Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa?

Pyynnön vastaanottaja:
Oikeusministeriö
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui osittain
Perustelu kieltävään päätökseen
n/a
Pyynnön yhteenveto
Onko Oikeusrekisterikeskuksella tietoa siitä, kuinka usein rikostaustaotetta pyydettäessä taustaotteessa käy ilmi merkintä huumausaineen käyttörikoksesta? Entä huumerikoksista yleensä? Onko määrässä tapahtunut kehitystä viimeisenä viitenä vuotena?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa? [#437]
Päivämäärä
27. kesäkuuta 2017 kello 16.22
Vastaanottaja
Oikeusministeriö
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko Oikeusrekisterikeskuksella tietoa siitä, kuinka usein rikostaustaotetta pyydettäessä taustaotteessa käy ilmi merkintä huumausaineen käyttörikoksesta? Entä huumerikoksista yleensä? Onko määrässä tapahtunut kehitystä viimeisenä viitenä vuotena?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/437/up/1c71cde0c7e1fe3cabc633835325e7144aae2d21/
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
  1. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten27. kesäkuuta 2017 kello 16.23: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Oikeusministeriö.
Lähettäjä
Oikeusrekisterikeskus <> – Oikeusministeriö
Otsikko
VS: Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa? [#437]
Päivämäärä
28. kesäkuuta 2017
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

hei Huumausainerikoksia on ilmennyt taustaotteilla seuraavasti vuosi kpl 2012 83 2013 85 2014 89 2015 80 2016 90 2017 50 (tähän mennessä tulleet) käyttörikoksia ei ole erikseen tilastoitu, ainoastaan annettujen otteiden määrä jossa mukana joku huumausainerikos
Lähettäjä
=?utf-8?q?OM_Oikeusministeri=C3=B6?= <oikeusministerio@om.fi> – Oikeusministeriö
Otsikko
VL: Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa? [#437]
Päivämäärä
28. kesäkuuta 2017 kello 8.48
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

  1. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten28. kesäkuuta 2017 kello 19.08: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  2. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten28. kesäkuuta 2017 kello 19.09: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten28. kesäkuuta 2017 kello 19.09: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa?' julkiseksi.
  4. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten9. lokakuuta 2017 kello 16.24: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Oikeusministeriö.
  5. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten14. lokakuuta 2017 kello 11.32: Viranomainen Oikeusministeriö vastasi osittain, mutta epäsi pääsyn tietoon kokonaisuudessaan syyn n/a perusteella.