Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista

Pyynnön vastaanottaja:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietoa ei ole
Pyynnön yhteenveto
Pyydän Kemiönsaaren veden selvitykset aluehallintovirastolle joulukuun ylivuodoista Kemiönsaarella.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista [#309]
Päivämäärä
11. maaliskuuta 2016 kello 14.12
Vastaanottaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Kemiönsaaren veden selvitykset aluehallintovirastolle joulukuun ylivuodoista Kemiönsaarella.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/309/up/0db57b0b8cb351297a18675b9d308766b186b848/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
 1. 2 vuotta, 2 kuukautta sitten11. maaliskuuta 2016 kello 14.12: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
Lähettäjä
"Laitakari Sinikka (AVI)" <sinikka.laitakari@avi.fi> – Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Otsikko
VL: kemiönsaaren veden lupadokumentit
Päivämäärä
17. maaliskuuta 2016 kello 13.18
Tila
Odotetaan vastausta
Liitteet

Hei! Oheisena kaikki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta löytyvät sähköiset dokumentit (päätökset ja hakemusasiakirjat) koskien Kemiönsaaren Veden lupia. Tällä hetkellä Kemiönsaaren Vedellä ei ole vireillä olevia hakemuksia aluehallintovirastossa. Virasto julkaisee nykyään kaikki sille sähköisessä muodossa tulevat julkiset asiakirjat kuulutusvaiheessa Lupatietopalvelussa aluehallintovirastojen www-sivuilla. Nyt kysymyksessä olevat asiat ovat suurimmalta osiltaan sellaisia, että niiden vireilletulovaiheessa ei sähköisiä hakemusasiakirjoja ole ollut käytettävissä. Aluehallintovirastolla ei ole tietoa mainitsemistanne mahdollisista ylivuodoista. Niistä voisi tiedustella valvontaviranomaisena toimivalta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Ystävällisin terveisin Sinikka Laitakari Ympäristölakimies Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristölupavastuualue Ratapihantie 9, PL 110 00521 Helsinki p. 0295 016 414 <<sähköpostiosoite>>
 1. 2 vuotta, 1 kuukausi sitten30. maaliskuuta 2016 kello 16.20: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
 2. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.51: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 3. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.51: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 4. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.51: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 5. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.51: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 6. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.51: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 7. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.51: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 8. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.51: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 9. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.51: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 10. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.55: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
 11. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.57: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren veden selvitykset joulukuun ylivuodoista.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: VL: kemiönsaaren veden lupadokumentit [#309]
Päivämäärä
3. kesäkuuta 2016 kello 14.58
Vastaanottaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Hyvä Sinikka Laitakari, kiitoksia. Ystävällisin terveisin, <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 309 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.58: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
 2. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.58: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietoa ei ole'.