Koronavirusseulontojen tulokset Helsingin päiväkodeissa ja peruskouluissa lukukaudella 2020-2021

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Aluehallintoviraston kanteluasiassa 34498/2020 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialajohtaja Juha Jolkkonen on lausunut, että muutoksena aikaisempaan (koronakoordinaatioryhmän kokousta 2.12.2020 edeltäneeseen) toimintamalliin on mm. se, että seulotaan herkemmin. Aluehallintoviraston päätös on tarvittaessa luettavissanne osoitteessa https://www.dropbox.com/s/iiv7l3w7lgk... (Dialogin voi sulkea X-napilla, ei vaadi rekisteröitymistä). Pyydän Helsingin kaupungin päiväkodeissa ja peruskouluissa lukukaudella 2020-2021 tehtyjen joukkoseulontojen tuloksia, joista käy ilmi joukkoseulontakohtaisesti - Ajankohta - Joukkoseulottujen lasten ja aikuisten lukumäärä - Joukkoseulonnassa todettujen tartuntojen lukumäärä - Kohteen nimi tai jos sitä ei voi ilmoittaa, onko kyseessä päiväkoti vai peruskoulu Mikäli ette voi toimittaa tietoa tapauksittain, pyydän tietoa sillä tarkkuudella kuin voitte sen antaa yksityisyyden suojan vaarantumatta, esimerkiksi viikkotasolla tai kuukausitasolla ryhmitelty päiväkotien ja peruskoulujen joukkoseulottujen lasten ja aikuisten lukumäärä ja todettujen tartuntojen lukumäärä, tai asiakirjat, joista nämä tiedot käyvät ilmi. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
Okko Ojala
Subject
Koronavirusseulontojen tulokset Helsingin päiväkodeissa ja peruskouluissa lukukaudella 2020-2021 [#1444]
Date
June 4, 2021, 9:59 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Aluehallintoviraston kanteluasiassa 34498/2020 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialajohtaja Juha Jolkkonen on lausunut, että muutoksena aikaisempaan (koronakoordinaatioryhmän kokousta 2.12.2020 edeltäneeseen) toimintamalliin on mm. se, että seulotaan herkemmin. Aluehallintoviraston päätös on tarvittaessa luettavissanne osoitteessa https://www.dropbox.com/s/iiv7l3w7lgk... (Dialogin voi sulkea X-napilla, ei vaadi rekisteröitymistä). Pyydän Helsingin kaupungin päiväkodeissa ja peruskouluissa lukukaudella 2020-2021 tehtyjen joukkoseulontojen tuloksia, joista käy ilmi joukkoseulontakohtaisesti - Ajankohta - Joukkoseulottujen lasten ja aikuisten lukumäärä - Joukkoseulonnassa todettujen tartuntojen lukumäärä - Kohteen nimi tai jos sitä ei voi ilmoittaa, onko kyseessä päiväkoti vai peruskoulu Mikäli ette voi toimittaa tietoa tapauksittain, pyydän tietoa sillä tarkkuudella kuin voitte sen antaa yksityisyyden suojan vaarantumatta, esimerkiksi viikkotasolla tai kuukausitasolla ryhmitelty päiväkotien ja peruskoulujen joukkoseulottujen lasten ja aikuisten lukumäärä ja todettujen tartuntojen lukumäärä, tai asiakirjat, joista nämä tiedot käyvät ilmi. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
Okko Ojala <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Okko Ojala
 1. 3 years agoJune 4, 2021, 9:59 a.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
June 4, 2021, 10:02 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 years agoJune 4, 2021, 10:03 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Helsingin kaupungin kirjaamo <> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus
Date
June 7, 2021
Status
Awaiting response

Kirjeenne Kirjattu järjestelmään 4.6.2021 Tietopyyntö 4.6.2021 Kirjeenne on toimitettu asian valmistelua varten. Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-006947 Asian vireilletulon yhteydessä asian tiedot on kirjattu Helsingin kaupungin asian- ja asiakirjahallinnan rekisteriin. Helsingin kaupunki antaa ohjeita rekisteröidyille Internet-sivuillaan https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun.... Ohjeistus ja rekisteriseloste ovat saatavissa myös Helsingin kaupungin kirjaamossa. Asian käsittelyvaiheita voitte halutessanne tiedustella: Kirjaamon yhteystiedot: Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13 Avoinna arkisin klo 8.15–16.00 <<sähköpostiosoite>> Faksi: (09) 655 783 Palvelupuhelin: (09) 310 13700
From
suojattu.sahkoposti@hel.fi – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus
Date
June 7, 2021, 10:01 a.m.
Status
Awaiting response

Luottamuksellinen / Konfidentiellt / Confidential Aihe / Ämne / Subject Kirjausilmoitus https://securemail.hel.fi/message.cgi... Olet saanut luottamuksellisen viestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevasta linkistä. Yhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu ja se voidaan lukea korkeintaan 30 päivän ajan. Du har fått ett konfidentiellt meddelande. Meddelandet kan öppnas och svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan läsas i högst 30 dagar. You have received a confidential message. The message can be opened and replied to from the link above. The connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons reading of the message is limited and can be read for 30 days at most.
 1. 3 years agoJune 7, 2021, 10:02 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years agoJune 19, 2021, 3 a.m.: This request became overdue
 3. 2 years, 12 months agoJune 22, 2021, 3:28 p.m.: Okko Ojala added a reply that was received via snail mail.
From
Okko Ojala
Subject
Re: Kirjausilmoitus [#1444]
Date
June 22, 2021, 3:30 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronavirusseulontojen tulokset Helsingin päiväkodeissa ja peruskouluissa lukukaudella 2020-2021" (4.6.2021, #1444) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 5 päivää myöhässä. Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-006947. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin Okko Ojala Pyynnön numero: 1444 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
 1. 2 years, 12 months agoJune 22, 2021, 3:30 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
June 22, 2021, 3:32 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 2 years, 12 months agoJune 22, 2021, 3:33 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kristiina Kurki <> – Helsinki
Subject
HEL 2021-006947
Date
July 1, 2021
Status
Request resolved
Attachments

Hei! Toimeksi saaneena lähetän oheisen kirjeen diaarilla HEL 2021-006947. Ystävällisin terveisin Kristiina Kurki hallintoassistentti Helsingin kaupunki
From
suojattu.sahkoposti@hel.fi – Helsinki
Subject
HEL 2021-006947
Date
July 1, 2021, 6:43 p.m.

Luottamuksellinen / Konfidentiellt / Confidential Aihe / Ämne / Subject HEL 2021-006947 https://securemail.hel.fi/message.cgi... Olet saanut luottamuksellisen viestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevasta linkistä. Yhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu ja se voidaan lukea korkeintaan 30 päivän ajan. Du har fått ett konfidentiellt meddelande. Meddelandet kan öppnas och svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan läsas i högst 30 dagar. You have received a confidential message. The message can be opened and replied to from the link above. The connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons reading of the message is limited and can be read for 30 days at most.
 1. 2 years, 11 months agoJuly 1, 2021, 6:43 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 11 months agoJuly 1, 2021, 7:01 p.m.: Okko Ojala added a reply that was received via snail mail.
 3. 2 years, 11 months agoJuly 1, 2021, 7:06 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirusseulontojen tulokset Helsingin päiväkodeissa ja peruskouluissa lukukaudella 2020-2021.
 4. 2 years, 11 months agoJuly 1, 2021, 7:06 p.m.: Okko Ojala set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.