Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö voimassa olevista rahankeräysluvista 2018

Pyynnön vastaanottaja:
Poliisihallitus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Haluaisin saada luettelon tällä hetkellä (lokakuussa 2018) voimassa olevista rahankeräysluvista, jotka ovat voimassa yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella. Luettelossa tulisi olla kunkin rahankeräysluvan numero, organisaatio, jolle lupa on annettu, sekä luvan voimassaoloaika. Pyyntö liittyy tarpeeseen varmistaa, että kansalaisille eri organisaatioiden ilmoittamat rahankeräysluvat todella ovat poliisihallituksen myöntämiä. Vastaava tietopyyntö löytyy vuodelta 2015: https://tietopyynto.fi/tietopyynto/ju...

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Marko Suvila
Otsikko
Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö voimassa olevista rahankeräysluvista 2018 [#662]
Päivämäärä
15. lokakuuta 2018 kello 8.01
Vastaanottaja
Poliisihallitus
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluaisin saada luettelon tällä hetkellä (lokakuussa 2018) voimassa olevista rahankeräysluvista, jotka ovat voimassa yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella. Luettelossa tulisi olla kunkin rahankeräysluvan numero, organisaatio, jolle lupa on annettu, sekä luvan voimassaoloaika. Pyyntö liittyy tarpeeseen varmistaa, että kansalaisille eri organisaatioiden ilmoittamat rahankeräysluvat todella ovat poliisihallituksen myöntämiä. Vastaava tietopyyntö löytyy vuodelta 2015: https://tietopyynto.fi/tietopyynto/ju...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Marko Suvila <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Marko Suvila << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, Marko Suvila
Lähettäjä
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Päivämäärä
15. lokakuuta 2018 kello 8.01
Tila
Odotetaan vastausta

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 5 kuukautta, 1 viikko sitten15. lokakuuta 2018 kello 8.01: Käyttäjä Marko Suvila lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
  2. 5 kuukautta, 1 viikko sitten15. lokakuuta 2018 kello 8.02: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
Lähettäjä
Kitunen Jouni POL POHA <jouni.kitunen@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
VS: Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö voimassa olevista rahankeräysluvista 2018 [#662]
Päivämäärä
24. lokakuuta 2018 kello 14.39
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei, Pyytämäsi rahankeräyslupatiedot. Taulukkoja lukiessa kannattaa huomioida se, että joissain luvissa on määräys välitilityksen tai välitilitysten tekemisestä. Tämä näyttäytyy taulukossa siten, että yhden rahankeräysluvan kohdalla voi olla useampi rivi, jossa on eri ajanjakso tilityksen teolle. Taulukoissa on mukana jo joitain päättyneitä lupia, mutta ne ovat helposti eriteltävissä toimeenpanoajan perusteella. Lupia on listattu kahteen eri taulukkoon siksi, että Poliisihallinnossa otettiin 1.3.2016 käyttöön Rabita-järjestelmä rahankeräysasioiden käsittelyssä. Järjestelmässä käsitellyt luvat on taulukoitu eri taulukkoon. Jos haluat saada kokonaiskuvan esimerkiksi vuodesta 2016, tulee sinun yhdistää molempien taulukoiden vuosi 2016. Taulukkoja lukiessa tulee huomioida myös se, että ne ovat käsin tehtyjä, joten inhimillisen erheen mahdollisuus on olemassa. terveisin Jouni Kitunen Ylitarkastaja Poliisihallitus Arpajaishallinto PL 50, 11101 RIIHIMÄKI p. 0295 481 846 <<sähköpostiosoite>> www.arpajaishallinto.fi
  1. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 14.40: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
  2. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 17.00: Käyttäjä Marko Suvila asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 17.01: Marko Suvila julkaisi liitteen tietopyyntöön Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö voimassa olevista rahankeräysluvista 2018.
  4. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 17.01: Marko Suvila julkaisi liitteen tietopyyntöön Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö voimassa olevista rahankeräysluvista 2018.