This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?

Request to:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons? thing is happening with the CBD oil and HEMP and the hemp extracts in european union market.. Fimea is the authoritised agency for medicine controll but if in european union a member country has hemp and cbd and sativex in sale then why finland cant do the same? ALSO if two membering countries are exchanging cbd oil and hemp on ''european free market'' then the finland should explain why fimea has authority to controll alcohol monopoly rules and cbd, hemp rules by regulating them as medicine just becouse there is sativex in finnish market and it contains cbd.. its way different substance and use if you compare it to hemp and cbd oil and hemp extracts. Eu should have ''same rules'' this is eu law and eu is top law.. so you should listen. member countries have now their own monopoly on cbd hemp extracts becouse of fimea.. Someone in fimea decided to make hemp/cbd/hempextracts a medicine becouse of the sativex is in our market.. and to fimea this means everything in finland need to be a medicine if it contains cbd. This is their official explanation for the problema.. i asked even if they have ''secret papers'' that public cant read about the subject but no they said i asked if they have any emails what they exchange with anyother finnish authorities they said no we dont have any or if we had some we would not tell you.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons? [#1016]
Date
Sept. 20, 2020, 5:57 a.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons? thing is happening with the CBD oil and HEMP and the hemp extracts in european union market.. Fimea is the authoritised agency for medicine controll but if in european union a member country has hemp and cbd and sativex in sale then why finland cant do the same? ALSO if two membering countries are exchanging cbd oil and hemp on ''european free market'' then the finland should explain why fimea has authority to controll alcohol monopoly rules and cbd, hemp rules by regulating them as medicine just becouse there is sativex in finnish market and it contains cbd.. its way different substance and use if you compare it to hemp and cbd oil and hemp extracts. Eu should have ''same rules'' this is eu law and eu is top law.. so you should listen. member countries have now their own monopoly on cbd hemp extracts becouse of fimea.. Someone in fimea decided to make hemp/cbd/hempextracts a medicine becouse of the sativex is in our market.. and to fimea this means everything in finland need to be a medicine if it contains cbd. This is their official explanation for the problema.. i asked even if they have ''secret papers'' that public cant read about the subject but no they said i asked if they have any emails what they exchange with anyother finnish authorities they said no we dont have any or if we had some we would not tell you.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 months, 1 week agoSept. 20, 2020, 5:57 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Sept. 20, 2020, 6:17 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
  1. 2 months, 1 week agoSept. 20, 2020, 6:18 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt [#1016]
Date
Nov. 4, 2020, 1:25 p.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 32 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1016 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 3 weeks, 3 days agoNov. 4, 2020, 1:26 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Nov. 4, 2020, 1:42 p.m.

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
  1. 3 weeks, 3 days agoNov. 4, 2020, 1:43 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
Pihlainen Katja <katja.pihlainen@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaus tietopyyntöön
Date
Nov. 11, 2020, 7:42 a.m.
Attachments

Hyvä vastaanottaja, 1. Ohessa liitetiedostona Sativexin myyntilupapäätöksen julkinen osa. Valmisteen muu julkinen tieto löytyy valmisteen valmisteyhteenvedosta (Fimea verkko). 2. Epidyolex -lääkevalmisteella on Euroopan lääkeviraston keskitetty myyntilupa. Lupatietoja tulee kysyä suoraan Euroopan lääkevirastosta. psta, Katja Pihlainen, PhD Senior Inspector, supervision control and development unit <<sähköpostiosoite>> [Fimea-logo] Finnish Medicines Agency Fimea P.O.Box 55, FI-00034 FIMEA, FINLAND | Tel. +358 29 522 3341<tel:+358295223341> | <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > | Business ID: 0921536-6 www.fimea.fi<https://www.fimea.fi/... | sic.fimea.fi<https://sic.fimea.fi/> | Twitter: @Fimea<https://twitter.com/Fimea> @Siclehti<https://twitter.com/Siclehti> The information contained in this message may be legally privileged and confidential and protected from disclosure. Any unauthorized use, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by replying to the message and deleting it from your computer. Seuraa Fimean koronaviestintää Koronavirus (COVID-19)<https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/koronavirus-covid-19-> -verkkosivulla. Sivuille kootaan vastaukset Fimeaan usein tulleista kysymyksistä sekä Fimean verkkouutiset aiheesta. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
  1. 2 weeks, 3 days agoNov. 11, 2020, 7:43 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.