Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Saisinko seuraavat rahankeräysluvat? RA/2018/137 Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö sr RA/2018/162 Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta RA/2018/173 Mielenterveyden Keskusliitto ry, ruotsiksi Centralförbundet för Mental Hälsa rf RA/2018/600 Ronald McDonald Lastentalosäätiö sr RA/2018/795 Marttaliitto ry / Finlands svenska Marthaförbund r.f.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat [#676]
Date
Nov. 2, 2018, 5:32 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saisinko seuraavat rahankeräysluvat? RA/2018/137 Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö sr RA/2018/162 Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta RA/2018/173 Mielenterveyden Keskusliitto ry, ruotsiksi Centralförbundet för Mental Hälsa rf RA/2018/600 Ronald McDonald Lastentalosäätiö sr RA/2018/795 Marttaliitto ry / Finlands svenska Marthaförbund r.f.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Marko Suvila <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Marko Suvila << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Nov. 2, 2018, 5:32 p.m.
Status
Request resolved

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 4 months agoNov. 2, 2018, 5:32 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Poliisihallitus.
From
Kitunen Jouni POL POHA <jouni.kitunen@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat [#676]
Date
Nov. 7, 2018, 1:05 p.m.
Attachments

Hei, Liitteenä pyydetyt asiakirjat. terveisin Jouni Kitunen Ylitarkastaja Poliisihallitus Arpajaishallinto PL 50, 11101 RIIHIMÄKI p. 0295 481 846 <<sähköpostiosoite>> www.arpajaishallinto.fi
  1. 4 years, 4 months agoNov. 20, 2018, 3:43 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 4 years, 4 months agoNov. 20, 2018, 3:47 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  3. 4 years, 4 months agoNov. 23, 2018, 6:08 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  4. 4 years, 4 months agoNov. 23, 2018, 6:08 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat' public.
  5. 4 years, 3 months agoDec. 2, 2018, 3:31 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat.
  6. 4 years, 3 months agoDec. 2, 2018, 3:31 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat.
  7. 4 years, 3 months agoDec. 2, 2018, 3:31 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat.
  8. 4 years, 3 months agoDec. 2, 2018, 3:31 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat.
  9. 4 years, 3 months agoDec. 2, 2018, 3:31 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat.