Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi?

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Katsooko poliisi henkilön syyllistyneen huumausaineen käyttörikokseen, jos henkilöltä löytyy pelkästään käytettyjä pistovälineitä, mutta ei ollenkaan huumausaineita? Entä jos pistovälineet ovat käyttämättömiä?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi? [#902]
Date
Feb. 2, 2020, 2:24 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Katsooko poliisi henkilön syyllistyneen huumausaineen käyttörikokseen, jos henkilöltä löytyy pelkästään käytettyjä pistovälineitä, mutta ei ollenkaan huumausaineita? Entä jos pistovälineet ovat käyttämättömiä?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Feb. 2, 2020, 2:25 p.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 2 months agoFeb. 2, 2020, 2:25 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 4 years, 2 months agoFeb. 2, 2020, 2:26 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi? [#902]
Date
Feb. 3, 2020, 12:29 p.m.
Status
Request resolved

Hei, viestinne on vastaanotettu ja kirjattu diaarinumerolla POL-2020-6511. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen Tiedonhallintasuunnittelija Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
 1. 4 years, 2 months agoFeb. 3, 2020, 12:30 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus koskien huumausaineen käyttörikosta ja käyttövälineiden hallussapitoa
Date
Feb. 17, 2020
To
Poliisihallitus
Attachments

Kirje: 17.02.2020 POL-2020-6511 Toimeksi saaneenaPirkko VuorinenPoliisihallitus, sihteeripalvelut Poliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 17.02.2020 09:22:26 asianhallintajärjestelmästä Asian tiedot:Otsikko: Tietopyyntö; onko pistovälineiden hallussapito huumausaineiden käyttörikos Asian tunnus: POL-2020-6511 Valmistelija: Teemu Saukoniemi Tehtävä: 07.02.06 Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus koskien huumausaineen käyttörikosta ja käyttövälineiden hallussapitoa Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 17.02.2020 08:38:54
 1. 4 years, 2 months agoFeb. 17, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
 2. 4 years, 2 months agoFeb. 21, 2020, 6:53 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 3. 4 years, 2 months agoFeb. 21, 2020, 6:53 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi?.
 4. 4 years, 2 months agoFeb. 21, 2020, 6:55 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 5. 4 years, 2 months agoFeb. 21, 2020, 6:55 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi?' public.
 6. 3 years, 12 months agoApril 26, 2020, 3:04 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus koskien huumausaineen käyttörikosta ja käyttövälineiden hallussapitoa [#902]
Date
April 26, 2020, 3:15 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Jatkokysymyksenä asiaan POL-2020-6511 kysymme, miten kansalaisen tulee toimia jos hän löytää jostain käytetyn huumeruiskun? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ruiskuhuumejäämätutkimuksen mukaan käytetyissä ruiskuissa on jäämä huumausaineesta ja jäämä voidaan tunnistaa tietyksi huumausaineeksi. Ruisku siis edelleen sisältää vähäisen määrän huumausainetta. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehitta... Huumausainelain 8 §:n mukaan henkilö, joka on saanut haltuunsa huumausainetta olematta sen hallussapitoon oikeutettu, on velvollinen luovuttamaan sen viipymättä poliisille taikka tulli- tai rajavartioviranomaiselle. Sovelletaanko luovutuspykälää silloin, kun kyseessä on pelkästään huumausainejäämä? Jos sovelletaan, niin tuleeko kansalaisen olla ottamatta huumeruiskua ollenkaan haltuunsa vai tulisiko hänen tuoda se luovutuspykälän mukaisesti poliisille? Jos luovutuspykälää ei sovelleta, voiko kansalainen viedä käytetyn ruiskun esimerkiksi niille tarkoitettuihin roskiksiin tai apteekkiin ilman pelkoa siitä, että käytetyn ruiskun hallussapidosta voisi seurata hänelle rangaistus huumausaineen käyttörikoksesta? Ystävällisin terveisin Humaania päihdepolitiikkaa ry Pyynnön numero: 902 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 12 months agoApril 26, 2020, 3:15 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus koskien huumausaineen käyttörikosta ja käyttövälineiden hallussapitoa [#902]
Date
May 12, 2020, 8:14 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, lähetimme kaksi viikkoa sitten alla olevan kysymyksen, mutta emme saaneet jostain syystä vastausta. Voitteko vastata tiedusteluumme? Jos olette vastanneet kysymykseemme, toimitatteko vastauksesta kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Jatkokysymyksenä asiaan POL-2020-6511 kysymme, miten kansalaisen tulee toimia jos hän löytää jostain käytetyn huumeruiskun? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ruiskuhuumejäämätutkimuksen mukaan käytetyissä ruiskuissa on jäämä huumausaineesta ja jäämä voidaan tunnistaa tietyksi huumausaineeksi. Ruisku siis edelleen sisältää vähäisen määrän huumausainetta. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehitta... Huumausainelain 8 §:n mukaan henkilö, joka on saanut haltuunsa huumausainetta olematta sen hallussapitoon oikeutettu, on velvollinen luovuttamaan sen viipymättä poliisille taikka tulli- tai rajavartioviranomaiselle. Sovelletaanko luovutuspykälää silloin, kun kyseessä on pelkästään huumausainejäämä? Jos sovelletaan, niin tuleeko kansalaisen olla ottamatta huumeruiskua ollenkaan haltuunsa vai tulisiko hänen tuoda se luovutuspykälän mukaisesti poliisille? Jos luovutuspykälää ei sovelleta, voiko kansalainen viedä käytetyn ruiskun esimerkiksi niille tarkoitettuihin roskiksiin tai apteekkiin ilman pelkoa siitä, että käytetyn ruiskun hallussapidosta voisi seurata hänelle rangaistus huumausaineen käyttörikoksesta? Ystävällisin terveisin Humaania päihdepolitiikkaa ry Pyynnön numero: 902 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 11 months agoMay 12, 2020, 8:15 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Re: Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus koskien huumausaineen käyttörikosta ja käyttövälineiden hallussapitoa [#902]
Date
May 27, 2020, 8:38 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntöömme "Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi?" (2.2.2020, #902) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos olette jo vastanneet niin voitteko lähettää kopion vastauksesta sähköpostilla osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania päihdepolitiikkaa ry Pyynnön numero: 902 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 11 months agoMay 27, 2020, 8:39 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Re: Re: Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus koskien huumausaineen käyttörikosta ja käyttövälineiden hallussapitoa [#902]
Date
Nov. 22, 2020, 8:57 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Lähetimme tietopyyntöömme jatkokysymyksen 26.4.2020 mutta emme ole vieläkään saaneet siihen vastausta. Tiivistettynä jatkokysymyksessämme kysyimme, miten kansalaisen tulee toimia jos hän löytää jostain käytetyn huumeruiskun. Sovelletaanko huumausainelain 8 § huumausaineen luovuttamisvelvollisuudesta silloin, kun kyseessä on pelkästään käytetyn ruiskun sisältämä huumausainejäämä? Jos sovelletaan, niin tuleeko kansalaisen olla ottamatta huumeruiskua ollenkaan haltuunsa vai tulisiko hänen tuoda se luovutuspykälän mukaisesti poliisille? Jos luovutuspykälää ei sovelleta, voiko kansalainen viedä käytetyn ruiskun esimerkiksi niille tarkoitettuihin roskiksiin tai apteekkiin ilman pelkoa siitä, että käytetyn ruiskun hallussapidosta voisi seurata hänelle rangaistus huumausaineen käyttörikoksesta? Emme ole saaneet vastausta laissa säädetyssä määräajassa ja vastaus on useita kuukausia myöhässä. Toivomme pikaista vastausta. Jos tietopyyntöömme ei vastata, joudumme tekemään asiasta kantelun laillisuusvalvojalle tai rikosilmoituksen poliisille. Jos olette jo vastanneet tähän tietopyyntöön, voitteko lähettää vastauksesta kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania päihdepolitiikkaa ry Pyynnön numero: 902 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Nov. 22, 2020, 8:57 p.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 5 months agoNov. 22, 2020, 8:58 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 3 years, 5 months agoNov. 22, 2020, 8:58 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliiisihallituksen vastaus
Date
Nov. 26, 2020, 12:59 p.m.
Attachments

