Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista

Request to:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Kemiönsaaren veden selvitykset ELY-keskukselle joulukuun ylivuodoista Kemiönsaarella.
Summary of Resolution

Tämä vahvistaa epäilyt.

Ei ole force majeureksi tästä. tässä on normaaleja arkisia teknisiä ja projektinhallinnallisia haasteita päästetty kasaantumaan. Ei ole odottamaton poikkeuksellinen tapahtuma että järjestelmät joutuu toimimaan täydellä kapasiteetilla.

Kuten vesilaitoksen johtaja itsekin toteaa, jos on tehty Kemiön kirkonkylän ja Taalintehtaan välille siirtoviemäri mikä ei toimi ilman sähköä, pitää olla varasähkö. Tai sitten pitää olla yksinkertaisempi tekninen ratkaisu, jota osataan käytää.

Käyttöönottotestit on selkeästi olleet riittämättömiä. Alihankkijoiden virheisiin pitää tarttua työn valmistuessa. Muttä tuokaan ei ole force majeure, vaan tilaajan virhe työn vastaanottamisessa.

Kunnan vesiverkostoon liitetään jatkuvasti uusia kiinteistöjä, usein vajailla hulevesiratkaisuilla. Hulevesiputkiston rakentamisesta ei ole suunnitelmaa. Samalla ylivuoto- ja viiveallasasiaa hoidetaan puutteellisesti. Viivealtaiden rakentamisesta ei ole suunnitelmaa. Tilanne ei ole kestävä.


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista [#308]
Date
March 11, 2016, 2:10 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Kemiönsaaren veden selvitykset ELY-keskukselle joulukuun ylivuodoista Kemiönsaarella.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/308/up/a61ecb2b987eb101489480d8b61555aea4f1aeda/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years, 2 months agoMarch 11, 2016, 2:10 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista [#308]
Date
March 11, 2016, 2:13 p.m.
Status
Awaiting response

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland.  Asiakirjat voi toimittaa turvallisesti myös verkossa. Tutustu sähköisiin asiointipalveluihimme.  Handlingar kan också lämnas in säkert via nätet. Bekanta dig med våra elektroniska tjänster.
  1. 8 years, 2 months agoMarch 14, 2016, 9:38 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
Heikki Elomaa <> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
Tietopyyntö yksi
Date
March 23, 2016
Status
Request resolved
Attachments

CC: <<sähköpostiosoite>> Subject: Tietopyyntö yksi Date: Wed, 23 Mar 2016 08:53:40 +0000 Tervehdys Olet kysellyt tietoja Kemiönsaaren Veden toiminnasta; liite. Toisena liitteenä Kemiönsaaren Veden ELY-keskukseen toimittama selvitys. Olet kysellyt myös toista asiaa; luvat. Vastaan kysymykseen lähiaikoina. Lähetän tämän viestin osoitteeseen, jota on käytetty aikaisemmassa viestinvaihdossa, vaikka se ei näykään ensimmäisen liitteen tietopyynnössä. Heikki Elomaa Vanhempi insinööri Varsinais-Suomen ELY-keskus <<sähköpostiosoite>> puh. 0295 022 856
  1. 8 years, 2 months agoMarch 23, 2016, 1:58 p.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
  2. 8 years, 2 months agoMarch 23, 2016, 1:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
  3. 8 years, 1 month agoApril 1, 2016, 2:23 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.