Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä?

Request to:
Suojelupoliisi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Onko suojelupoliisilla tilastoa siitä, kuinka usein turvallisuusselvityksessä tulee ilmi huumausaineiden käyttöä? Entä huumausainerikoksia yleensä? Kuinka näiden määrä on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä? [#438]
Date
June 27, 2017, 4:25 p.m.
To
Suojelupoliisi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko suojelupoliisilla tilastoa siitä, kuinka usein turvallisuusselvityksessä tulee ilmi huumausaineiden käyttöä? Entä huumausainerikoksia yleensä? Kuinka näiden määrä on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/438/up/d986c6ab737bc930f920ee32bbd71e0b052a7ef1/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 6 years, 11 months agoJune 27, 2017, 4:25 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Suojelupoliisi.
From
Suojelupoliisin kirjaamo <> – Suojelupoliisi
Subject
VS: Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä? [#438]
Date
July 19, 2017
Status
Request resolved

Hei, ohessa Suojelupoliisin vastaus tietopyyntöönne Dnro 276/2017: Suojelupoliisilla ei ole tilastoituna tietoa siitä kuinka usein turvallisuusselvityksissä tulee ilmi huumausaineiden käyttöä. Näin ollen Suojelupoliisilla ei ole tilastoituna myöskään tietoa määrien kehityksestä viimeisen viiden vuoden aikana. Pekka Aho Henkilöt toiminnon päällikkö Suojelupoliisi Turvallisuusselvitysyksikkö toimeksi saaneena Suojelupoliisin kirjaamo
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä? [#438]
Date
July 19, 2017, 2:50 p.m.
To
Suojelupoliisi

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä?" (27.6.2017, #438) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 8 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos ette saa vastattua vastausosoitteeksi annettuun sähköpostiosoitteeseen, vastaatteko sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 438 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 6 years, 11 months agoJuly 19, 2017, 2:51 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Suojelupoliisi.
  2. 6 years, 11 months agoJuly 19, 2017, 4:22 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  3. 6 years, 11 months agoJuly 19, 2017, 4:23 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä?' public.
  4. 6 years, 11 months agoJuly 19, 2017, 4:23 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietoa ei ole'.