Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?

Request to:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons? thing is happening with the CBD oil and HEMP and the hemp extracts in european union market.. Fimea is the authoritised agency for medicine controll but if in european union a member country has hemp and cbd and sativex in sale then why finland cant do the same? ALSO if two membering countries are exchanging cbd oil and hemp on ''european free market'' then the finland should explain why fimea has authority to controll alcohol monopoly rules and cbd, hemp rules by regulating them as medicine just becouse there is sativex in finnish market and it contains cbd.. its way different substance and use if you compare it to hemp and cbd oil and hemp extracts. Eu should have ''same rules'' this is eu law and eu is top law.. so you should listen. member countries have now their own monopoly on cbd hemp extracts becouse of fimea.. Someone in fimea decided to make hemp/cbd/hempextracts a medicine becouse of the sativex is in our market.. and to fimea this means everything in finland need to be a medicine if it contains cbd. This is their official explanation for the problema.. i asked even if they have ''secret papers'' that public cant read about the subject but no they said i asked if they have any emails what they exchange with anyother finnish authorities they said no we dont have any or if we had some we would not tell you.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons? [#1016]
Date
Sept. 20, 2020, 5:57 a.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons? thing is happening with the CBD oil and HEMP and the hemp extracts in european union market.. Fimea is the authoritised agency for medicine controll but if in european union a member country has hemp and cbd and sativex in sale then why finland cant do the same? ALSO if two membering countries are exchanging cbd oil and hemp on ''european free market'' then the finland should explain why fimea has authority to controll alcohol monopoly rules and cbd, hemp rules by regulating them as medicine just becouse there is sativex in finnish market and it contains cbd.. its way different substance and use if you compare it to hemp and cbd oil and hemp extracts. Eu should have ''same rules'' this is eu law and eu is top law.. so you should listen. member countries have now their own monopoly on cbd hemp extracts becouse of fimea.. Someone in fimea decided to make hemp/cbd/hempextracts a medicine becouse of the sativex is in our market.. and to fimea this means everything in finland need to be a medicine if it contains cbd. This is their official explanation for the problema.. i asked even if they have ''secret papers'' that public cant read about the subject but no they said i asked if they have any emails what they exchange with anyother finnish authorities they said no we dont have any or if we had some we would not tell you.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 3 years, 2 months agoSept. 20, 2020, 5:57 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Sept. 20, 2020, 6:17 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 3 years, 2 months agoSept. 20, 2020, 6:18 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt [#1016]
Date
Nov. 4, 2020, 1:25 p.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 32 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1016 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 3 years agoNov. 4, 2020, 1:26 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Nov. 4, 2020, 1:42 p.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 3 years agoNov. 4, 2020, 1:43 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
Pihlainen Katja <katja.pihlainen@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaus tietopyyntöön
Date
Nov. 11, 2020, 7:42 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hyvä vastaanottaja, 1. Ohessa liitetiedostona Sativexin myyntilupapäätöksen julkinen osa. Valmisteen muu julkinen tieto löytyy valmisteen valmisteyhteenvedosta (Fimea verkko). 2. Epidyolex -lääkevalmisteella on Euroopan lääkeviraston keskitetty myyntilupa. Lupatietoja tulee kysyä suoraan Euroopan lääkevirastosta. psta, Katja Pihlainen, PhD Senior Inspector, supervision control and development unit <<sähköpostiosoite>> [Fimea-logo] Finnish Medicines Agency Fimea P.O.Box 55, FI-00034 FIMEA, FINLAND | Tel. +358 29 522 3341<tel:+358295223341> | <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > | Business ID: 0921536-6 www.fimea.fi<https://www.fimea.fi/... | sic.fimea.fi<https://sic.fimea.fi/> | Twitter: @Fimea<https://twitter.com/Fimea> @Siclehti<https://twitter.com/Siclehti> The information contained in this message may be legally privileged and confidential and protected from disclosure. Any unauthorized use, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by replying to the message and deleting it from your computer. Seuraa Fimean koronaviestintää Koronavirus (COVID-19)<https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/koronavirus-covid-19-> -verkkosivulla. Sivuille kootaan vastaukset Fimeaan usein tulleista kysymyksistä sekä Fimean verkkouutiset aiheesta. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 3 years agoNov. 11, 2020, 7:43 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
 2. 2 years, 11 months agoDec. 12, 2020, 9:32 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?.
