Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi?

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Katsooko poliisi henkilön syyllistyneen huumausaineen käyttörikokseen, jos henkilöltä löytyy pelkästään käytettyjä pistovälineitä, mutta ei ollenkaan huumausaineita? Entä jos pistovälineet ovat käyttämättömiä?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi? [#902]
Date
Feb. 2, 2020, 2:24 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Katsooko poliisi henkilön syyllistyneen huumausaineen käyttörikokseen, jos henkilöltä löytyy pelkästään käytettyjä pistovälineitä, mutta ei ollenkaan huumausaineita? Entä jos pistovälineet ovat käyttämättömiä?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Feb. 2, 2020, 2:25 p.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 months, 1 week agoFeb. 2, 2020, 2:25 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
  2. 2 months, 1 week agoFeb. 2, 2020, 2:26 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi? [#902]
Date
Feb. 3, 2020, 12:29 p.m.
Status
Request resolved

Hei, viestinne on vastaanotettu ja kirjattu diaarinumerolla POL-2020-6511. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen Tiedonhallintasuunnittelija Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
  1. 2 months, 1 week agoFeb. 3, 2020, 12:30 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus koskien huumausaineen käyttörikosta ja käyttövälineiden hallussapitoa
Date
Feb. 17, 2020
To
Poliisihallitus
Attachments

Kirje: 17.02.2020 POL-2020-6511 Toimeksi saaneenaPirkko VuorinenPoliisihallitus, sihteeripalvelut Poliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 17.02.2020 09:22:26 asianhallintajärjestelmästä Asian tiedot:Otsikko: Tietopyyntö; onko pistovälineiden hallussapito huumausaineiden käyttörikos Asian tunnus: POL-2020-6511 Valmistelija: Teemu Saukoniemi Tehtävä: 07.02.06 Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus koskien huumausaineen käyttörikosta ja käyttövälineiden hallussapitoa Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 17.02.2020 08:38:54
  1. 1 month, 3 weeks agoFeb. 17, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
  2. 1 month, 2 weeks agoFeb. 21, 2020, 6:53 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  3. 1 month, 2 weeks agoFeb. 21, 2020, 6:53 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi?.
  4. 1 month, 2 weeks agoFeb. 21, 2020, 6:55 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  5. 1 month, 2 weeks agoFeb. 21, 2020, 6:55 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi?' public.