Karttaruuduttainen väestöaineisto

Pyynnön vastaanottaja:
Tilastokeskus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö evätty
Pyynnön yhteenveto
Pyydän asiassa TK-52-1736-15 tuotetun karttaruuduttaisen väestöaineiston siinä muodossa kun se on toimitettu aluehallintovirastoille.
Lopputuloksen yhteenveto

Tapasin tilastokeskuksen Öörnin ja Orjalan.

Todettiin siis että tilastokeskus ei tosiaan aio luovuttaa tai edes näyttää mitä AVI:n hankkima karttaruuduttainen väestöaineisto sisältää. Perusteluna mahdollinen tulo joka syntyy kun aineistoa ostetaan uudestaan maksuperustelain puitteissa. Aluehallintovirastot on jo maksanut aineistosta kerran, tuntiveloitusperusteella. Tilastokeskuksella on ollut aikaa ja rahoitusta avata aineistoja, mutta nämä on päätetty jättää avaamatta. Nyt jäädään mielenkiinnolla seuraamaan, mitkä on tilastokeskuksen tulot tämän aineiston maksullisena pitämisestä.

Todettiin myös että tilastoviranomaisella on olennainen ja yksinoikeudellinen tehtävä tilastoidun datan julkaisemisessa. Todettiin että tilastokeskuksessa tuotetaan julkisin varoin tilastoitua dataa jonka Hannele Orjala 21.4.2016 päätöksellä kieltäytyy luovuttamasta vedoten mahdollisiin tuloihin jotka aineistosta saatetaan vielä saada.

Vaikka tilastointi on osa tilastokeskuksen lakisääteistä tehtävää, toiminta väitetysti kärsisi liikaa jos aineistoista ei ensin veloitettaisi tuntikorvausta tuottamisesta, ja vielä uudestaan sen jälkeen lisenssikorvausta jakamisesta. Tilastokeskuksen rahoitus oli vuonna 2014 65,8 milj. euroa ja maksullisen toiminnan tuotot 7,6 milj euroa. Siirtoa seuraavalle vuodelle on vuosina 2012-2014 ollut kolmesta viiteen miljoonaa.

Jäi avoimeksi kysymykseksi, miten näiden lukujen valossa tilastokeskuksella on tarve tuntityöveloituksen perimisen jälkeen estää tuotettujen tilastoitujen aineistojen käyttö kansalaisilta.

Tilastokeskus esittää, että koska väestöstä on jo julkaistu tilastoja, aluehallintoviraston käyttämän väestöaineiston julkisuus ei ole tarpeellista. Todettiin että tämä ei ole linjassa julkisuuslain tavoitteiden kanssa viranomaistoiminnan julkisuudesta, mutta on muitakin lakeja jota viranomainen voi asiaan soveltaa.

julkishallinnon suosituksessa JHS 189 oikeudet Suomen julkishallinnon avointen tietoaineistojen uudelleenkäyttöön suositellaan myönnettäväksi avoimella käyttöluvalla, joka kuuluu Creative Commons -lisenssiperheeseen. Tässä tapauksessa on tuotettu aineistoa aluehallintovirastojen uudelleenkäyttöön. Aineistoa ei ole lisensoitu Creative Commons -lisenssillä.

Nyt jäädään sitten hakemaan näyttöä, onko tosiaan niin että TK-52-1736-15 dokumenttien julkaisu ei olisi edellytys aluehallintovirastojen toiminnan avoimuudelle, ja näyttöä sille että jo kerran tuntiperusteisesti veloitettujen tilastojen julkaisemisesta pidättäytyminen on tilastokeskukselle ratkaisevaa toiminnan jatkuvuuden kannalta.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Karttaruuduttainen väestöaineisto [#316]
Päivämäärä
16. maaliskuuta 2016 kello 18.42
Vastaanottaja
Tilastokeskus
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän asiassa TK-52-1736-15 tuotetun karttaruuduttaisen väestöaineiston siinä muodossa kun se on toimitettu aluehallintovirastoille.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/316/up/6218eb4a297c5ce1b48c1bdd3e4b17e75cee78db/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
 1. 2 vuotta, 1 kuukausi sitten16. maaliskuuta 2016 kello 18.42: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Tilastokeskus.
Lähettäjä
STAT YHT Kirjaamo <kirjaamo.tilastokeskus@stat.fi> – Tilastokeskus
Otsikko
VS: Karttaruuduttainen väestöaineisto [#316]
Päivämäärä
18. maaliskuuta 2016 kello 12.26
Tila
Odotetaan vastausta

