Kaupunkipyörien kustannukset 2018

Request to:
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän ystävällisesti toimittamaan helsingin ja espoon kaupunkipyörien yhteenlasketut kulut ja muut taloudelliset tiedot vuodelta 2018 sähköpostiini.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kaupunkipyörien kustannukset 2018 [#848]
Date
Oct. 23, 2019, 9:31 a.m.
To
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän ystävällisesti toimittamaan helsingin ja espoon kaupunkipyörien yhteenlasketut kulut ja muut taloudelliset tiedot vuodelta 2018 sähköpostiini.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
HSL <hsl@hsl.fi> – Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Subject
Automaattivastaus / Automatsvar / Automatic reply
Date
Oct. 23, 2019, 12:58 p.m.
Status
Request resolved

Kiitos yhteydenotostanne, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Tack för Ert meddelande. Samkommunen Helsingforsregionens trafiks registratorskontor har tagit emot Ert meddelande. Thank you for contacting us. The Registry of Helsinki Regional Transport Authority has received your message. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara. This is an automated email, please do not reply.
  1. 4 years, 8 months agoOct. 23, 2019, 12:58 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
  2. 4 years, 8 months agoOct. 25, 2019, 12:28 p.m.: Received an email from Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
From
HSL <hsl@hsl.fi> – Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Subject
VL: Kaupunkipyörien kustannukset 2018 [#848]
Date
Oct. 28, 2019, 1:36 p.m.

Hei! Kiitos viestistäsi! Vuonna 2018 Helsingin ja Espoon palvelua koskevan kaupunkipyöräsivuston kehittämiskustannukset olivat 149 546,97 euroa ja markkinointi- ja viestintäkustannukset 152 518,23 euroa. Kustannukset jaettiin kolmeen osaan HSL:n, HKL:n (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos) ja Espoon kaupungin kesken. Lisäksi HSL maksoi kaupunkipyöräsivuston ylläpitokustannuksia noin 50 000 euroa. HKL ja Espoon kaupunki vastaavat kaupunkipyöräpalvelun hankkijoina ja omistajina palvelun muista kustannuksista, kuten operointikustannuksista, joten sen vuoksi välitämme tietopyynnön HKL:n <<sähköpostiosoite>> ja Espoon kaupungin <<sähköpostiosoite>> kirjaamoihin. Asian diaarinumero on 366/07.01.04.02/2019 HSL:n kirjaamo HSL Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Itä-Pasila, Helsinki Posti- ja laskutusosoite: PL 100, 00077 HSL Puhelinvaihde (09) 4766 4444, kirjaamo (09) 4766 4300 Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> (kirjaamo) ----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: keskiviikko 23. lokakuuta 2019 12:58 Vastaanottaja: HSL < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Kaupunkipyörien kustannukset 2018 [#848] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän ystävällisesti toimittamaan helsingin ja espoon kaupunkipyörien yhteenlasketut kulut ja muut taloudelliset tiedot vuodelta 2018 sähköpostiini. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 8 months agoOct. 28, 2019, 1:37 p.m.: Received an email from Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
  2. 3 years, 9 months agoOct. 12, 2020, 7:15 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 3 years, 9 months agoOct. 12, 2020, 7:15 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'Kaupunkipyörien kustannukset 2018' public.