Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?

Request to:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons? thing is happening with the CBD oil and HEMP and the hemp extracts in european union market.. Fimea is the authoritised agency for medicine controll but if in european union a member country has hemp and cbd and sativex in sale then why finland cant do the same? ALSO if two membering countries are exchanging cbd oil and hemp on ''european free market'' then the finland should explain why fimea has authority to controll alcohol monopoly rules and cbd, hemp rules by regulating them as medicine just becouse there is sativex in finnish market and it contains cbd.. its way different substance and use if you compare it to hemp and cbd oil and hemp extracts. Eu should have ''same rules'' this is eu law and eu is top law.. so you should listen. member countries have now their own monopoly on cbd hemp extracts becouse of fimea.. Someone in fimea decided to make hemp/cbd/hempextracts a medicine becouse of the sativex is in our market.. and to fimea this means everything in finland need to be a medicine if it contains cbd. This is their official explanation for the problema.. i asked even if they have ''secret papers'' that public cant read about the subject but no they said i asked if they have any emails what they exchange with anyother finnish authorities they said no we dont have any or if we had some we would not tell you.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons? [#1018]
Date
Sept. 20, 2020, 5:57 a.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons? thing is happening with the CBD oil and HEMP and the hemp extracts in european union market.. Fimea is the authoritised agency for medicine controll but if in european union a member country has hemp and cbd and sativex in sale then why finland cant do the same? ALSO if two membering countries are exchanging cbd oil and hemp on ''european free market'' then the finland should explain why fimea has authority to controll alcohol monopoly rules and cbd, hemp rules by regulating them as medicine just becouse there is sativex in finnish market and it contains cbd.. its way different substance and use if you compare it to hemp and cbd oil and hemp extracts. Eu should have ''same rules'' this is eu law and eu is top law.. so you should listen. member countries have now their own monopoly on cbd hemp extracts becouse of fimea.. Someone in fimea decided to make hemp/cbd/hempextracts a medicine becouse of the sativex is in our market.. and to fimea this means everything in finland need to be a medicine if it contains cbd. This is their official explanation for the problema.. i asked even if they have ''secret papers'' that public cant read about the subject but no they said i asked if they have any emails what they exchange with anyother finnish authorities they said no we dont have any or if we had some we would not tell you.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 2 years, 4 months agoSept. 20, 2020, 5:58 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Sept. 20, 2020, 6:22 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years, 4 months agoSept. 20, 2020, 6:23 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
KIRJAAMO <kirjaamo@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
RE: Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons? [#1018]
Date
Sept. 23, 2020, 10:30 a.m.
Status
Awaiting response

