KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset

Request to:
Keskusrikospoliisi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyytäisimme KRP:n selvityksen kannabiksen kasvatuksen kehityksestä Suomessa, josta MTV Uutiset uutisoi 2. marraskuuta. https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/arti... Lisäksi pyytäisimme diaariluettelon KRP:n selvityksistä, raporteista ja vastaavista asiakirjoista, jotka liittyvät huumausaineisiin tai muuntohuumeisiin. Jos luetteloa ei järjestelmän hakukriteerien tai vastaavien syiden vuoksi ole mahdollista tehdä toivomallamme aiherajauksella, otamme siinä tapauksessa luettelon kaikista mainitsemamme kaltaisista asiakirjoista aiheesta riippumatta. Olkaa hyvä, ja laittakaa kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<email address>>

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset [#491]
Date
Nov. 4, 2017, 3:51 p.m.
To
Keskusrikospoliisi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisimme KRP:n selvityksen kannabiksen kasvatuksen kehityksestä Suomessa, josta MTV Uutiset uutisoi 2. marraskuuta. https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/suomalaisten-into-kannabiksen-viljelyyn-nayttaa-hiipuneen-taidot-ja-karsivallisyys-eivat-valttamatta-riita/6625122#gs.YOr_GxE Lisäksi pyytäisimme diaariluettelon KRP:n selvityksistä, raporteista ja vastaavista asiakirjoista, jotka liittyvät huumausaineisiin tai muuntohuumeisiin. Jos luetteloa ei järjestelmän hakukriteerien tai vastaavien syiden vuoksi ole mahdollista tehdä toivomallamme aiherajauksella, otamme siinä tapauksessa luettelon kaikista mainitsemamme kaltaisista asiakirjoista aiheesta riippumatta. Olkaa hyvä, ja laittakaa kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/491/up/d41fafc7fa0deac4249e06b6a7fd8d4ed3ef9795/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
 1. 6 years agoNov. 4, 2017, 3:51 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
From
Keskusrikospoliisi Kirjaamo <> – Keskusrikospoliisi
Subject
Jakelu Tiedoksi: Vastaus tietopyyntöönne 4.11.2017
Date
Nov. 15, 2017
Status
Request resolved
Attachments

Arvoisa HPP, ohessa pyytämänne selvitys; siihen liittyvää lisätietoa antaa erikoistutkija Tuija Hietaniemi (puh XXXX XX XXXX); diaariluettelon osalta pyydämme täydentämään tietopyyntöänne siltä osin, miltä ajalta pyytämiänne selvityksiä koskevia diaaritietoja haluatte. Keskusrikospoliisi Kirjaamo Keskusrikospoliisi on lähettänyt nämä asiakirjat 15.11.2017 13:47:16 asianhallintajärjestelmästä Asian tiedot: Otsikko: Humaania Päihdepolitiikkaa ry; Tietopyyntö 4.11.2017 Asian tunnus: POL-2017-36686 Valmistelija: Hietaniemi Tuija POL KRP Tehtävä: 07.02.05 Asiakirjan tiedot: Otsikko: HAMPPUPAKETTI 2017_avoin versio 20171004 Asiakirjatyyppi: Muistio Asiakirjan päiväys: 07.11.2017 08:34:52 Otsikko: Liite; Ilmiötiedote Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 12.04.2017 11:22:15 Otsikko: Diaariraportti huumausaine-asioista ja -asiakirjoista Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 09.11.2017 13:34:37
 1. 6 years agoNov. 15, 2017, 7:44 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 6 years agoNov. 15, 2017, 7:45 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset.
 3. 6 years agoNov. 15, 2017, 7:45 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset.
 4. 6 years agoNov. 15, 2017, 7:45 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Jakelu Tiedoksi: Vastaus tietopyyntöönne 4.11.2017 [#491]
Date
Nov. 15, 2017, 7:48 p.m.
To
Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Pyydämme asiakirjoja vuodesta 2010 tähän hetkeen. Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 491 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 6 years agoNov. 15, 2017, 7:49 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
 2. 6 years agoNov. 15, 2017, 7:50 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
"Kirjaamo, Keskusrikospoliisi" <> – Keskusrikospoliisi
Subject
Tietopyyntö nro 491
Date
Nov. 22, 2017
Status
Request resolved

Liitteenä 15.11.2017 toimittamaamme diaariotteeseen liittyvät julkiset asiakirjat. Tarvittaessa lisätietoja kannabiskasvatukseen liittyen antaa erikoistutkija Tuija Hietaniemi ja muista huumausaineista ja niihin liittyvästä rikollisuudesta erikoistutkija Jari Leskinen.
 1. 5 years, 10 months agoFeb. 1, 2018, 6:11 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 5 years, 10 months agoFeb. 3, 2018, 8:04 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Tietopyyntö nro 491 [#491]
Date
Feb. 27, 2018, 3:37 p.m.
To
Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Huomasimme, että syystä tai toisesta muistiota HAMPPUPAKETTI 2017_avoin versio 20171004 ei oltu luetteloitu mukaan lähettämäänne diiarilistaan. Eikö lista pidä sisällään vastaavia muistioita? Jos näin on, tilaisimme vielä diaariraportin huumausaineita koskevista muistioista. ... Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 491 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 5 years, 9 months agoFeb. 27, 2018, 3:37 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
From
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
VS: Tietopyyntö nro 491 [#491]
Date
Feb. 28, 2018, 12:41 p.m.
Status
Request resolved

Humaania Päihdepolitiikkaa ry Hamppupaketti 2017 on MTV:n uutistoimitukselle räätälöity eli varta vasten koottu taustatietopaketti, joka lähetettiin teille diaarin ulkopuolisena asiakirjana. Hampputietopaketin luonne on kuin taustoittava julkinen työpaperi tiettyyn tarkoitukseen ja siksi sitä ei ole merkitty diaariin. Diaarissamme ei ole vastaavia asiakirjoja. Terveisin Keskusrikospoliisi Kirjaamo
 1. 5 years, 9 months agoFeb. 28, 2018, 12:42 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
 2. 5 years, 9 months agoFeb. 28, 2018, 1:54 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 3. 5 years, 9 months agoFeb. 28, 2018, 1:54 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset' public.