 3. 2 years, 11 months agoDec. 12, 2020, 9:32 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön [#1016]
Date
Dec. 12, 2020, 9:33 a.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, FIMEA JA STM RAJOITTAA VAPAATA LIIKKUVUUTTA ILMAN PERUSTEITA JA RAKENTAA MONOPOLIA ASEMAA GW PHARMACEUTICALS JA ASETTAA SUOMALAISET YRITTÄJÄT ALILYÖNTI ASEMAAN JA EUROOPAN LAINSÄÄDÖNTÖ JA VARMAAN EI SUOMENKAAN TODEUDU.. Tullista sanottiin että se on fimean harteilla tämä juttu. Eli odotan nyt sanna sun vastausta päivittäin miks rajoitatte tästä lähtien eu tuomioistuimen ja komission vastaisesti vapaataliikkuvuutta ja suomalaisten yrittäjien kilpailukykyä euroopan unionin alueella? https://hemptoday.net/eu-high-court-s... EU: n korkeimman oikeuden mukaan CBD ei ole huumausaine/lääke(drug), vapaa rajat ylittävässä kaupassa https://hemptoday.net/european-commis... Euroopan komissio kääntää kannan: CBD ei ole narkoottinen https://en.wikipedia.org/wiki/Narcotic The term narcotic (/nɑːrˈkɒtɪk/, from ancient Greek ναρκῶ narkō, "to make numb") originally referred medically to any psychoactive compound with sleep-inducing properties, and euphoric properties as well. Termi 'narcotic' (/ antiikin kreikan ναρκῶ narkō, "tehdä tunnottomaksi") viittasi alun perin lääketieteellisesti mihin tahansa psykoaktiiviseen yhdisteeseen, jolla on myös unta aiheuttavia ominaisuuksia ja euforisia ominaisuuksia. Eu court of justice and eu commission CBD free movement. Can you pressure finnish authorities to publish your findings or acknowleage them becouse i have talked now with goverment agencies like STM, FIMEA, VALTIONEUVOSTO, EDUSKUNTA, but no one is willing to tell me if i can freely order cbd from european union now that YOU and european comission has published their findings and are not limiting the free movement.. Finnish firms already has been bankrupt becouse authoritarian finnish authorities are always willing to ban every single thing they can and fight you in phone and make your life a living hell! I spend 1000euros calling them in past 2 years and writen like 1000+ emails and got like 10 answers but not really answering about this one.. Fimea wants to keep monopoly of gw pharmaceuticals cbd products and is limiting free movement of stuff in eu and competition practices of finnish people. Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 70 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1016 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 2 years, 11 months agoDec. 12, 2020, 9:34 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Vastaus tietopyyntöön [#1016]
Date
Dec. 12, 2020, 9:34 a.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, Tässä fimean vastaukset: (pyytäkää sannalta lisää en muista et ite oisin muita saanu.. näitä viestejä on kertyny niin vitusti :D) Eli nämä on fimean perustelut miksi kilpailua ja vapaata liikkuvuutta rajoitetaan vastoin euroopan tuomioistuin ja eu komission päätöksiä? Hei! Katja Pihlainen on vastauksena viestiisi lähetettänyt sinulle 11.11. Sativexin myyntilupapäätöksen + tiedon siitä, että epidiolexillä on EU:n keskitetty myyntilupa joten lupaa tulee pyytää EMA:sta. t. Sanna Hei! Olisikohan Katja tarkoittanut sitä, että uusien ja innovatiivisten lääkkeiden myyntiluvat haetaan EMAn kautta, ei kansallisesti. Tällöin aiemmin hyväksyttyjen lääkeaineiden joukkoon voi tulla uusia. Menettelyistä löytyy perustiedot esim. https://www.ema.europa.eu/en/document... t. Sanna Ks. esim. EU:n lääkedirektiivin kieliversiot. https://eur-lex.europa.eu/legal-conte... Tämä on näitä juridiikan ihanuuksia. J t. Sanna Hei! Juridisissa yhteyksissä lääkkeestä käytetään termiä ”medicinal product”. t. Sanna Hei! Luulenpa, että kysymystä ei ehkä ole ymmärretty. Muistaakseni kyselit jotain valittamismahdollisuuksista. Näissä myyntiluvissa yms. päätöksissä asianosaisilla eli lähinnä sillä, joka päätöstä on hakenut, on oikeus valittaa päätöksestä jos eivät ole tyytyväisiä. Ulkopuolisilla sen sijaan ei vastaavaa oikeutta ole. t. sanna Se on todennäköisesti lähetetty sinne