaativa lääke ei voi olla ensisijainen hoitovaihtoehto. Jos vastaavaan tarkoitukseen voidaan käyttää jotakin myyntiluvallista lääkettä, tulee sitä kokeilla ensin, ellei kokeilemiselle ole olemassa jotakin potilaasta johtuvaa sairaanhoidollista estettä. Fimea on myöntänyt erityisluvan kasviperäisen kannabiksen lääkkeelliseen käyttöön vain yksittäisissä poikkeustapauksissa. Erityislupaa ei voida myöntää, jos riittäviä, säädösten mukaisia perusteita luvan myöntämiselle ei ole. Esim. taloudelliset syyt tai henkilökohtainen toive käyttää jotakin tiettyä lääkettä eivät pelkästään riitä erityisluvan perusteeksi. Lisäksi STM:n kannanotto on yhtenevä Suomen markkinoilla olevan ainoan myyntiluvallisen lääkekannabisvalmisteen, Sativexin valmisteyhteenvedon mukaisen hyväksytyn, virallisen käyttöaiheen kanssa, jonka mukaan Sativexia käytetään MS-tautia sairastavien aikuisten eräiden lihaspastisuus-oireiden lievittämiseen käytännössä eräissä tilanteissa, joissa on ensin kokeiltu muut vastaavaan tarkoitukseen käytettävät lääkkeet. Selvitämme vielä muita STM:n ohjeistusta koskevia kysymyksiänne ja palaamme niihin kesälomakauden vuoksi lähiviikkoina.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"noreply@stm.fi" <noreply@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Acknowledgment of receipt
Date
Aug. 31, 2020, 3:43 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sosiaali- ja terveysministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä sosiaali- ja terveysministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://stm.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av social- och hälsovårdsministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i social- och hälsovårdsministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://stm.fi/sv/dataskydd Your e-mail message has been received by the Ministry of Social Affairs and Health. For information on how the Ministry of Social Affairs and Health processes personal data, go to: https://stm.fi/en/data-protection
  1. 2 years, 5 months agoAug. 31, 2020, 3:43 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 2 years, 5 months agoAug. 31, 2020, 3:44 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
"tuija.metsavainio@stm.fi" <tuija.metsavainio@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
VN/19523/2020 STM; Vastaus tietopyyntöönne
Date
Sept. 11, 2020, 2:59 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Lähetän ohessa liitteenä sosiaali- ja terveysministeriön vastauksen tietopyyntöönne asiassa VN/19523/2020. ystävällisin terveisin, Tuija Metsävainio Hallitussihteeri <<sähköpostiosoite>> 02951 63449, 050 477 3145 [27B36521] SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PL 33 (Meritullinkatu 8, Helsinki) 00023 Valtioneuvosto @STM_Uutiset stm.fi
  1. 2 years, 4 months agoSept. 11, 2020, 3 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 2 years, 4 months agoSept. 20, 2020, 5:58 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuka on tehnyt epäeettisen asetuksen hiillostamaan lääkäreitä? Tänkö takia niitä uhkauskirjeitä läheteltiin?.
  3. 2 years, 4 months agoSept. 20, 2020, 5:58 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuka on tehnyt epäeettisen asetuksen hiillostamaan lääkäreitä? Tänkö takia niitä uhkauskirjeitä läheteltiin?.
  4. 2 years, 4 months agoSept. 20, 2020, 5:59 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuka on tehnyt epäeettisen asetuksen hiillostamaan lääkäreitä? Tänkö takia niitä uhkauskirjeitä läheteltiin?.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VN/19523/2020 STM; Vastaus tietopyyntöönne [#1004]
Date
Sept. 20, 2020, 5:59 a.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä vastaanottaja, Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1004 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 4 months agoSept. 20, 2020, 6 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
"tuija.metsavainio@stm.fi" <tuija.metsavainio@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
VN/19523/2020-SAAP-4 - Re: VN/19523/2020 STM; Vastaus tietopyyntöönne [#1004]
Date
Oct. 5, 2020, 4:26 p.m.

Hei, Kiitokset viestistänne sosiaali- ja terveysministeriöön. Tämä asia (asianumero VN/19523/2020) koskee Teidän suomeksi viranomaiselle esittämäänne tietopyyntöä, johon STM vastasi 11.9.2020. Tämän vuoksi käytämme asian käsittelykielenä myös tässä viestissä suomea. Pyytäisimme Teitä ystävällisesti tarkentamaan kysymystänne ja selventämään, pyydättekö tietoa viranomaisen asiakirjasta vai onko kyseessä muu yhteydenotto. Jos kyse on tietopyynnöstä, täsmentäisittekö, mihin viranomaisen asiakirjaan pyyntönne kohdistuu. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 §:n mukaan pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Ystävällisin terveisin, Tuija Metsävainio Hallitussihteeri  <<sähköpostiosoite>> 02951 63449, 050 477 3145 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  PL 33 (Meritullinkatu 8, Helsinki) 00023 Valtioneuvosto  @STM_Uutiset  stm.fi
  1. 2 years, 4 months agoOct. 5, 2020, 4:27 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
On Nov. 14, 2020, 7:48 p.m., sssss uuuuu wrote:

Olen kesälomalla palaan asiaan kun pierut riittää.