Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokoukset 25.5.2021 klo 15 jälkeen

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokous 18.5.2021 sihteerinään Eero Poukka päätti seuraavien kokousten ajankohdat. Koska kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokousten pöytäkirjoja ei vielä ole julkaistu THL:n verkkosivuilla ja koska pöytäkirjaan ei ole kirjattu päätettyjä ajankohtia, pyydän asiakirjat, joista käy ilmi kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokousten ajankohdat. Lisäksi pyydän pöytäkirjat kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokouksista 25.5.2021 klo 15 jälkeen, jos alatyöryhmä on kokoustanut 25.5.2021 klo 15 jälkeen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
Okko Ojala
Subject
Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokoukset 25.5.2021 klo 15 jälkeen [#1457]
Date
June 16, 2021, 8:55 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokous 18.5.2021 sihteerinään Eero Poukka päätti seuraavien kokousten ajankohdat. Koska kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokousten pöytäkirjoja ei vielä ole julkaistu THL:n verkkosivuilla ja koska pöytäkirjaan ei ole kirjattu päätettyjä ajankohtia, pyydän asiakirjat, joista käy ilmi kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokousten ajankohdat. Lisäksi pyydän pöytäkirjat kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokouksista 25.5.2021 klo 15 jälkeen, jos alatyöryhmä on kokoustanut 25.5.2021 klo 15 jälkeen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
Okko Ojala <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Okko Ojala
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
June 16, 2021, 8:55 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years, 10 months agoJune 16, 2021, 8:55 p.m.: Okko Ojala sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 10 months agoJune 16, 2021, 8:56 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus asiakirjapyyntöön THL/3385/3.10.00/2021
Date
June 23, 2021, 2:09 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä Okko Ojala, olette lähettäneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tietopyynnön, jossa pyydätte asiakirjoja, joista käy ilmi kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokousten ajankohdat, ja 25.5.2021 klo 15:00 jälkeen mahdollisesti olleiden kokousten pöytäkirjat. Sihteeri Eero Poukalta saadun tiedon mukaan kokousten ajankohdat ovat 18.5.2021, 25.5.2021, 1.6.2021 ja 7.6.2021. Liitteenä kolmen viimeksi mainitun kokouksen pöytäkirjat. Ystävällisin terveisin Hanna Kaarre toimeksi saaneena
  1. 2 years, 10 months agoJune 23, 2021, 2:10 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 10 months agoJune 23, 2021, 2:14 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokoukset 25.5.2021 klo 15 jälkeen.
  3. 2 years, 10 months agoJune 23, 2021, 2:14 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokoukset 25.5.2021 klo 15 jälkeen.
  4. 2 years, 10 months agoJune 23, 2021, 2:14 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lasten koronarokottamisen alatyöryhmän kokoukset 25.5.2021 klo 15 jälkeen.
  5. 2 years, 10 months agoJune 23, 2021, 2:15 p.m.: Okko Ojala set status to 'Tietopyyntö onnistui'.