tietopyyntöpalveluun, mitä kautta pyyntökin tuli. t. Sanna Ollaanpas tarkkoja. J EUT katsoi, että CBD:tä ei voida pitää huumausaineena mutta ko. tapauksessa ei otettu kantaa lääkestatukseen. t. Sanna Hei! Kaikkien valmisteiden kohdalla ei EU:n sisälläkään vallitse yksimielisyyttä siitä, miten ne tulisi luokitella. Sama aina voi toisessa maassa olla esim. tupakkatuote ja toisessa lääke. Tai toisessa lisäravinne ja toisessa lääke. Suomessa lääkkeeksi määrittely perustuu lääkelain 3 §:ään, jonka mukaan: ”Lääkkeellä tarkoitetaan valmistetta tai ainetta, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita ihmisessä tai eläimessä. Lääkkeeksi katsotaan myös sisäisesti tai ulkoisesti käytettävä aine tai aineiden yhdistelmä, jota voidaan käyttää ihmisen tai eläimen elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi farmakologisen, immunologisen tai metabolisen vaikutuksen avulla taikka terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi. Epäselvissä tapauksissa, joissa tuote voi kaikki sen ominaisuudet huomioon ottaen vastata lääkkeen ja muualla lainsäädännössä tai Euroopan unionin säädöksissä olevan muun valmisteen määritelmää, sovelletaan valmisteeseen ensi sijassa, mitä lääkkeestä on säädetty.” t. Sanna Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 70 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1016 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 2 years, 11 months agoDec. 12, 2020, 9:35 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Re: Vastaus tietopyyntöön [#1016]
Date
Dec. 12, 2020, 9:36 a.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, Suosittelen kans tutustumaan muihin artikkeleihin tolta sivulta esim. miten paljon suomi on hyvän tahtoisesti luovuttanu miljoonia veroeuroja noihin kilpaileviin maihin huonolla hallinnolla ja kansa päälle kusemisella.. Miten näitä ryhmä kanteita viedään eteenpäin voisin alkaa kerätä nimiä jos suomi sais ekan vietyä maaliin vai onko tää KKV sellanen ''blockki'' elin? https://mjbizdaily.com/uruguay-export... tosta artikkelista saa jotain kuvaa miten jenkki firmat rakentaa eu alueel niiden monopolia. :=) ei yhtään epäilyttävää. Kandee verrata suomen keskutelua kans ulkomaille ja miettiä et mikä näiden hölmöläisten päässä on vikana. “This ruling is the beginning of the end of the arbitrary stigmatization of CBD,” said Daniel Kruse, President of the European Industrial Hemp Association (EIHA). “In the future, both European and national courts, politicians and authorities will have to orient themselves on the court’s reasoning.” "Tämä päätös on CBD: n mielivaltaisen leimaamisen lopun alku", sanoi Euroopan teollisen hamppuliiton (EIHA) puheenjohtaja Daniel Kruse. "Tulevaisuudessa sekä eurooppalaisten että kansallisten tuomioistuinten, poliitikkojen ja viranomaisten on orientoituttava tuomioistuimen perusteluihin." Hei! EU-tuomioistuimen ratkaisun kaikkia vaikutuksia vielä pohditaan, eikä mitään virallisia linjauksia asian suhteen ole Fimeassa tehty. yst. terv. Sanna H. Kuinka kauan suunnilleen tätä päätöstä joutuu odottamaan? Viikko? kaks? Mitäs tällä aikaa jos laitan tilauksen tulemaan niin rajoitetaanko mun oikeuksia sitten tullissa koska siel o fimean vanha päätös asiasta niiku äsken soitin ja siellä todettiin näin. Kunnon kusipäisiä viranomaisia.. fimealta pyysin jo ajat sitten selityksiä näihin niin ei ollu muuta selitystä ku ''gwpharma, sativex, epidiolex'' ylläpidetään niiden monopolia yllä.. Kuka tätä valvoo ettei suomenviranomais tahot muodosta ulkomaalaisille yrityksille monopoleja suomenrajojen sisälle? EI KUKAAN TIETENKÄÄN ... Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 70 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1016 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 2 years, 11 months agoDec. 12, 2020, 9:37 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
On Dec. 12, 2020, 9:38 a.m., sssss uuuuu wrote:

En pyytäny tota myyntilupaa kysyin millä perustein rajoitatte yli euroopan tuomioistuimen ja eu komission ja mitä muuta tossa nyt kysyin... ...

