Koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeuksien haltijoiden yksilöinti

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
April 5, 2021 - 1 week, 5 days ago
Summary of Request
Esitin THL:lle 1.9.2020 tietopyynnön otsikolla "Koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeudet" ja pyysin tietoa laskelmien immateriaalioikeuksien haltijoista kunkin julkisen päätöksenteon raporttiin laaditun laskelman osalta. THL vastasi seuraavasti: "THL toteaa koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeuksien kuuluvan THL:lle, kyseisten oikeuksien haltija on siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitos." Tämän vastauksen mukaan kaikki laskelmien immateriaalioikeudet ovat THL:n hallussa, eikä muita immateriaalioikeuksien haltijoita ole. THL:n myöhemmässä viestinnässä on viitattu siihen, että THL:n laatimilla epidemialaskelmilla olisi muitakin immateriaalioikeuksien haltijoita, mikä voisi estää laskelmien lähdekoodin julkaisemisen tai avoimen lisensoinnin. Valtioneuvosto on suosittanut epidemialaskelmien avointa julkaisemista, mutta THL ei ole noudattanut tätä suositusta. Lähdekoodin avoin julkaiseminen on myös THL:n allekirjoittmaman kansallinen avoimen tieteen julistuksen mukainen suositus. On siten julkisessa intressissä tietää, mikäli on olemassa immateriaalioikeuksiin tai muihin tekijänoikeuksiin liittyviä seikkoja, joilla on merkitystä valtioneuvoston suosituksen noudattamisen kannalta. THL:n vastaus aiempaan tietopyyntööni ja sen jälkeinen viestintä ovat osin ristiriitaisia. Pyydän, että THL vastaa selkeästi siihen, muodostavatko immateriaalioikeuksiin, tekijänoikeussuojaan tai vastaaviin seikkoihin liittyvät tekijät esteen lähdekoodin avoimelle julkaisemiselle painavien kansallisten suositusten mukaisesti. Pyytäisin nyt tietoa seuraavista: 1) onko THL:n päätöksenteon tueksi vuosina 2020-2021 laatimilla epidemialaskelmilla ja niiden lähdekoodilla THL:n lisäksi muita immateriaalioikeuksien haltijoita? Erityisesti pyydän tietoa sellaisista immateriaalioikeuksista, tekijänoikeussuojasta, ja vastaavista epidemialaskelmiin liittyvistä oikeuksista ja sopimuksista, joilla on merkitystä THL:n laatimien epidemialaskelmien lähdekoodin julkaisemisesta ja lisensoinnista sovittaessa. Pyydän tämän tiedon eriteltynä kunkin päätöksenteon tueksi laaditun julkisen raportin osalta. 2) Jos THL:n lisäksi päätöksenteon tueksi laadittujen koronalaskelmien osalta on muita immateriaalioikeuksien tai tekijänoikeuksien haltijoita, joilla on merkitystä päätettäessä laskelmien julkaisutavasta, pyydän yksilöimään nämä tahot (henkilöt ja/tai organisaatiot) kunkin päätöksenteon julkisen raportin osalta. Lisäksi pyytäisin yksilöimään minkälaisesta immateriaalioikeudesta tai tekijänoikeussuojasta on täsmälleen kyse kussakin tapauksessa. 3) Liittyykö THL:n laatimiin epidemialaskelmiin sellaisia immateriaalioikeuksia, tekijänoikeussuojaa, tai muita vastaavia seikkoja, joilla on merkitystä päätettäessä laskelmien julkaisutavasta? 4) THL vastasi kyseiseen tietopyyntöön, ettei epidemialaskelmilla ole THL:n lisäksi muita immateriaalioikeuksien haltijoita. Tämän jälkeen käydyissä sähköpostikeskusteluissa THL on kuitenkin viitannut siihen, että mm. mallitusryhmän jäsenillä olisi julkaisutavan valinnan kannalta relevantti tekijänoikeussuoja. Nämä kaksi lausuntoa eivät voi olla samanaikaisesti päteviä. Pyydän THL:ltä tietoa, onko 1.9.2020 esittämääni tietopyyntöön annettu vastaus virheellinen tai epätäydellinen. Ovatko kaikki epidemialaskelmien immateriaalioikeudet THL:n hallussa, vai onko lisäksi muita immateriaalioikeuksian haltijoita? Viranomaisella on velvollisuus avustaa kansalaista tietopyynnön laatimisessa. Pyydän tietoa kaikista tahoista (henkilöt ja/tai organisaatiot) joilla on sellaisia oikeuksia, joilla on merkitystä epidemialaskelmien julkaisutavasta päätettäessä, riippumatta siitä kutsutaanko tällaisia oikeuksia lainsäädännössä aineettomiksi tai immateriaalioikeuksiksi, tekijänoikeuksiksi, tai jollakin muulla nimellä. Tämän tietopyynnön nimenomaisena tavoitteena on selvittää, onko THL:n lisäksi olemassa muita tahoja ja oikeuksien haltijoita, joiden oikeudet saattavat estää THL:a noudattamasta aineiston julkaisutavasta annettuja painavia kansallisia suosituksia ja estävät THL:ää tekemästä itsenäisesti päätöstä lähdekoodin julkaisutavasta. Toivon, että THL:n vastauksesta ilmenee selvästi keitä ovat THL:n lisäksi ne muut tahot, joiden oikeudet on huomioitava kun tehdään epidemialaskelmien lähdekoodin julkaisutapaa koskevia päätöksiä, ja estävät THL:ää tekemästä asiassa itsenäistä päätöstä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeuksien haltijoiden yksilöinti [#1317]
