Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta

Pyynnön vastaanottaja:
Poliisihallitus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Milloin käyttörikoksesta epäillylle henkilölle tehdään kotietsintä? Millaisia ohjeita tällaisista tilanteista on poliisille annettu?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta [#495]
Päivämäärä
7. marraskuuta 2017 kello 19.18
Vastaanottaja
Poliisihallitus
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Milloin käyttörikoksesta epäillylle henkilölle tehdään kotietsintä? Millaisia ohjeita tällaisista tilanteista on poliisille annettu?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/495/up/d3e2fd18305538a91445ba5729706fcb69b70209/
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
  1. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten7. marraskuuta 2017 kello 19.18: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
Lähettäjä
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
VS: Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta [#495]
Päivämäärä
8. marraskuuta 2017 kello 8.13
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Olemme vastaanottaneet viestinne ja kirjanneet tietopyyntönne järjestelmäämme numerolla POL-2017-37288. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
  1. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten8. marraskuuta 2017 kello 8.14: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
Lähettäjä
=?utf-8?q?Poliisihallituksen_Poliisitoimintayksikk=C3=B6?= <> – Poliisihallitus
Otsikko
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus liittyen kotietsinnän tekemiseen huumausaineen käyttörikoksien tutkinnassa
Päivämäärä
21. marraskuuta 2017
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei! Ohessa Poliisihallituksen vastaus liittyen kotietsinnän tekemiseen huumausaineen käyttörikoksien tutkinnassa liitteineen. toimeksi saaneena Poliisitoimintayksikkö Poliisihallitus Poliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 21.11.2017 11:47:28 asianhallintajärjestelmästä Asian tiedot: Otsikko: Tietopyyntö; kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta Asian tunnus: POL-2017-37288 Valmistelija: Saukoniemi Teemu POL POHA Tehtävä: 07.02.06 Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus liittyen kotietsinnän tekemiseen huumausaineen käyttörikoksien tutkinnassa Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 21.11.2017 11:28:34 Otsikko: Ohje 5.5.2015 Paikkaan kohdistuva etsintä Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 21.11.2017 11:30:13 Otsikko: Ohje 20.12.2013 Menettely huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 21.11.2017 11:31:28
  1. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten21. marraskuuta 2017 kello 12.24: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  2. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten21. marraskuuta 2017 kello 12.24: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta.
  3. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten21. marraskuuta 2017 kello 12.24: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta.
  4. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten21. marraskuuta 2017 kello 12.24: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta.
  5. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten21. marraskuuta 2017 kello 12.25: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
  6. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten21. marraskuuta 2017 kello 13.16: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta' julkiseksi.