Hei Kiitos viestistä, asian diaarinumero on FIMEA/2020/005805. Ystävällisin terveisin Kirjaamo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> | www.fimea.fi | Y-tunnus 0921536-6 Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne.
 1. 2 years, 4 months agoSept. 23, 2020, 10:31 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
Pihlainen Katja <katja.pihlainen@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Tietopyyntö
Date
Oct. 7, 2020, 6:44 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Vastaus tietopyyntöön liitteenä. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years, 3 months agoOct. 7, 2020, 6:45 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntö [#1018]
Date
Dec. 6, 2020, 4:45 a.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1018) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 63 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1018 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 2 years, 1 month agoDec. 6, 2020, 4:45 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Tietopyyntö [#1018]
Date
Dec. 6, 2020, 4:46 a.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1018) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 63 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1018 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 2 years, 1 month agoDec. 6, 2020, 4:46 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Dec. 6, 2020, 5:04 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years, 1 month agoDec. 6, 2020, 5:05 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt [#1018]
Date
Dec. 6, 2020, 5:40 a.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, http://curia.europa.eu/juris/document... Eu tuomioistuin ja eu komissio on maininnut että cbd ei oo huumaava tai lääkitsevästi huumaava ja sillä on vapaa liikkuvuus miksi fimea ei anna tästä nyt julkista lausuntoa median kautta että sitä saa vapaasti tilata ja eu alueella liikkuttaa niin suomalaisten pitää saada myös myydä sitä eu alueella koska muuten te asetatte suomalaiset eri asemaan kilpailun suhteen ja rikotte eu lakia ja eu kilpailulaki ja suomen kilpailulakia. Mikä on selitys peittelylle ja paskanjauhamiselle tätäki o viivitetty monta kuukautta ja vittuiltu mulle. Haistakaa paska. Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1018) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 64 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1018 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Dec. 6, 2020, 5:41 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years, 1 month agoDec. 6, 2020, 5:41 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
 2. 2 years, 1 month agoDec. 6, 2020, 5:42 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt [#1018]
Date
Dec. 6, 2020, 8:36 a.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1018) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 64 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1018 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Dec. 6, 2020, 8:36 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years, 1 month agoDec. 6, 2020, 8:36 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
 2. 2 years, 1 month agoDec. 6, 2020, 8:37 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
Hakkarainen Ritva <ritva.hakkarainen@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Tietopyyntönne #1018
Date
Dec. 7, 2020, 11:45 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei Kiitos viestistä. Tietopyyntöönne on vastattu 7.10.2020 lähteneessä vastauksessa, jossa on pyydetty yksilöimään asiakirjapyyntöänne. Ohessa teille 7.10.2020 toimitettu viesti sekä 6.12.2020 Fimeaan toimittamanne viestit tiedoksi. Ystävällisin terveisin Kirjaamo <<sähköpostiosoite>> Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > | www.fimea.fi<http://www.fimea.fi/> | Y-tunnus 0921536-6 Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus. Vastaus tietopyyntöön liitteenä. Hyvä vastaanottaja, http://curia.europa.eu/juris/document... Eu tuomioistuin ja eu komissio on maininnut että cbd ei oo huumaava tai lääkitsevästi huumaava ja sillä on vapaa liikkuvuus miksi fimea ei anna tästä nyt julkista lausuntoa median kautta että sitä saa vapaasti tilata ja eu alueella liikkuttaa niin suomalaisten pitää saada myös myydä sitä eu alueella koska muuten te asetatte suomalaiset eri asemaan kilpailun suhteen ja rikotte eu lakia ja eu kilpailulaki ja suomen kilpailulakia. Mikä on selitys peittelylle ja paskanjauhamiselle tätäki o viivitetty monta kuukautta ja vittuiltu mulle. Haistakaa paska. Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1018) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 64 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1018 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 2 years, 1 month agoDec. 7, 2020, 11:46 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
 2. 2 years, 1 month agoDec. 19, 2020, 8:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?.
 3. 2 years, 1 month agoDec. 19, 2020, 8:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?.
 4. 2 years, 1 month agoDec. 19, 2020, 8:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?.
 5. 2 years, 1 month agoDec. 19, 2020, 8:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?.
 6. 2 years, 1 month agoDec. 19, 2020, 8:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?.
 7. 2 years, 1 month agoDec. 19, 2020, 9:01 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?.
 8. 2 years, 1 month agoDec. 19, 2020, 9:01 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?.
 9. 2 years, 1 month agoDec. 19, 2020, 9:01 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?.
 10. 2 years, 1 month agoDec. 19, 2020, 9:01 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntönne #1018 [#1018]
Date
Dec. 19, 2020, 9:02 p.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1018) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 77 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1018 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 2 years, 1 month agoDec. 19, 2020, 9:02 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Dec. 19, 2020, 9:40 p.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years, 1 month agoDec. 19, 2020, 9:41 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
Hakkarainen Ritva <ritva.hakkarainen@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
FW: Tietopyyntönne #1018
Date
Dec. 21, 2020, 4:35 p.m.
Attachments

Hei Fimea on vastaanottanut lauantaina 19.12. sähköpostiviestin, jossa pyydätte vastausta esittämäänne tietopyyntöön. Teille on jo vastattu 7.12. alla olevassa viestissä kysymykseenne. Ohessa liitetiedostoissa uusin pyyntönne ja aiemmat viestittelyt sekä vastaukset. Ystävällisin terveisin Kirjaamo <<sähköpostiosoite>> Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > | www.fimea.fi<http://www.fimea.fi/> | Y-tunnus 0921536-6 Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne. From: Hakkarainen Ritva Sent: maanantai 7. joulukuuta 2020 11.45 To: ' << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>' <<nimi ja sähköpostiosoite> > Subject: Tietopyyntönne #1018 Hei Kiitos viestistä. Tietopyyntöönne on vastattu 7.10.2020 lähteneessä vastauksessa, jossa on pyydetty yksilöimään asiakirjapyyntöänne. Ohessa teille 7.10.2020 toimitettu viesti sekä 6.12.2020 Fimeaan toimittamanne viestit tiedoksi. Ystävällisin terveisin Kirjaamo <<sähköpostiosoite>> Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > | www.fimea.fi<http://www.fimea.fi/> | Y-tunnus 0921536-6 Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus. Vastaus tietopyyntöön liitteenä. Hyvä vastaanottaja, http://curia.europa.eu/juris/document... Eu tuomioistuin ja eu komissio on maininnut että cbd ei oo huumaava tai lääkitsevästi huumaava ja sillä on vapaa liikkuvuus miksi fimea ei anna tästä nyt julkista lausuntoa median kautta että sitä saa vapaasti tilata ja eu alueella liikkuttaa niin suomalaisten pitää saada myös myydä sitä eu alueella koska muuten te asetatte suomalaiset eri asemaan kilpailun suhteen ja rikotte eu lakia ja eu kilpailulaki ja suomen kilpailulakia. Mikä on selitys peittelylle ja paskanjauhamiselle tätäki o viivitetty monta kuukautta ja vittuiltu mulle. Haistakaa paska. Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1018) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 64 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1018 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 2 years, 1 month agoDec. 21, 2020, 4:36 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
KIRJAAMO <kirjaamo@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
RE: Tietopyyntönne #1018 [#1018]
Date
Dec. 22, 2020, 10:25 a.m.
Attachments

Hei Sähköpostissa esittämäänne kysymykseen on jo vastattu 7.12.2020 lähteneessä viestissä. Ystävällisin terveisin Kirjaamo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> | www.fimea.fi | Y-tunnus 0921536-6 Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne.
 1. 2 years, 1 month agoDec. 22, 2020, 10:26 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: Tietopyyntönne #1018 [#1018]
Date
Dec. 22, 2020, 6:17 p.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, Pyyntö on viellä kesken. Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1018) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 80 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1018 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Dec. 22, 2020, 6:18 p.m.