Date
March 22, 2021, 1:29 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Esitin THL:lle 1.9.2020 tietopyynnön otsikolla "Koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeudet" ja pyysin tietoa laskelmien immateriaalioikeuksien haltijoista kunkin julkisen päätöksenteon raporttiin laaditun laskelman osalta. THL vastasi seuraavasti: "THL toteaa koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeuksien kuuluvan THL:lle, kyseisten oikeuksien haltija on siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitos." Tämän vastauksen mukaan kaikki laskelmien immateriaalioikeudet ovat THL:n hallussa, eikä muita immateriaalioikeuksien haltijoita ole. THL:n myöhemmässä viestinnässä on viitattu siihen, että THL:n laatimilla epidemialaskelmilla olisi muitakin immateriaalioikeuksien haltijoita, mikä voisi estää laskelmien lähdekoodin julkaisemisen tai avoimen lisensoinnin. Valtioneuvosto on suosittanut epidemialaskelmien avointa julkaisemista, mutta THL ei ole noudattanut tätä suositusta. Lähdekoodin avoin julkaiseminen on myös THL:n allekirjoittmaman kansallinen avoimen tieteen julistuksen mukainen suositus. On siten julkisessa intressissä tietää, mikäli on olemassa immateriaalioikeuksiin tai muihin tekijänoikeuksiin liittyviä seikkoja, joilla on merkitystä valtioneuvoston suosituksen noudattamisen kannalta. THL:n vastaus aiempaan tietopyyntööni ja sen jälkeinen viestintä ovat osin ristiriitaisia. Pyydän, että THL vastaa selkeästi siihen, muodostavatko immateriaalioikeuksiin, tekijänoikeussuojaan tai vastaaviin seikkoihin liittyvät tekijät esteen lähdekoodin avoimelle julkaisemiselle painavien kansallisten suositusten mukaisesti. Pyytäisin nyt tietoa seuraavista: 1) onko THL:n päätöksenteon tueksi vuosina 2020-2021 laatimilla epidemialaskelmilla ja niiden lähdekoodilla THL:n lisäksi muita immateriaalioikeuksien haltijoita? Erityisesti pyydän tietoa sellaisista immateriaalioikeuksista, tekijänoikeussuojasta, ja vastaavista epidemialaskelmiin liittyvistä oikeuksista ja sopimuksista, joilla on merkitystä THL:n laatimien epidemialaskelmien lähdekoodin julkaisemisesta ja lisensoinnista sovittaessa. Pyydän tämän tiedon eriteltynä kunkin päätöksenteon tueksi laaditun julkisen raportin osalta. 2) Jos THL:n lisäksi päätöksenteon tueksi laadittujen koronalaskelmien osalta on muita immateriaalioikeuksien tai tekijänoikeuksien haltijoita, joilla on merkitystä päätettäessä laskelmien julkaisutavasta, pyydän yksilöimään nämä tahot (henkilöt ja/tai organisaatiot) kunkin päätöksenteon julkisen raportin osalta. Lisäksi pyytäisin yksilöimään minkälaisesta immateriaalioikeudesta tai tekijänoikeussuojasta on täsmälleen kyse kussakin tapauksessa. 3) Liittyykö THL:n laatimiin epidemialaskelmiin sellaisia immateriaalioikeuksia, tekijänoikeussuojaa, tai muita vastaavia seikkoja, joilla on merkitystä päätettäessä laskelmien julkaisutavasta? 4) THL vastasi kyseiseen tietopyyntöön, ettei epidemialaskelmilla ole THL:n lisäksi muita immateriaalioikeuksien haltijoita. Tämän jälkeen käydyissä sähköpostikeskusteluissa THL on kuitenkin viitannut siihen, että mm. mallitusryhmän jäsenillä olisi julkaisutavan valinnan kannalta relevantti tekijänoikeussuoja. Nämä kaksi lausuntoa eivät voi olla samanaikaisesti päteviä. Pyydän THL:ltä tietoa, onko 1.9.2020 esittämääni tietopyyntöön annettu vastaus virheellinen tai epätäydellinen. Ovatko kaikki epidemialaskelmien immateriaalioikeudet THL:n hallussa, vai onko lisäksi muita immateriaalioikeuksian haltijoita? Viranomaisella on velvollisuus avustaa kansalaista tietopyynnön laatimisessa. Pyydän tietoa kaikista tahoista (henkilöt ja/tai organisaatiot) joilla on sellaisia oikeuksia, joilla on merkitystä epidemialaskelmien julkaisutavasta päätettäessä, riippumatta siitä kutsutaanko tällaisia oikeuksia lainsäädännössä aineettomiksi tai immateriaalioikeuksiksi, tekijänoikeuksiksi, tai jollakin muulla nimellä. Tämän tietopyynnön nimenomaisena tavoitteena on selvittää, onko THL:n lisäksi olemassa muita tahoja ja oikeuksien haltijoita, joiden oikeudet saattavat estää THL:a noudattamasta aineiston julkaisutavasta annettuja painavia kansallisia suosituksia ja estävät THL:ää tekemästä itsenäisesti päätöstä lähdekoodin julkaisutavasta. Toivon, että THL:n vastauksesta ilmenee selvästi keitä ovat THL:n lisäksi ne muut tahot, joiden oikeudet on huomioitava kun tehdään epidemialaskelmien lähdekoodin julkaisutapaa koskevia päätöksiä, ja estävät THL:ää tekemästä asiassa itsenäistä päätöstä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
