Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä?

Pyynnön vastaanottaja:
Suojelupoliisi
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietoa ei ole
Pyynnön yhteenveto
Onko suojelupoliisilla tilastoa siitä, kuinka usein turvallisuusselvityksessä tulee ilmi huumausaineiden käyttöä? Entä huumausainerikoksia yleensä? Kuinka näiden määrä on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä? [#438]
Päivämäärä
27. kesäkuuta 2017 kello 16.25
Vastaanottaja
Suojelupoliisi
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko suojelupoliisilla tilastoa siitä, kuinka usein turvallisuusselvityksessä tulee ilmi huumausaineiden käyttöä? Entä huumausainerikoksia yleensä? Kuinka näiden määrä on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/438/up/d986c6ab737bc930f920ee32bbd71e0b052a7ef1/
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
  1. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten27. kesäkuuta 2017 kello 16.25: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Suojelupoliisi.
Lähettäjä
Suojelupoliisin kirjaamo <> – Suojelupoliisi
Otsikko
VS: Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä? [#438]
Päivämäärä
19. heinäkuuta 2017
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei, ohessa Suojelupoliisin vastaus tietopyyntöönne Dnro 276/2017: Suojelupoliisilla ei ole tilastoituna tietoa siitä kuinka usein turvallisuusselvityksissä tulee ilmi huumausaineiden käyttöä. Näin ollen Suojelupoliisilla ei ole tilastoituna myöskään tietoa määrien kehityksestä viimeisen viiden vuoden aikana. Pekka Aho Henkilöt toiminnon päällikkö Suojelupoliisi Turvallisuusselvitysyksikkö toimeksi saaneena Suojelupoliisin kirjaamo
Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Re: Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä? [#438]
Päivämäärä
19. heinäkuuta 2017 kello 14.50
Vastaanottaja
Suojelupoliisi

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä?" (27.6.2017, #438) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 8 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos ette saa vastattua vastausosoitteeksi annettuun sähköpostiosoitteeseen, vastaatteko sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 438 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten19. heinäkuuta 2017 kello 14.51: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Suojelupoliisi.
  2. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten19. heinäkuuta 2017 kello 16.22: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  3. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten19. heinäkuuta 2017 kello 16.23: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä?' julkiseksi.
  4. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten19. heinäkuuta 2017 kello 16.23: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietoa ei ole'.