KRP:n ohje kannabiksen kasvatusolosuhteiden arvioimisesta

Request to:
Keskusrikospoliisi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Uutislehti Karjalaisen nettisivuilla 17.5.2020 julkaistussa uutisessa (https://www.karjalainen.fi/uutiset/uu...) mainitaan, että poliisi arvioi kannabiksen kasvatusolosuhteita KRP:n ohjeiden mukaisesti. Uutisen mukaan ohjeissa otetaan huomioon muun muassa kasvatustila, valaisimet ja esimerkiksi ravinteiden ja vedenjakelun automatisointi. Pyydämme luettavaksi kyseisen ohjeen.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
KRP:n ohje kannabiksen kasvatusolosuhteiden arvioimisesta [#1119]
Date
Nov. 22, 2020, 9:24 p.m.
To
Keskusrikospoliisi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Uutislehti Karjalaisen nettisivuilla 17.5.2020 julkaistussa uutisessa (https://www.karjalainen.fi/uutiset/uu...) mainitaan, että poliisi arvioi kannabiksen kasvatusolosuhteita KRP:n ohjeiden mukaisesti. Uutisen mukaan ohjeissa otetaan huomioon muun muassa kasvatustila, valaisimet ja esimerkiksi ravinteiden ja vedenjakelun automatisointi. Pyydämme luettavaksi kyseisen ohjeen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 22, 2020, 9:24 p.m.
Status
Request resolved

Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registraturen vid Centralkriminalpolisen har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the National Bureau of Investigation. Keskusrikospoliisi PL 285 01301 VANTAA Puhelin 0295 486 510 Faksi 0295 411 192 Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/keskusrikospol... Centralkriminalpolisen PB 285 01301 VANDA Telefon 0295 486 510 Telefax 0295 411 192 E-post: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/sv/centralkrim... National Bureau of Investigation P.O. Box 285 FI-01301 VANTAA FINLAND Tel. +358 295 486 510 Fax +358 295 411 192 E-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/en/national bureau of investigation Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 6 months agoNov. 22, 2020, 9:24 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
  2. 3 years, 6 months agoNov. 22, 2020, 9:25 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
From
POL_VP_KRP_RTL_RIKOSTEKNINEN_LABORATORIO <rikostekninen.laboratorio.krp@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Vastaus tietopyyntöön: KRP:n ohje kannabiksen kasvatusolosuhteiden arvioimisesta [#1119]
Date
Nov. 25, 2020, 1:18 p.m.

Hei, Vastaus kyselyynne, joka on kirjattu KRP:n kirjaamoon tunnisteella POL-2019-77403: Keskusrikospoliisin rikostekninen laboratorio ei ohjeista poliisia kasvatusolosuhteiden arvioimiseen. Rikosteknisen laboratorion ohjeistus koskee näytteenottoa ja kasvatusolosuhteiden dokumentointia. Poliisihallitus on 14.9.2017 antanut asiasta ohjaavan kirjeen POL-2017-17596, jota voitte tiedustella Poliisihallituksesta. KESKUSRIKOSPOLIISI Rikostekninen laboratorio PL 285, 01301 Vantaa Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 6 months agoNov. 25, 2020, 1:19 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
  2. 3 years, 6 months agoNov. 25, 2020, 2:46 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
  3. 3 years, 6 months agoNov. 25, 2020, 2:46 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'KRP:n ohje kannabiksen kasvatusolosuhteiden arvioimisesta' public.