En pyytäny tota myyntilupaa kysyin millä perustein rajoitatte yli euroopan tuomioistuimen ja eu komission ja mitä muuta tossa nyt kysyin... mut voimmä tonki lukea en tiiä mitä hyödyn siitä? Oks siellä vastaukset näihin lakiasioihin jotka on ristiriidassa vai lähetitkö vittuillakseks?

From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Dec. 12, 2020, 10 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Dec. 12, 2020, 10 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Dec. 12, 2020, 10:01 a.m.

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years, 11 months agoDec. 12, 2020, 10:01 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
 2. 2 years, 11 months agoDec. 12, 2020, 10:01 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
 3. 2 years, 11 months agoDec. 12, 2020, 10:02 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt [#1016]
Date
Dec. 26, 2020, 1:31 p.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, Mitä syytä käyttää fimea euroopan tuomioistuimen lausuntoa ja eu komission päätösten rikkomiseen? https://hemptoday.net/eu-high-court-s... Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että CBD: tä ei voida pitää huumausaineena ja että CBD-tuotteilla olisi oltava sama tavaroiden vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä ja niiden välillä kuin muilla laillisilla tuotteilla. Euroopan CBD-sektorin kannalta hyvä päätös nousi tapauksesta, joka haastettiin Ranskan tuomioistuinten välityksellä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen riitauttamaan Ranskan CBD-kielto. Tuomioistuin totesi erityisesti, että: Uutetta kukista ei pidetä huumausaineena Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 1961 tekemässä huumausaineiden yleissopimuksessa. Jäsenvaltio ei saa kieltää toisessa jäsenvaltiossa laillisesti tuotetun CBD: n markkinointia, kun se uutetaan kannabis sativa -kasvista, mukaan lukien kukat. Ranskan on toimitettava tieteelliset todisteet CBD: n vaaroista, jos se päättää pitää voimassa nykyisen kieltonsa CBD: llä infusoitujen tuotteiden markkinoinnissa. "Tuomioistuimen päätös luo sitovan ennakkotapauksen, jolla on eurooppalainen ulottuvuus: sen tulkinta EU: n lainsäädännöstä on sitova EU: n toimielimille - mukaan lukien Euroopan komissio - ja siinä vaaditaan muita EU: n jäsenvaltioita arvioimaan luonnollisen CBD: n markkinointiin sovellettavia kansallisia sääntöjään valossa tämän päätöksen tarjoamista selkeistä kriteereistä ", sanoi Pariisissa toimivan asianajotoimiston Allen & Overyn Life Sciences Regulatory and Cannabis -yritysten johtaja Eveline Van Keymeulen, joka edusti yhtä vastaajista asiassa. Tämä on tärkeää viime elokuussa toteutetun erillisen kehityksen yhteydessä, jossa Euroopan komissio antoi yllättävän "alustavan johtopäätöksen" siitä, että CBD: tä ja muita ei-lääketieteellisiä luonnollisia hamppuuutteita olisi pidettävä huumeina. Hampun sidosryhmät taistelevat takaisin ennen odotettua lopullista päätöstä, jonka komissio tekee myöhemmin tänä vuonna. ”Suuri päivä teollisuudelle” Ranskan hamppulaki, jota pidetään EU: n tiukimpina, kieltää CBD-tuotteiden markkinoinnin ja rajoittaa hampun tuotannon vain kuituihin ja siemeniin. koko laitoksen käsittely ei ole sallittua, minkä vuoksi CBD: n, joka on keskittynyt kasvien kukkiin, uuttaminen on mahdotonta. Eurooppalaiset CBD-edut ovat maininneet Ranskan tapauksen esimerkkinä ongelmista, jotka ovat ominaisia ​​silloin, kun EU: n lait eivät ole selkeitä, kuten CBD: llä. EU: n epäselvät CBD-säännöt ovat jatkuvasti aiheuttaneet sekaannusta jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten keskuudessa. Raidit ja seisokit ovat kohdanneet hamppukauppoja kaikkialla Euroopassa, yleensä seurauksena paikallisten lakien ja terveysviranomaisten erilaisista asenteista CBD: tä kohtaan. "Tämä on iso päivä hampputeollisuudelle", sanoi Euroopan teollisen hamppuliiton puheenjohtaja Daniel Kruse. "Jos teollisuus on nyt ennakoivaa ja esittää turvallisuusarvioinnit ja -standardit, tuotteet ovat