Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Milloin käyttörikoksesta epäillylle henkilölle tehdään kotietsintä? Millaisia ohjeita tällaisista tilanteista on poliisille annettu?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta [#495]
Date
Nov. 7, 2017, 7:18 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Milloin käyttörikoksesta epäillylle henkilölle tehdään kotietsintä? Millaisia ohjeita tällaisista tilanteista on poliisille annettu?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/495/up/d3e2fd18305538a91445ba5729706fcb69b70209/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 6 years agoNov. 7, 2017, 7:18 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta [#495]
Date
Nov. 8, 2017, 8:13 a.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Olemme vastaanottaneet viestinne ja kirjanneet tietopyyntönne järjestelmäämme numerolla POL-2017-37288. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
  1. 6 years agoNov. 8, 2017, 8:14 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
=?utf-8?q?Poliisihallituksen_Poliisitoimintayksikk=C3=B6?= <> – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus liittyen kotietsinnän tekemiseen huumausaineen käyttörikoksien tutkinnassa
Date
Nov. 21, 2017
Status
Request resolved
Attachments

Hei! Ohessa Poliisihallituksen vastaus liittyen kotietsinnän tekemiseen huumausaineen käyttörikoksien tutkinnassa liitteineen. toimeksi saaneena Poliisitoimintayksikkö Poliisihallitus Poliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 21.11.2017 11:47:28 asianhallintajärjestelmästä Asian tiedot: Otsikko: Tietopyyntö; kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta Asian tunnus: POL-2017-37288 Valmistelija: Saukoniemi Teemu POL POHA Tehtävä: 07.02.06 Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus liittyen kotietsinnän tekemiseen huumausaineen käyttörikoksien tutkinnassa Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 21.11.2017 11:28:34 Otsikko: Ohje 5.5.2015 Paikkaan kohdistuva etsintä Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 21.11.2017 11:30:13 Otsikko: Ohje 20.12.2013 Menettely huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 21.11.2017 11:31:28
  1. 6 years agoNov. 21, 2017, 12:24 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  2. 6 years agoNov. 21, 2017, 12:24 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta.
  3. 6 years agoNov. 21, 2017, 12:24 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta.
  4. 6 years agoNov. 21, 2017, 12:24 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta.
  5. 6 years agoNov. 21, 2017, 12:25 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  6. 6 years agoNov. 21, 2017, 1:16 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Kotietsinnän tekeminen käyttörikoksesta' public.