March 22, 2021, 1:29 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 3 weeks, 5 days agoMarch 22, 2021, 1:29 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 3 weeks, 5 days agoMarch 22, 2021, 1:30 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöön THL/1752/3.10.00/2021 lähetett= E4väksi eteenpäin
Date
April 1, 2021, 4:10 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Olemme tutkineet 22.3.2021 tekemänne tietopyynnön THL/1752/3.10.00/2021. Sellaisia asiakirjoja, joihin olisi merkitty pyytämiänne tietoja, ei ole löytynyt. Julkisuuslain 3 luvun mukainen oikeus saada tietoja kohdistuu vain viranomaisen asiakirjoihin merkittyihin tietoihin - viranomaisen ei tarvitse tietopyyntöön vastatessaan lähtökohtaisesti tuottaa uusia asiakirjoja. Tällä hetkellä, erityisesti koronavirukseen liittyvästä ruuhkasta johtuen, emme valitettavasti voi vastata kansalaisten tietopyyntöihin lain vaatimukset ylittävällä tavalla. Teillä on halutessanne oikeus saada valituskelpoinen hallintopäätös siitä, että pyytämiänne asiakirjoja ei ole. Mikäli haluatte saada asian viranomaisen ratkaistavaksi, voitte ilmoittaa siitä vastaamalla tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, Tuuli Karppinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  1. 2 weeks, 2 days agoApril 1, 2021, 4:11 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön THL/1752/3.10.00/2021 lähetett= E4väksi eteenpäin [#1317]
Date
April 1, 2021, 4:56 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kiitos vastauksestanne. Olette vastanneet 1.9.2020 laatimaani tietopyyntöön, että epidemialaskelmien kaikki immateriaalioikeudet ovat THL:n hallussa. Sen jälkeen olette 12.10 ilmoittaneet sähköpostitse esittämääni kysymykseen, että epidemialaskelmien tekijänoikeudet ovat THL:n lisäksi erikseen nimeämällänne luonnollisella henkilöllä. Pyytäisin yksilöimään asiakirjat, joihin kyseisellä nimetyllä henkilöllä on sellainen tekijänoikeus, joka estää THL:a viranomaisena tekemästä itsenäistä päätöstä laskelmiin liittyvien lähdekoodiasiakirjojen julkaisutavasta. Tämä tieto on ilmeisesti THL:n hallussa, koska olette aiemmin viitanneet siihen kirjallisesti. Aiemmin toimittamanne tiedot vaikuttavat ristiriitaisilta, koska ensimmäisessä todetaan ettei THL:n lisäksi muita immateriaalioikeuksien haltijoita ole, mutta toisessa viestissä todetaan että THL:n lisäksi immateriaalioikeuksia on myös nimetyllä henkilöllä ja mainitaan, että se saattaa jopa muodostaa esteen THL:n päättäessä aineiston julkaisutavasta. Tekijänoikeuslain 40b erikseen lausuu lähdekoodista ja ohjelmistoista viranomaistyössä: "Jos tietokoneohjelma ja siihen välittömästi liittyvä teos on luotu täytettäessä työsuhteesta johtuvia työtehtäviä, tekijänoikeus tietokoneohjelmaan ja teokseen siirtyy työnantajalle. Sama koskee vastaavasti myös virkasuhteessa luotua tietokoneohjelmaa ja siihen välittömästi liittyvää teosta." Pyytäisin tietoa siitä onko THL:n hallussa sopimuksia tai asiakirjoja, joissa epidemialaskelmien immateriaalioikeuksista on sovittu toisin kuin tekijänoikeuslaki lähtökohtaisesti määrittelee. Pyytäisin samalla vahvistamaan onko 1.9.2020 laatimaani tietopyyntöön antamanne vastaus puutteellinen, ja toimittamaan puuttuvat tiedot epidemialaskelmiin liittyvien lähdekoodiasiakirjojen immateriaalioikeuksien haltijoista, mikäli puutteita ilmenee. Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1317 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
April 1, 2021, 4:57 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 weeks, 2 days agoApril 1, 2021, 4:57 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 weeks, 2 days agoApril 1, 2021, 4:58 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.