Ohessa Poliisihallituksen vastaus tietopyyntöönne; POL-2020-6517.Toimeksi saaneenaArja DahlstedtPoliisihallitus, sihteeripalvelutPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 26.11.2020 12:59:55 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; liittyen vanhemman käyttörikokseen ja lastensuojeluilmoituksiinAsian tunnus: POL-2020-6517Valmistelija: Kari SiivoTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus kysymykseen, miten tulee toimia, jos löytää käytetyn huumeruiskun Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 26.11.2020 12:07:16Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 4 months agoNov. 26, 2020, 1 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 2. 3 years, 4 months agoNov. 26, 2020, 6:04 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi?.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Jakelu Toimeksi: Poliiisihallituksen vastaus [#902]
Date
Nov. 26, 2020, 6:19 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Kiitos vastauksestanne. Alkuperäisessä kysymyksessämme täsmensimme asiaa myös seuraavalla tiedolla: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ruiskuhuumejäämätutkimuksen mukaan käytetyissä ruiskuissa on jäämä huumausaineesta ja jäämä voidaan tunnistaa tietyksi huumausaineeksi. Ruisku siis edelleen sisältää vähäisen määrän huumausainetta. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehitta... Jätimme tämän kohdan pois viimeisimmästä viestistämme siinä uskossa, että olette saaneet myös aiemmat viestimme. Käyttämässämme tietopyynto.fi -palvelussa vaikuttaa kuitenkin viime keväänä olleen jonkinlaista häiriötä ja ilmeisesti viestimme eivät ole tuolloin välittyneet teille. Vastauksessanne kerroitte, että luovutuspykälä ei koske tyhjiä, vaikkakin käytettyjä ruiskuja. Edellä viittaamamme THL:n tutkimuksen mukaan käytetyt ruiskut eivät ole absoluuttisen tyhjiä, vaan ne sisältävät sellaisen määrän huumausainetta, että se voidaan laboratoriomenetelmin tunnistaa tietyksi huumausaineeksi. Mikä on perusteluna sille, että luovutuspykälä ei koske tällaista jäämää? Voidaanko samaa perustelua soveltaa muihinkin vastaaviin tilanteisiin, joissa on kyse vain äärimmäisen vähäisestä huumausainmäärästä? Ystävällisin terveisin Humaania päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 902 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Nov. 26, 2020, 6:19 p.m.

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 4 months agoNov. 26, 2020, 6:19 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 3 years, 4 months agoNov. 26, 2020, 6:20 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.