Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat

Pyynnön vastaanottaja:
Poliisihallitus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Saisinko seuraavat rahankeräysluvat? RA/2018/137 Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö sr RA/2018/162 Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta RA/2018/173 Mielenterveyden Keskusliitto ry, ruotsiksi Centralförbundet för Mental Hälsa rf RA/2018/600 Ronald McDonald Lastentalosäätiö sr RA/2018/795 Marttaliitto ry / Finlands svenska Marthaförbund r.f.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Marko Suvila
Otsikko
Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat [#676]
Päivämäärä
2. marraskuuta 2018 kello 17.32
Vastaanottaja
Poliisihallitus
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saisinko seuraavat rahankeräysluvat? RA/2018/137 Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö sr RA/2018/162 Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta RA/2018/173 Mielenterveyden Keskusliitto ry, ruotsiksi Centralförbundet för Mental Hälsa rf RA/2018/600 Ronald McDonald Lastentalosäätiö sr RA/2018/795 Marttaliitto ry / Finlands svenska Marthaförbund r.f.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Marko Suvila <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Marko Suvila << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, Marko Suvila
Lähettäjä
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Päivämäärä
2. marraskuuta 2018 kello 17.32
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. marraskuuta 2018 kello 17.32: Käyttäjä Marko Suvila lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
Lähettäjä
Kitunen Jouni POL POHA <jouni.kitunen@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
VS: Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat [#676]
Päivämäärä
7. marraskuuta 2018 kello 13.05
Liitteet

Hei, Liitteenä pyydetyt asiakirjat. terveisin Jouni Kitunen Ylitarkastaja Poliisihallitus Arpajaishallinto PL 50, 11101 RIIHIMÄKI p. 0295 481 846 <<sähköpostiosoite>> www.arpajaishallinto.fi
  1. 3 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 15.43: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
  2. 3 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 15.47: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
  3. 2 kuukautta, 4 viikkoa sitten23. marraskuuta 2018 kello 18.08: Käyttäjä Marko Suvila asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
  4. 2 kuukautta, 4 viikkoa sitten23. marraskuuta 2018 kello 18.08: Käyttäjä Marko Suvila on pyytänyt tietopyyntöä 'Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat' julkiseksi.
  5. 2 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. joulukuuta 2018 kello 15.31: Marko Suvila julkaisi liitteen tietopyyntöön Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat.
  6. 2 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. joulukuuta 2018 kello 15.31: Marko Suvila julkaisi liitteen tietopyyntöön Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat.
  7. 2 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. joulukuuta 2018 kello 15.31: Marko Suvila julkaisi liitteen tietopyyntöön Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat.
  8. 2 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. joulukuuta 2018 kello 15.31: Marko Suvila julkaisi liitteen tietopyyntöön Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat.
  9. 2 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. joulukuuta 2018 kello 15.31: Marko Suvila julkaisi liitteen tietopyyntöön Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Viiden eri toimijan rahankeräysluvat.