Tietopyyntönne on vastaanotettu ja otettu käsittelyyn.
Lähettäjä
STAT YHT Kirjaamo <kirjaamo.tilastokeskus@stat.fi> – Tilastokeskus
Otsikko
Tilastokeskuksen vastaus: Karttaruuduttainen väestöaineisto [#316]
Päivämäärä
23. maaliskuuta 2016 kello 14.50
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Ohessa Tilastokeskuksen vastaus Terveisin Kirjaamo / Tilastokeskus
 1. 2 vuotta sitten30. maaliskuuta 2016 kello 15.53: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Tilastokeskus.
 2. 2 vuotta sitten30. maaliskuuta 2016 kello 16.20: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Tilastokeskus.
 3. 2 vuotta sitten2. huhtikuuta 2016 kello 15.25: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Karttaruuduttainen väestöaineisto.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Tilastokeskuksen vastaus: Karttaruuduttainen väestöaineisto [#316]
Päivämäärä
2. huhtikuuta 2016 kello 15.27
Vastaanottaja
Tilastokeskus

Hyvät Hannele Orjala ja Seija Öörni, Saisinko työmääräarvion aineiston toimittamisesta? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 316 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 2 vuotta sitten2. huhtikuuta 2016 kello 15.27: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Tilastokeskus.
Kello 13. huhtikuuta 2016 kello 17.53 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

Tilastokirjaston palveluhinnasto http://www.stat.fi/tup/tilastokirjast...

Lähettäjä
STAT YHT Kirjaamo <kirjaamo.tilastokeskus@stat.fi> – Tilastokeskus
Otsikko
Vastaus Tilastokeskukselle 4.4.2016 esitettyyn tietopyyntöön
Päivämäärä
21. huhtikuuta 2016 kello 15.57
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Ohessa vastaus tietopyyntöön 4.4.2016 Terveisin Kirjaamo Tilastokeskus
 1. 2 vuotta sitten21. huhtikuuta 2016 kello 16.00: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Tilastokeskus.
 2. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten4. toukokuuta 2016 kello 15.58: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Karttaruuduttainen väestöaineisto.
Kello 4. toukokuuta 2016 kello 15.56 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

Ehkä Erityispalvelut osaa myös kertoa, miten aluehallintovirastoille tuotettu aineisto on paremmin ja laajemmin hyödynnettynä kun se on maksullista.

Lähettäjä
"Kirjaamo.Tilastokeskus@stat.fi" <> – Tilastokeskus
Otsikko
FW: Vastaus tietopyyntöihin Tilastokeskukselle ja Aluehallintovirastoon
Päivämäärä
13. toukokuuta 2016
Liitteet

From: <<sähköpostiosoite>> Subject: Vastaus tietopyyntöihin Tilastokeskukselle ja Aluehallintovirastoon Date: Fri, 13 May 2016 10:07:07 +0000 (Tiedoksi jakelun mukaan) Ohessa vastaus tietopyyntöihin Tilastokeskukselle ja Aluehallintovirastoon Terveisin Kirjaamo Tilastokeskus
 1. 1 vuosi, 10 kuukautta sitten2. kesäkuuta 2016 kello 16.14: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö evätty'.
 2. 1 vuosi, 10 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 13.36: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 3. 1 vuosi, 10 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 13.38: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Karttaruuduttainen väestöaineisto.
 4. 1 vuosi, 10 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 13.41: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö evätty'.