Käyttörikoksen hallussapitoraja

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Uusi Lahti julkaisi 10.4.2018 uutisen, jossa Hämeen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki kertoi, että huumausaineiden käyttörikoksen raja on noussut ja että nykyään suhteellisen isokin nippu henkilön hallussa olevaa huumausainetta menee käyttörikoksen piiriin. https://www.uusilahti.fi/jutut/lahest... Tiedustelisimme asiakirjaa, josta käy ilmi milloin käyttörikoksen rajat ovat muuttuneet, mitkä ne olivat ennen muutosta ja mitkä ne nykyään ovat.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Käyttörikoksen hallussapitoraja [#588]
Date
April 24, 2018, 7:53 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Uusi Lahti julkaisi 10.4.2018 uutisen, jossa Hämeen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki kertoi, että huumausaineiden käyttörikoksen raja on noussut ja että nykyään suhteellisen isokin nippu henkilön hallussa olevaa huumausainetta menee käyttörikoksen piiriin. https://www.uusilahti.fi/jutut/lahest... Tiedustelisimme asiakirjaa, josta käy ilmi milloin käyttörikoksen rajat ovat muuttuneet, mitkä ne olivat ennen muutosta ja mitkä ne nykyään ovat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 24, 2018, 7:53 p.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 5 years, 7 months agoApril 24, 2018, 7:53 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
  2. 5 years, 7 months agoApril 24, 2018, 7:54 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Käyttörikoksen hallussapitoraja [#588]
Date
April 25, 2018, 8:14 a.m.
Status
Request resolved

Hyvä vastaanottaja, viestinne on vastaanotettu ja tietopyyntönne on kirjattu numerolla POL-2018-15652. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
  1. 5 years, 7 months agoApril 25, 2018, 8:15 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
"Teemu Saukoniemi, poliisitarkastaja" <> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen vastaus
Date
May 7, 2018
Attachments

Poliisihallituksella ei ole sellaisia asiakirjoja, joista käy ilmi huumausaineen käyttörikoksen rajojen muuttuminen. Pyynnössänne ei ole myöskään yksilöity aikaväliä, jolta kyseistä muutosta tiedustelette. Tarkempi ajankohta ei ilmene myöskään pyynnössä viittaamassanne lehtiartikkelissa. Poliisihallituksen edellä mainitun ohjeen "Menettely huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa" liitteenä on taulukko huumausaineen käyttörikoksen rajoista ja päiväsakkojen lukumääristä. Poliisihallitus liittää ko. ohjeen tähän vastaukseen. Taulukko pohjautuu Valtakunnansyyttäjänvirasto syyttäjille antamaan yleiseen ohjeeseen seuraamuksen määräämisestä huumausaineen käyttörikoksesta (VKS:2006:1, Dnro 34/31/06, Liite 1).
  1. 5 years, 6 months agoMay 9, 2018, 3 a.m.: This request became overdue
  2. 5 years, 6 months agoMay 10, 2018, 8:45 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  3. 5 years, 6 months agoMay 10, 2018, 8:48 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietoa ei ole'.
  4. 5 years, 6 months agoMay 12, 2018, 1:20 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Käyttörikoksen hallussapitoraja' public.
  5. 5 years, 6 months agoMay 20, 2018, 11:39 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Käyttörikoksen hallussapitoraja.
  6. 5 years, 6 months agoMay 20, 2018, 11:39 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Käyttörikoksen hallussapitoraja.