laillisesti myyntikelpoisia kaikkialla Euroopassa - viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Ja sitten markkinapotentiaali räjähtää. " "Olemme varmoja, että tämä päätös hyödyttää koko alaa, jota ennakkoluulot ja rajoittavat tulkinnat ovat rajoittaneet jonkin aikaa, ei suuntautunut talouskasvuun", sanoi italialaisen CBD-tuottajan Canapar Corp.: n toimitusjohtaja Sergio Martines. "Tuomioistuimen avaaminen antaa mahdollisuuden kehittää yhä korkealaatuisempia tuotteita, jotka ovat tutkimuksen ja kehityksen tuloksia." Laajempi vaikutus EU: ssa Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio on ristiriidassa EY: n elokuussa tekemän ennakkoratkaisun kanssa, jonka mukaan hampun kukista valmistettuja ei-lääketieteellisiä luonnollisia hamppuuutteita - joita esiintyy usein hamppuruokissa, ravintolisissä ja kosmetiikassa - olisi pidettävä huumausaineina EU: ssa. Tällä ristiriidalla voi olla merkittävä vaikutus kriittiseen tulevaan äänestykseen aiheesta EU: n Euroopan komissiossa. Jos EY: n "alustava päätös" tulee pysyväksi kaikkialla EU: ssa, se heittää kaaokseen alat, jotka käyttävät CBD: tä, johtavaa hamppuuutetta, sidosryhmien mukaan. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä oleva asia syntyi kahden miehen vetoomuksesta, jotka pidätettiin Tšekin tasavallassa valmistettujen CBD-vape-tuotteiden myynnistä Ranskan markkinoilla. Sébastien Béguerie ja Antonin Cohen nostettiin syytteeseen Kanavape-merkkituotteiden CBD-höyrytuotteidensa markkinoinnista Ranskassa. Béguerie ja Cohen tuomittiin Ranskan kansallisen huumausainelain nojalla ja antoivat 18 kuukauden ehdolliset vankeusrangaistukset ja 10000 euron sakot. "Tämänpäiväisessä tuomiossaan tuomioistuin toteaa, että EU: n lainsäädäntö ja erityisesti tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat säännökset estävät kyseessä olevan kaltaisen kansallisen lainsäädännön", Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi lehdistötiedotteessa päätöksen antamisen jälkeen. " ”Toisin kuin henki” Tuomioistuin totesi lisäksi, että "huumeiden" tai "huumausaineiden" määrittelemiseksi EU: n lainsäädännössä viitataan muun muassa kahteen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen: psykotrooppisia aineita koskevaan yleissopimukseen ja huumausaineita koskevaan yleissopimukseen. "CBD: tä ei kuitenkaan mainita ensimmäisessä, ja vaikka onkin totta, että jälkimmäisen kirjaimellinen tulkinta saattaa johtaa sen luokittelemiseen huumeeksi, sikäli kuin se on kannabisuutetta, tällainen tulkinta olisi vastoin kyseisen yleissopimuksen hengelle ja sen tavoitteelle suojella "ihmiskunnan terveyttä ja hyvinvointia" ", tuomioistuin totesi. Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 84 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1016 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 2 years, 11 months agoDec. 26, 2020, 1:31 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt [#1016]
Date
Dec. 26, 2020, 1:38 p.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Kuinka kauan suunnilleen tätä päätöstä joutuu odottamaan? Viikko? kaks? Tällänen viesti tuli viel fimeasta: Hei! EU-tuomioistuimen ratkaisun kaikkia vaikutuksia vielä pohditaan, eikä mitään virallisia linjauksia asian suhteen ole Fimeassa tehty. yst. terv. Sanna H. TÄÄ SANNA LÄHETTI ETTÄ TEIL MENIS HETKI MIETTIÄ MIKS KIELLETÄÄN MIKS TÄÄ JOKA NÄÄ LÄHETTI VALEHTELEE? EIKÖ SE OSAA LUKEA ENGLANTIA NO ON MUL TOI SUOMEKSKI JA VOIT PYYTÄÄ SEN EU TUOMIOISTUIN Pyynnön numero: 1016 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Dec. 26, 2020, 1:39 p.m.

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years, 11 months agoDec. 26, 2020, 1:39 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
 2. 2 years, 11 months agoDec. 26, 2020, 1:40 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Dec. 26, 2020, 1:52 p.m.

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years, 11 months agoDec. 26, 2020, 1:53 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.