Kaupungin diaarin tietuekuvaus

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän kaupungin diaarin tietuekuvauksen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kaupungin diaarin tietuekuvaus [#620]
Date
June 15, 2018, 11:39 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän kaupungin diaarin tietuekuvauksen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 5 months agoJune 15, 2018, 11:39 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
noreplykirjaamo@hel.fi – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
June 15, 2018, 11:42 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 4 years, 5 months agoJune 15, 2018, 11:43 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kaupunginkanslia Tietopalvelu <kaupunginkanslia.tietopalvelu@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Kaupungin diaarin tietuekuvaus [#620] HEL 2018-006953
Date
June 20, 2018, 9:41 a.m.
Attachments

Hei Ohessa pyytämänne diaarin tietuekuvaus. Terveisin Kaupunginkanslian informaatiopalvelu
  1. 4 years, 5 months agoJune 20, 2018, 9:43 a.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 4 years, 5 months agoJuly 1, 2018, 1 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kaupungin diaarin tietuekuvaus.
  3. 4 years, 5 months agoJuly 1, 2018, 1 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.