KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset

Pyynnön vastaanottaja:
Keskusrikospoliisi
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyytäisimme KRP:n selvityksen kannabiksen kasvatuksen kehityksestä Suomessa, josta MTV Uutiset uutisoi 2. marraskuuta. https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/arti... Lisäksi pyytäisimme diaariluettelon KRP:n selvityksistä, raporteista ja vastaavista asiakirjoista, jotka liittyvät huumausaineisiin tai muuntohuumeisiin. Jos luetteloa ei järjestelmän hakukriteerien tai vastaavien syiden vuoksi ole mahdollista tehdä toivomallamme aiherajauksella, otamme siinä tapauksessa luettelon kaikista mainitsemamme kaltaisista asiakirjoista aiheesta riippumatta. Olkaa hyvä, ja laittakaa kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>>

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset [#491]
Päivämäärä
4. marraskuuta 2017 kello 15.51
Vastaanottaja
Keskusrikospoliisi
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisimme KRP:n selvityksen kannabiksen kasvatuksen kehityksestä Suomessa, josta MTV Uutiset uutisoi 2. marraskuuta. https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/suomalaisten-into-kannabiksen-viljelyyn-nayttaa-hiipuneen-taidot-ja-karsivallisyys-eivat-valttamatta-riita/6625122#gs.YOr_GxE Lisäksi pyytäisimme diaariluettelon KRP:n selvityksistä, raporteista ja vastaavista asiakirjoista, jotka liittyvät huumausaineisiin tai muuntohuumeisiin. Jos luetteloa ei järjestelmän hakukriteerien tai vastaavien syiden vuoksi ole mahdollista tehdä toivomallamme aiherajauksella, otamme siinä tapauksessa luettelon kaikista mainitsemamme kaltaisista asiakirjoista aiheesta riippumatta. Olkaa hyvä, ja laittakaa kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/491/up/d41fafc7fa0deac4249e06b6a7fd8d4ed3ef9795/
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
 1. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten4. marraskuuta 2017 kello 15.51: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Keskusrikospoliisi.
Lähettäjä
Keskusrikospoliisi Kirjaamo <> – Keskusrikospoliisi
Otsikko
Jakelu Tiedoksi: Vastaus tietopyyntöönne 4.11.2017
Päivämäärä
15. marraskuuta 2017
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Arvoisa HPP, ohessa pyytämänne selvitys; siihen liittyvää lisätietoa antaa erikoistutkija Tuija Hietaniemi (puh XXXX XX XXXX); diaariluettelon osalta pyydämme täydentämään tietopyyntöänne siltä osin, miltä ajalta pyytämiänne selvityksiä koskevia diaaritietoja haluatte. Keskusrikospoliisi Kirjaamo Keskusrikospoliisi on lähettänyt nämä asiakirjat 15.11.2017 13:47:16 asianhallintajärjestelmästä Asian tiedot: Otsikko: Humaania Päihdepolitiikkaa ry; Tietopyyntö 4.11.2017 Asian tunnus: POL-2017-36686 Valmistelija: Hietaniemi Tuija POL KRP Tehtävä: 07.02.05 Asiakirjan tiedot: Otsikko: HAMPPUPAKETTI 2017_avoin versio 20171004 Asiakirjatyyppi: Muistio Asiakirjan päiväys: 07.11.2017 08:34:52 Otsikko: Liite; Ilmiötiedote Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 12.04.2017 11:22:15 Otsikko: Diaariraportti huumausaine-asioista ja -asiakirjoista Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 09.11.2017 13:34:37
 1. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten15. marraskuuta 2017 kello 19.44: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten15. marraskuuta 2017 kello 19.45: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset.
 3. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten15. marraskuuta 2017 kello 19.45: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset.
 4. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten15. marraskuuta 2017 kello 19.45: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset.
Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Re: Jakelu Tiedoksi: Vastaus tietopyyntöönne 4.11.2017 [#491]
Päivämäärä
15. marraskuuta 2017 kello 19.48
Vastaanottaja
Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Pyydämme asiakirjoja vuodesta 2010 tähän hetkeen. Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 491 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten15. marraskuuta 2017 kello 19.49: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Keskusrikospoliisi.
 2. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten15. marraskuuta 2017 kello 19.50: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
Lähettäjä
"Kirjaamo, Keskusrikospoliisi" <> – Keskusrikospoliisi
Otsikko
Tietopyyntö nro 491
Päivämäärä
22. marraskuuta 2017
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Liitteenä 15.11.2017 toimittamaamme diaariotteeseen liittyvät julkiset asiakirjat. Tarvittaessa lisätietoja kannabiskasvatukseen liittyen antaa erikoistutkija Tuija Hietaniemi ja muista huumausaineista ja niihin liittyvästä rikollisuudesta erikoistutkija Jari Leskinen.
 1. 11 kuukautta, 3 viikkoa sitten1. helmikuuta 2018 kello 18.11: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 11 kuukautta, 3 viikkoa sitten3. helmikuuta 2018 kello 8.04: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Re: Tietopyyntö nro 491 [#491]
Päivämäärä
27. helmikuuta 2018 kello 15.37
Vastaanottaja
Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Huomasimme, että syystä tai toisesta muistiota HAMPPUPAKETTI 2017_avoin versio 20171004 ei oltu luetteloitu mukaan lähettämäänne diiarilistaan. Eikö lista pidä sisällään vastaavia muistioita? Jos näin on, tilaisimme vielä diaariraportin huumausaineita koskevista muistioista. ... Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 491 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 10 kuukautta, 3 viikkoa sitten27. helmikuuta 2018 kello 15.37: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Keskusrikospoliisi.
Lähettäjä
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Otsikko
VS: Tietopyyntö nro 491 [#491]
Päivämäärä
28. helmikuuta 2018 kello 12.41
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Humaania Päihdepolitiikkaa ry Hamppupaketti 2017 on MTV:n uutistoimitukselle räätälöity eli varta vasten koottu taustatietopaketti, joka lähetettiin teille diaarin ulkopuolisena asiakirjana. Hampputietopaketin luonne on kuin taustoittava julkinen työpaperi tiettyyn tarkoitukseen ja siksi sitä ei ole merkitty diaariin. Diaarissamme ei ole vastaavia asiakirjoja. Terveisin Keskusrikospoliisi Kirjaamo
 1. 10 kuukautta, 3 viikkoa sitten28. helmikuuta 2018 kello 12.42: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Keskusrikospoliisi.
 2. 10 kuukautta, 3 viikkoa sitten28. helmikuuta 2018 kello 13.54: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
 3. 10 kuukautta, 3 viikkoa sitten28. helmikuuta 2018 kello 13.54: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset' julkiseksi.