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years, 1 month agoDec. 22, 2020, 6:18 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
 2. 2 years, 1 month agoDec. 22, 2020, 6:19 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: RE: Tietopyyntönne #1018 [#1018]
Date
Dec. 22, 2020, 6:19 p.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, https://hemptoday.net/eu-high-court-s... Tässä on eu tuomioistuimen lausunto ja oon toimittanu sen teijän lakimiehelle jo kirjallisenakin en tiiä mikä täs o ongelma sanna lakimies sano että teil menee pari viikkoa vastata mut nyt se on lomalla ... tää sativex ei oo se vastaus... eu oikeuden mukaan teidän pitää selittää miks se on suomessa vaarallista niin ettei sitä voi tänne vapaanliikkuvuuden turvin tilata? Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1018) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 80 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1018 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Dec. 22, 2020, 6:20 p.m.

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years, 1 month agoDec. 22, 2020, 6:20 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
 2. 2 years, 1 month agoDec. 22, 2020, 6:21 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt [#1018]
Date
Jan. 2, 2021, 12:49 p.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Is fimea breaking european unions law.. what your explanation that it dont work in finland becouse of what health reasons?" (20.9.2020, #1018) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 91 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1018 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 2 years agoJan. 2, 2021, 12:50 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Jan. 2, 2021, 1:20 p.m.

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years agoJan. 2, 2021, 1:21 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt [#1018]
Date
Jan. 9, 2021, 11:11 p.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Edelleen myöhässä... No teen tonne eu oikeuteen valituksen ku ehdin. Pyynnön numero: 1018 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu>> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 2 years agoJan. 9, 2021, 11:11 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
Jan. 9, 2021, 11:50 p.m.

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
 1. 2 years agoJan. 9, 2021, 11:51 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
Hyttinen Sanna <sanna.hyttinen@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
VS: Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt [#1018]
Date
Jan. 13, 2021, 12:32 p.m.
Attachments

Hei! Tietopyyntöösi #1018 sekä samaan aiheeseen liittyneeseen tietopyyntöösi #1016 on vastattu 6.10.2020. Tuolloin toimitetussa Fimean vastauksessa tuotiin esille, että asiakirjapyyntösi ei ollut riittävän yksilöity. Siitä ei käynyt selville, mitä asiakirjaa/asiakirjoja se koski. Tämän jälkeen sinulla on ollut mahdollisuus täsmentää tietopyyntösi sisältöä. Sinulle on myös jo aiemmin toimitettu aiheeseen liittyen sekä CBD:hen liittyvä luokittelupäätös että sativexin myyntilupapäätös. Tietopyyntöjen tekemisen jälkeen olet toisessa yhteydessä pyytänyt Fimealta kannanottoa EUT:n 19.11.2020 antaman päätöksen johdosta. Myöhemmissä viesteissäsi olet kirjoittanut: " Eu oikeuden mukaan teidän pitää selittää miks se on suomessa vaarallista niin ettei sitä voi tänne vapaanliikkuvuuden turvin tilata?" Myöhemmissä viesteissäsi olet yhdistänyt nämä jälkikäteen esitetyt kysymykset tietopyyntöösi, johon oli jo vastattu 6.10.2020. Kuten sinulle on jo aiemmin kerrottu, kyseisen EUT:n tuomion vaikutuksia arvioidaan Suomessa parhaillaan. Tuomioistuimen ratkaisun tulkinta ei ole niin yksinkertaista kuin mitä siitä eri lähteissä on esitetty. Koska asian arviointi on vielä kesken, Fimealla ei ole olemassa asiakirjaa/tietoa, jonka se voisi tässä vaiheessa toimittaa sinulle myöhemmin osittain täsmentämäsi tietopyynnön perusteella. Halutessasi toimitan sinulle valituskelpoisen päätöksen, josta käyvät ilmi yllä olevat seikat. Pyydän ilmoittamaan tästä mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa katsomme asian käsittelyn päättyneen Fimeassa. Ystävällisen terveisin Sanna Hyttinen, OTM, EMA, MA, tietosuojavastaava Johtava lakimies Puh. 029 522 3657, Matkapuh. 029 522 3657 <<sähköpostiosoite>> [Fimea-logo] Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341<tel:+358295223341> | <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > | Y-tunnus 0921536-6 www.fimea.fi<http://www.fimea.fi/> | sic.fimea.fi<https://sic.fimea.fi/> | Twitter: @Fimea<https://twitter.com/Fimea> @Siclehti<https://twitter.com/Siclehti> Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne.
 1. 2 years agoJan. 13, 2021, 12:33 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.