klo 13 vangitsemisoikeudenkäynti aihe murha turku

Request to:
Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
klo 13 vangitsemisoikeudenkäynti aihe murha turku haluan sähköisesti julkisen vangitsemisoikeudenkäynnin pöytä ja asiakirja sekä julkiset esitutkintapöytäkirjat

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
klo 13 vangitsemisoikeudenkäynti aihe murha turku [#1349]
Date
April 6, 2021, 1:40 p.m.
To
Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
klo 13 vangitsemisoikeudenkäynti aihe murha turku haluan sähköisesti julkisen vangitsemisoikeudenkäynnin pöytä ja asiakirja sekä julkiset esitutkintapöytäkirjat
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
KO Varsinais-Suomi <varsinais-suomi.ko@oikeus.fi> – Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Subject
Vastaanottokuittaus – Kvittering
Date
April 6, 2021, 1:40 p.m.
Status
Awaiting response

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. Kvittering <<sähköpostiosoite>> har fått ert e-meddelande.
  1. 1 year, 10 months agoApril 6, 2021, 1:40 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
  2. 1 year, 10 months agoApril 6, 2021, 1:41 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
From
KO Varsinais-Suomi pakkokeinot <varsinais-suomi.ko.pakkokeinot@oikeus.fi> – Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Subject
Tiedote asiassa PK 21/1511
Date
April 6, 2021, 3:46 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Ohessa tiedote sekä samalla tämän päiväinen pk-juttuluettelo. Ystävällisin terveisin Katja Väliaho, käräjäsihteeri Varsinais-Suomen käräjäoikeus puh. 040 7277 359 (pakkokeinot) <<sähköpostiosoite>> Luottamuksellisuusilmoitus / Meddelande av konfidentiell karaktär Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja / tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Detta e-postmeddelande kan innehålla information, vars besittningsrätt, konfidentialitet och / eller offentliggörande är begränsat enligt tillämplig lag. Dess innehåll är endast avsett för mottagarens användning. Ifall denna e-post inte är ämnad för Dig, är dess användning, kopiering, ändring eller innehav förbjudet. Var god och radera meddelandet och alla dess kopior från din apparat, ifall Du har skäl att tro att detta meddelande inte har varit ämnat för Dig. Kom ihåg att Du i fråga om ett sådant här meddelande har tystnadsplikt och Du får inte heller utnyttja meddelandet. *** Käräjäoikeus käsittelee rekisterinpitäjänä tietosuojalain (1050/2018), EU:n tietosuoja-asetuksen, henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) mukaisesti henkilötietoja. Käräjäoikeuden tietosuojaseloste on saatavilla käräjäoikeuden asiakaspalvelusta tai osoitteesta: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/vars... Tingsrätten behandlar som personuppgiftsansvarig personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen (1054/2018), EU:s dataskyddsförordning, lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1050/2018) samt dataskyddsdirektiv i brottmål (EU). Tingsrättens dataskyddsbeskrivning kan fås från tingsrättens kundbetjäning eller på adressen: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/vars...
  1. 1 year, 10 months agoApril 6, 2021, 3:52 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
  2. 1 year, 9 months agoApril 21, 2021, 3 a.m.: This request became overdue
  3. 1 year, 8 months agoMay 25, 2021, 3:17 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  4. 1 year, 8 months agoMay 25, 2021, 3:17 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'klo 13 vangitsemisoikeudenkäynti aihe murha turku' public.