Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa?

Request to:
Oikeusministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
Onko Oikeusrekisterikeskuksella tietoa siitä, kuinka usein rikostaustaotetta pyydettäessä taustaotteessa käy ilmi merkintä huumausaineen käyttörikoksesta? Entä huumerikoksista yleensä? Onko määrässä tapahtunut kehitystä viimeisenä viitenä vuotena?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa? [#437]
Date
June 27, 2017, 4:22 p.m.
To
Oikeusministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko Oikeusrekisterikeskuksella tietoa siitä, kuinka usein rikostaustaotetta pyydettäessä taustaotteessa käy ilmi merkintä huumausaineen käyttörikoksesta? Entä huumerikoksista yleensä? Onko määrässä tapahtunut kehitystä viimeisenä viitenä vuotena?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/437/up/1c71cde0c7e1fe3cabc633835325e7144aae2d21/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 6 years, 11 months agoJune 27, 2017, 4:23 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Oikeusministeriö.
From
Oikeusrekisterikeskus <> – Oikeusministeriö
Subject
VS: Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa? [#437]
Date
June 28, 2017
Status
Request resolved

hei Huumausainerikoksia on ilmennyt taustaotteilla seuraavasti vuosi kpl 2012 83 2013 85 2014 89 2015 80 2016 90 2017 50 (tähän mennessä tulleet) käyttörikoksia ei ole erikseen tilastoitu, ainoastaan annettujen otteiden määrä jossa mukana joku huumausainerikos
From
=?utf-8?q?OM_Oikeusministeri=C3=B6?= <oikeusministerio@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VL: Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa? [#437]
Date
June 28, 2017, 8:48 a.m.
Status
Request resolved

  1. 6 years, 11 months agoJune 28, 2017, 7:08 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  2. 6 years, 11 months agoJune 28, 2017, 7:09 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 6 years, 11 months agoJune 28, 2017, 7:09 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa?' public.
  4. 6 years, 8 months agoOct. 9, 2017, 4:24 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
  5. 6 years, 8 months agoOct. 14, 2017, 11:32 a.m.: Oikeusministeriö answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.