julkinen Esitutkintapöytäkirja ja vangitsemispäätösoikeuden pöyäkirjat aiheena turussa tapahtuneet 2 murhaa

Request to:
Lounais-Suomen poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
klo 13 vangitsemisoikeudenkäynti aihe murha turku haluan sähköisesti julkisen vangitsemisoikeudenkäynnin pöytä ja asiakirja sekä julkiset esitutkintapöytäkirjat

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
julkinen Esitutkintapöytäkirja ja vangitsemispäätösoikeuden pöyäkirjat aiheena turussa tapahtuneet 2 murhaa [#1350]
Date
April 6, 2021, 1:47 p.m.
To
Lounais-Suomen poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
klo 13 vangitsemisoikeudenkäynti aihe murha turku haluan sähköisesti julkisen vangitsemisoikeudenkäynnin pöytä ja asiakirja sekä julkiset esitutkintapöytäkirjat
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
POL_VP_Lounais-Suomi_pl_Kirjaamo <kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi> – Lounais-Suomen poliisilaitos
Subject
Lounais-Suomen poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Sydvästra Finland har mottagit ert meddelande.
Date
April 6, 2021, 1:47 p.m.
Status
Awaiting response

Lounais-Suomen poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisinrättningen i Sydvästra Finland har mottagit ert meddelande. Lounais-Suomen poliisilaitos Polisinrättningen i Sydvästra Finland PL 51, 20101 Turku <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 2 months agoApril 6, 2021, 1:48 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lounais-Suomen poliisilaitos.
  2. 3 years, 2 months agoApril 6, 2021, 1:48 p.m.: Received an email from Lounais-Suomen poliisilaitos.
From
Kontio Kristiina POL <kristiina.kontio@poliisi.fi> – Lounais-Suomen poliisilaitos
Subject
VS: julkinen Esitutkintapöytäkirja ja vangitsemispäätösoikeuden pöyäkirjat aiheena turussa tapahtuneet 2 murhaa [#1350]
Date
April 19, 2021, 3:05 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei! Ohessa vastaus tietopyyntöönne. Ystävällisin terveisin, Kristiina Kontio ___________________________ Kristiina Kontio Rikoskomisario Lounais-Suomen poliisilaitos LSRT2 Turun poliisiasema Eerikinkatu 40-42 PL 51 20101 Turku p: 0295 445 008 <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 2 months agoApril 19, 2021, 3:06 p.m.: Received an email from Lounais-Suomen poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: julkinen Esitutkintapöytäkirja ja vangitsemispäätösoikeuden pöyäkirjat aiheena turussa tapahtuneet 2 murhaa [#1350]
Date
May 16, 2021, 10:30 a.m.
To
Lounais-Suomen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "julkinen Esitutkintapöytäkirja ja vangitsemispäätösoikeuden pöyäkirjat aiheena turussa tapahtuneet 2 murhaa" (6.4.2021, #1350) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 26 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1350 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 3 years, 1 month agoMay 16, 2021, 10:30 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lounais-Suomen poliisilaitos.
From
POL_VP_Lounais-Suomi_pl_Kirjaamo <kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi> – Lounais-Suomen poliisilaitos
Subject
Lounais-Suomen poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Sydvästra Finland har mottagit ert meddelande.
Date
May 16, 2021, 10:30 a.m.
Status
Awaiting response

Lounais-Suomen poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisinrättningen i Sydvästra Finland har mottagit ert meddelande. Lounais-Suomen poliisilaitos Polisinrättningen i Sydvästra Finland PL 51, 20101 Turku <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 1 month agoMay 16, 2021, 10:31 a.m.: Received an email from Lounais-Suomen poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Lounais-Suomen poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Sydvästra Finland har mottagit ert meddelande. [#1350]
Date
May 16, 2021, 10:37 a.m.
To
Lounais-Suomen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja,klo 13 vangitsemisoikeudenkäynti aihe murha turku haluan sähköisesti julkisen vangitsemisoikeudenkäynnin pöytä ja asiakirja sekä julkiset esitutkintapöytäkirjat Tietopyyntööni "julkinen Esitutkintapöytäkirja ja vangitsemispäätösoikeuden pöyäkirjat aiheena turussa tapahtuneet 2 murhaa" (6.4.2021, #1350) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 26 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1350 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 3 years, 1 month agoMay 16, 2021, 10:37 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lounais-Suomen poliisilaitos.
From
POL_VP_Lounais-Suomi_pl_Kirjaamo <kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi> – Lounais-Suomen poliisilaitos
Subject
Lounais-Suomen poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Sydvästra Finland har mottagit ert meddelande.
Date
May 16, 2021, 10:37 a.m.
Status
Request resolved

Lounais-Suomen poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisinrättningen i Sydvästra Finland har mottagit ert meddelande. Lounais-Suomen poliisilaitos Polisinrättningen i Sydvästra Finland PL 51, 20101 Turku <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 1 month agoMay 16, 2021, 10:38 a.m.: Received an email from Lounais-Suomen poliisilaitos.
From
Kontio Kristiina POL <kristiina.kontio@poliisi.fi> – Lounais-Suomen poliisilaitos
Subject
VS: julkinen Esitutkintapöytäkirja ja vangitsemispäätösoikeuden pöyäkirjat aiheena turussa tapahtuneet 2 murhaa [#1350]
Date
May 17, 2021, 8:59 a.m.
Attachments

Hei! Viitaten 16.5. lähettämääsi sähköpostiin: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: "Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "julkinen Esitutkintapöytäkirja ja vangitsemispäätösoikeuden pöyäkirjat aiheena turussa tapahtuneet 2 murhaa" (6.4.2021, #1350) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 26 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1350 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> " ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Tietopyyntöösi on vastattu 19. huhtikuuta. Kuittaisitko, että olet saanut tämän vastauksen? Ystävällisin terveisin, Kristiina Kontio ___________________________ Kristiina Kontio Rikoskomisario Lounais-Suomen poliisilaitos LSRT2 Turun poliisiasema Eerikinkatu 40-42 PL 51 20101 Turku p: 0295 445 008 <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 1 month agoMay 17, 2021, 9 a.m.: Received an email from Lounais-Suomen poliisilaitos.
  2. 3 years, 1 month agoMay 22, 2021, 4:42 p.m.: Lounais-Suomen poliisilaitos refused to provide information on the grounds of n/a.
  3. 3 years, 1 month agoMay 22, 2021, 4:42 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'julkinen Esitutkintapöytäkirja ja vangitsemispäätösoikeuden pöyäkirjat aiheena turussa tapahtuneet 2 murhaa' public.