Karttaruuduttainen väestöaineisto

Request to:
Tilastokeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Pyydän asiassa TK-52-1736-15 tuotetun karttaruuduttaisen väestöaineiston siinä muodossa kun se on toimitettu aluehallintovirastoille.
Summary of Resolution

Tapasin tilastokeskuksen Öörnin ja Orjalan.

Todettiin siis että tilastokeskus ei tosiaan aio luovuttaa tai edes näyttää mitä AVI:n hankkima karttaruuduttainen väestöaineisto sisältää. Perusteluna mahdollinen tulo joka syntyy kun aineistoa ostetaan uudestaan maksuperustelain puitteissa. Aluehallintovirastot on jo maksanut aineistosta kerran, tuntiveloitusperusteella. Tilastokeskuksella on ollut aikaa ja rahoitusta avata aineistoja, mutta nämä on päätetty jättää avaamatta. Nyt jäädään mielenkiinnolla seuraamaan, mitkä on tilastokeskuksen tulot tämän aineiston maksullisena pitämisestä.

Todettiin myös että tilastoviranomaisella on olennainen ja yksinoikeudellinen tehtävä tilastoidun datan julkaisemisessa. Todettiin että tilastokeskuksessa tuotetaan julkisin varoin tilastoitua dataa jonka Hannele Orjala 21.4.2016 päätöksellä kieltäytyy luovuttamasta vedoten mahdollisiin tuloihin jotka aineistosta saatetaan vielä saada.

Vaikka tilastointi on osa tilastokeskuksen lakisääteistä tehtävää, toiminta väitetysti kärsisi liikaa jos aineistoista ei ensin veloitettaisi tuntikorvausta tuottamisesta, ja vielä uudestaan sen jälkeen lisenssikorvausta jakamisesta. Tilastokeskuksen rahoitus oli vuonna 2014 65,8 milj. euroa ja maksullisen toiminnan tuotot 7,6 milj euroa. Siirtoa seuraavalle vuodelle on vuosina 2012-2014 ollut kolmesta viiteen miljoonaa.

Jäi avoimeksi kysymykseksi, miten näiden lukujen valossa tilastokeskuksella on tarve tuntityöveloituksen perimisen jälkeen estää tuotettujen tilastoitujen aineistojen käyttö kansalaisilta.

Tilastokeskus esittää, että koska väestöstä on jo julkaistu tilastoja, aluehallintoviraston käyttämän väestöaineiston julkisuus ei ole tarpeellista. Todettiin että tämä ei ole linjassa julkisuuslain tavoitteiden kanssa viranomaistoiminnan julkisuudesta, mutta on muitakin lakeja jota viranomainen voi asiaan soveltaa.

julkishallinnon suosituksessa JHS 189 oikeudet Suomen julkishallinnon avointen tietoaineistojen uudelleenkäyttöön suositellaan myönnettäväksi avoimella käyttöluvalla, joka kuuluu Creative Commons -lisenssiperheeseen. Tässä tapauksessa on tuotettu aineistoa aluehallintovirastojen uudelleenkäyttöön. Aineistoa ei ole lisensoitu Creative Commons -lisenssillä.

Nyt jäädään sitten hakemaan näyttöä, onko tosiaan niin että TK-52-1736-15 dokumenttien julkaisu ei olisi edellytys aluehallintovirastojen toiminnan avoimuudelle, ja näyttöä sille että jo kerran tuntiperusteisesti veloitettujen tilastojen julkaisemisesta pidättäytyminen on tilastokeskukselle ratkaisevaa toiminnan jatkuvuuden kannalta.


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Karttaruuduttainen väestöaineisto [#316]
Date
March 16, 2016, 6:42 p.m.
To
Tilastokeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän asiassa TK-52-1736-15 tuotetun karttaruuduttaisen väestöaineiston siinä muodossa kun se on toimitettu aluehallintovirastoille.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/316/up/6218eb4a297c5ce1b48c1bdd3e4b17e75cee78db/
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 8 years, 3 months agoMarch 16, 2016, 6:42 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tilastokeskus.
From
STAT YHT Kirjaamo <kirjaamo.tilastokeskus@stat.fi> – Tilastokeskus
Subject
VS: Karttaruuduttainen väestöaineisto [#316]
Date
March 18, 2016, 12:26 p.m.
Status
Awaiting response

Tietopyyntönne on vastaanotettu ja otettu käsittelyyn.
From
STAT YHT Kirjaamo <kirjaamo.tilastokeskus@stat.fi> – Tilastokeskus
Subject
Tilastokeskuksen vastaus: Karttaruuduttainen väestöaineisto [#316]
Date
March 23, 2016, 2:50 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Ohessa Tilastokeskuksen vastaus Terveisin Kirjaamo / Tilastokeskus
 1. 8 years, 2 months agoMarch 30, 2016, 3:53 p.m.: Received an email from Tilastokeskus.
 2. 8 years, 2 months agoMarch 30, 2016, 4:20 p.m.: Received an email from Tilastokeskus.
 3. 8 years, 2 months agoApril 2, 2016, 3:25 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Karttaruuduttainen väestöaineisto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tilastokeskuksen vastaus: Karttaruuduttainen väestöaineisto [#316]
Date
April 2, 2016, 3:27 p.m.
To
Tilastokeskus

Hyvät Hannele Orjala ja Seija Öörni, Saisinko työmääräarvion aineiston toimittamisesta? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 316 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 2 months agoApril 2, 2016, 3:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tilastokeskus.
On April 13, 2016, 5:53 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Tilastokirjaston palveluhinnasto http://www.stat.fi/tup/tilastokirjast...

From
STAT YHT Kirjaamo <kirjaamo.tilastokeskus@stat.fi> – Tilastokeskus
Subject
Vastaus Tilastokeskukselle 4.4.2016 esitettyyn tietopyyntöön
Date
April 21, 2016, 3:57 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Ohessa vastaus tietopyyntöön 4.4.2016 Terveisin Kirjaamo Tilastokeskus
 1. 8 years, 1 month agoApril 21, 2016, 4 p.m.: Received an email from Tilastokeskus.
 2. 8 years, 1 month agoMay 4, 2016, 3:58 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Karttaruuduttainen väestöaineisto.
On May 4, 2016, 3:56 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Ehkä Erityispalvelut osaa myös kertoa, miten aluehallintovirastoille tuotettu aineisto on paremmin ja laajemmin hyödynnettynä kun se on maksullista.

From
"Kirjaamo.Tilastokeskus@stat.fi" <> – Tilastokeskus
Subject
FW: Vastaus tietopyyntöihin Tilastokeskukselle ja Aluehallintovirastoon
Date
May 13, 2016
Attachments

From: <<sähköpostiosoite>> Subject: Vastaus tietopyyntöihin Tilastokeskukselle ja Aluehallintovirastoon Date: Fri, 13 May 2016 10:07:07 +0000 (Tiedoksi jakelun mukaan) Ohessa vastaus tietopyyntöihin Tilastokeskukselle ja Aluehallintovirastoon Terveisin Kirjaamo Tilastokeskus
 1. 8 years agoJune 2, 2016, 4:14 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.
 2. 8 years agoJune 3, 2016, 1:36 p.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
 3. 8 years agoJune 3, 2016, 1:38 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Karttaruuduttainen väestöaineisto.
 4. 8 years agoJune 3, 2016, 1:41 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.