Koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeudet

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho viittasi 25.8 Twitterissä, että koronaepidemialaskelmien lähdekoodin immateriaalioikeudet (IPR) eivät ole kaikilta osin THL:n hallussa, ja että koronaepidemialaskelmien lähdekoodia ei voida tästä syystä julkaista. Tätä perustetta ei ole esitetty THL:n aiemmin antamissa vastauksissa lähdekoodia koskeviin tietopyyntöihin ja selvityspyyntöihin. Tieto on oleellinen lähdekoodin julkisuuden kannalta, koska julkisuuslain tulkinta voi riippua siitä, ovatko immateriaalioikeudet viranomaisen, viranomaistyötä suorittavan tutkijan tai tutkimuslaitoksen, vai yksityisen toimijan hallussa. Pyytäisin tiedon julkisen päätöksenteon tueksi laadittujen koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeuksien haltijoista. Pyydän erittelemään immateriaalioikeuksien haltijat kunkin julkisen päätöksenteon raporttiin laaditun laskelman osalta. Julkisissa raporteissa on käytetty ainakin skenaariomallin ja oppivan mallin useita variaatioita. Lisäksi pyytäisin kopion kaikista sopimuksista, joita THL on tehnyt koronaepidemialaskelmissa käytetyn lähdekoodin käyttöoikeuksiin liittyen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeudet [#1005]
Date
Sept. 1, 2020, 10:50 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho viittasi 25.8 Twitterissä, että koronaepidemialaskelmien lähdekoodin immateriaalioikeudet (IPR) eivät ole kaikilta osin THL:n hallussa, ja että koronaepidemialaskelmien lähdekoodia ei voida tästä syystä julkaista. Tätä perustetta ei ole esitetty THL:n aiemmin antamissa vastauksissa lähdekoodia koskeviin tietopyyntöihin ja selvityspyyntöihin. Tieto on oleellinen lähdekoodin julkisuuden kannalta, koska julkisuuslain tulkinta voi riippua siitä, ovatko immateriaalioikeudet viranomaisen, viranomaistyötä suorittavan tutkijan tai tutkimuslaitoksen, vai yksityisen toimijan hallussa. Pyytäisin tiedon julkisen päätöksenteon tueksi laadittujen koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeuksien haltijoista. Pyydän erittelemään immateriaalioikeuksien haltijat kunkin julkisen päätöksenteon raporttiin laaditun laskelman osalta. Julkisissa raporteissa on käytetty ainakin skenaariomallin ja oppivan mallin useita variaatioita. Lisäksi pyytäisin kopion kaikista sopimuksista, joita THL on tehnyt koronaepidemialaskelmissa käytetyn lähdekoodin käyttöoikeuksiin liittyen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Sept. 1, 2020, 10:51 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years, 2 months agoSept. 1, 2020, 10:51 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 2 months agoSept. 1, 2020, 10:52 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  3. 2 years, 2 months agoSept. 16, 2020, 3 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Vastaus tietopyyntöön myöhässä [#1005]
Date
Sept. 16, 2020, 10 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeudet" (1.9.2020, #1005) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1005 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Sept. 16, 2020, 10:01 a.m.
Status
Request resolved

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years, 2 months agoSept. 16, 2020, 10:01 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 2 months agoSept. 16, 2020, 10:02 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: Koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeudet [#1005]
Date
Sept. 17, 2020, 10:19 a.m.
Attachments

Hei, vastaus tietopyyntöönne ja valitusosoitus ovat liitteenä. Toimeksi saaneena THL kirjaamo
  1. 2 years, 2 months agoSept. 17, 2020, 10:20 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 2 months agoSept. 17, 2020, 10:45 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
  3. 2 years agoOct. 31, 2020, 11:41 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeudet.
  4. 2 years agoOct. 31, 2020, 11:41 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Koronaepidemialaskelmien immateriaalioikeudet.