Käyttörikoksen hallussapitoraja

Pyynnön vastaanottaja:
Poliisihallitus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietoa ei ole
Pyynnön yhteenveto
Uusi Lahti julkaisi 10.4.2018 uutisen, jossa Hämeen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki kertoi, että huumausaineiden käyttörikoksen raja on noussut ja että nykyään suhteellisen isokin nippu henkilön hallussa olevaa huumausainetta menee käyttörikoksen piiriin. https://www.uusilahti.fi/jutut/lahest... Tiedustelisimme asiakirjaa, josta käy ilmi milloin käyttörikoksen rajat ovat muuttuneet, mitkä ne olivat ennen muutosta ja mitkä ne nykyään ovat.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Käyttörikoksen hallussapitoraja [#588]
Päivämäärä
24. huhtikuuta 2018 kello 19.53
Vastaanottaja
Poliisihallitus
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Uusi Lahti julkaisi 10.4.2018 uutisen, jossa Hämeen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki kertoi, että huumausaineiden käyttörikoksen raja on noussut ja että nykyään suhteellisen isokin nippu henkilön hallussa olevaa huumausainetta menee käyttörikoksen piiriin. https://www.uusilahti.fi/jutut/lahest... Tiedustelisimme asiakirjaa, josta käy ilmi milloin käyttörikoksen rajat ovat muuttuneet, mitkä ne olivat ennen muutosta ja mitkä ne nykyään ovat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Lähettäjä
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Päivämäärä
24. huhtikuuta 2018 kello 19.53
Tila
Odotetaan vastausta

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 11 kuukautta sitten24. huhtikuuta 2018 kello 19.53: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
  2. 11 kuukautta sitten24. huhtikuuta 2018 kello 19.54: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
Lähettäjä
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
VS: Käyttörikoksen hallussapitoraja [#588]
Päivämäärä
25. huhtikuuta 2018 kello 8.14
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hyvä vastaanottaja, viestinne on vastaanotettu ja tietopyyntönne on kirjattu numerolla POL-2018-15652. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
  1. 11 kuukautta sitten25. huhtikuuta 2018 kello 8.15: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
Lähettäjä
"Teemu Saukoniemi, poliisitarkastaja" <> – Poliisihallitus
Otsikko
Poliisihallituksen vastaus
Päivämäärä
7. toukokuuta 2018
Liitteet

Poliisihallituksella ei ole sellaisia asiakirjoja, joista käy ilmi huumausaineen käyttörikoksen rajojen muuttuminen. Pyynnössänne ei ole myöskään yksilöity aikaväliä, jolta kyseistä muutosta tiedustelette. Tarkempi ajankohta ei ilmene myöskään pyynnössä viittaamassanne lehtiartikkelissa. Poliisihallituksen edellä mainitun ohjeen "Menettely huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa" liitteenä on taulukko huumausaineen käyttörikoksen rajoista ja päiväsakkojen lukumääristä. Poliisihallitus liittää ko. ohjeen tähän vastaukseen. Taulukko pohjautuu Valtakunnansyyttäjänvirasto syyttäjille antamaan yleiseen ohjeeseen seuraamuksen määräämisestä huumausaineen käyttörikoksesta (VKS:2006:1, Dnro 34/31/06, Liite 1).
  1. 10 kuukautta, 2 viikkoa sitten9. toukokuuta 2018 kello 3.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
  2. 10 kuukautta, 2 viikkoa sitten10. toukokuuta 2018 kello 20.45: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  3. 10 kuukautta, 2 viikkoa sitten10. toukokuuta 2018 kello 20.48: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietoa ei ole'.
  4. 10 kuukautta, 1 viikko sitten12. toukokuuta 2018 kello 13.20: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Käyttörikoksen hallussapitoraja' julkiseksi.
  5. 10 kuukautta sitten20. toukokuuta 2018 kello 11.39: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Käyttörikoksen hallussapitoraja.
  6. 10 kuukautta sitten20. toukokuuta 2018 kello 11.39: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Käyttörikoksen hallussapitoraja.