Kaupungin diaarin tietuekuvaus

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyydän kaupungin diaarin tietuekuvauksen.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Kaupungin diaarin tietuekuvaus [#620]
Päivämäärä
15. kesäkuuta 2018 kello 11.39
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän kaupungin diaarin tietuekuvauksen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 9 kuukautta, 1 viikko sitten15. kesäkuuta 2018 kello 11.39: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
noreplykirjaamo@hel.fi – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
15. kesäkuuta 2018 kello 11.42
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 9 kuukautta, 1 viikko sitten15. kesäkuuta 2018 kello 11.43: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
Kaupunginkanslia Tietopalvelu <kaupunginkanslia.tietopalvelu@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Kaupungin diaarin tietuekuvaus [#620] HEL 2018-006953
Päivämäärä
20. kesäkuuta 2018 kello 9.41
Liitteet

Hei Ohessa pyytämänne diaarin tietuekuvaus. Terveisin Kaupunginkanslian informaatiopalvelu
  1. 9 kuukautta sitten20. kesäkuuta 2018 kello 9.43: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
  2. 8 kuukautta, 3 viikkoa sitten1. heinäkuuta 2018 kello 13.00: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kaupungin diaarin tietuekuvaus.
  3. 8 kuukautta, 3 viikkoa sitten1. heinäkuuta 2018 kello 13.00: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.