Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista

Request to:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Pyydän Kemiönsaaren veden selvitykset aluehallintovirastolle joulukuun ylivuodoista Kemiönsaarella.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista [#309]
Date
March 11, 2016, 2:12 p.m.
To
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Kemiönsaaren veden selvitykset aluehallintovirastolle joulukuun ylivuodoista Kemiönsaarella.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/309/up/0db57b0b8cb351297a18675b9d308766b186b848/
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 4 years, 5 months agoMarch 11, 2016, 2:12 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
From
"Laitakari Sinikka (AVI)" <sinikka.laitakari@avi.fi> – Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Subject
VL: kemiönsaaren veden lupadokumentit
Date
March 17, 2016, 1:18 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei! Oheisena kaikki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta löytyvät sähköiset dokumentit (päätökset ja hakemusasiakirjat) koskien Kemiönsaaren Veden lupia. Tällä hetkellä Kemiönsaaren Vedellä ei ole vireillä olevia hakemuksia aluehallintovirastossa. Virasto julkaisee nykyään kaikki sille sähköisessä muodossa tulevat julkiset asiakirjat kuulutusvaiheessa Lupatietopalvelussa aluehallintovirastojen www-sivuilla. Nyt kysymyksessä olevat asiat ovat suurimmalta osiltaan sellaisia, että niiden vireilletulovaiheessa ei sähköisiä hakemusasiakirjoja ole ollut käytettävissä. Aluehallintovirastolla ei ole tietoa mainitsemistanne mahdollisista ylivuodoista. Niistä voisi tiedustella valvontaviranomaisena toimivalta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Ystävällisin terveisin Sinikka Laitakari Ympäristölakimies Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristölupavastuualue Ratapihantie 9, PL 110 00521 Helsinki p. 0295 016 414 <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 4 months agoMarch 30, 2016, 4:20 p.m.: Received an email from Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
 2. 4 years, 2 months agoJune 3, 2016, 2:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 3. 4 years, 2 months agoJune 3, 2016, 2:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 4. 4 years, 2 months agoJune 3, 2016, 2:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 5. 4 years, 2 months agoJune 3, 2016, 2:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 6. 4 years, 2 months agoJune 3, 2016, 2:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 7. 4 years, 2 months agoJune 3, 2016, 2:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 8. 4 years, 2 months agoJune 3, 2016, 2:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 9. 4 years, 2 months agoJune 3, 2016, 2:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 10. 4 years, 2 months agoJune 3, 2016, 2:55 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 11. 4 years, 2 months agoJune 3, 2016, 2:57 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: kemiönsaaren veden lupadokumentit [#309]
Date
June 3, 2016, 2:58 p.m.
To
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Hyvä Sinikka Laitakari, kiitoksia. Ystävällisin terveisin, <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 309 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 2 months agoJune 3, 2016, 2:58 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
 2. 4 years, 2 months agoJune 3, 2016, 2:58 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.