Irakilaisten ja afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden säilöönotoista

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset Irakiin on keskeytetty, koska Irak ei suostu ottamaan vastaan muita, kuin vapaaehtoisesti palaavia. Tästä huolimatta irakilaisia tp-hakijoita pidetään tiettävästi edelleen säilöönotettuina vaikka säilöönotto on maastapoistamisen turvaamistoimenpide. Säilössäpitämisellä pyritään siis turvaamaan toimenpide, jota poliisi ei edes pysty tekemään. Onko pitkään kestävillä, turhilla säilöönotoilla tarkoitus painostaa ihmisiä vapaaehtoisen paluun piiriin nyt kun pakolla palauttaminen ei onnistu? Tällaisesta on tullut viitteitä esim. Helsingin Sanomien artikkelissa 3.11.18 Heitä ei ole olemassa mutta tässä he ovat, jossa eräs haastateltavista kertoi poliisin sanoneen, että ellei (hän palaa) vapaaehtoisesti niin sitten pakolla. Lain mukaan turvaamistoimi on määrättävä päättyväksi, kun se ei ole enää välttämätön täytäntöönpanon turvaamiseksi. Tällä hetkellä ei edes tiedetä, koska pakkopalauttamista Irakiin mahdollisesti voidaan jatkaa, joten kysyn: miksi uusia säilönottoja edelleen tehdään ja vanhoja jatketaan?

Messages in this request

From
Jenni Laakso
Subject
Irakilaisten ja afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden säilöönotoista [#679]
Date
Nov. 5, 2018, 12:21 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset Irakiin on keskeytetty, koska Irak ei suostu ottamaan vastaan muita, kuin vapaaehtoisesti palaavia. Tästä huolimatta irakilaisia tp-hakijoita pidetään tiettävästi edelleen säilöönotettuina vaikka säilöönotto on maastapoistamisen turvaamistoimenpide. Säilössäpitämisellä pyritään siis turvaamaan toimenpide, jota poliisi ei edes pysty tekemään. Onko pitkään kestävillä, turhilla säilöönotoilla tarkoitus painostaa ihmisiä vapaaehtoisen paluun piiriin nyt kun pakolla palauttaminen ei onnistu? Tällaisesta on tullut viitteitä esim. Helsingin Sanomien artikkelissa 3.11.18 Heitä ei ole olemassa mutta tässä he ovat, jossa eräs haastateltavista kertoi poliisin sanoneen, että ellei (hän palaa) vapaaehtoisesti niin sitten pakolla. Lain mukaan turvaamistoimi on määrättävä päättyväksi, kun se ei ole enää välttämätön täytäntöönpanon turvaamiseksi. Tällä hetkellä ei edes tiedetä, koska pakkopalauttamista Irakiin mahdollisesti voidaan jatkaa, joten kysyn: miksi uusia säilönottoja edelleen tehdään ja vanhoja jatketaan?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Jenni Laakso <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jenni Laakso << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Jenni Laakso
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Nov. 5, 2018, 12:40 p.m.
Status
Request resolved

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 5 years, 7 months agoNov. 5, 2018, 12:41 p.m.: Jenni Laakso sent a message to Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus
Date
Nov. 7, 2018, 4:01 p.m.
Attachments

Ohessa Poliisihallituksen vastaus tietopyyntöönne (POL-2018-49126)Toimeksi saaneenaAnne-Marie PahlmanYksikön sihteeriPoliisihallitusPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 07.11.2018 16:01:53 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Tietopyyntö; miksi uusia säilönottoja edelleen tehdään ja vanhoja jatketaan, kun turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset Irakiin on keskeytettyAsian tunnus: POL-2018-49126Valmistelija: Heikkilä Marko POHATehtävä: 07.02.06Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 07.11.2018 15:42:33Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
  1. 5 years, 7 months agoNov. 20, 2018, 3:44 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 5 years, 7 months agoNov. 20, 2018, 3:47 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
Jenni Laakso
Subject
Re: Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus [#679]
Date
Nov. 24, 2018, 7:13 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja. Tämä ei ollut vastaus kysymykseeni vaan vastaus siihen miksi säilöönottoja maastapoistamisen turvaamiseksi yleensä tehdään. Kysyin miksi irakilaisia pidetään säilössä tälläkin hetkellä vaikka toimenpidettä, jonka turvaamiseksi säilöönotto on tehty ei tosiasiallisesti edes voida suorittaa. Jos syynä ei ole tarkoitus pelottelemalla ja painostamalla yrittää kammeta säilöönotettua IOM:n asiakkaaksi niin mikä se on? ... Ystävällisin terveisin Jenni Laakso Pyynnön numero: 679 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jenni Laakso << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Nov. 24, 2018, 7:13 p.m.

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 5 years, 6 months agoNov. 24, 2018, 7:14 p.m.: Jenni Laakso sent a message to Poliisihallitus.
  2. 5 years, 6 months agoNov. 24, 2018, 7:15 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  3. 5 years, 6 months agoNov. 25, 2018, 1:04 p.m.: Jenni Laakso published an attachment on request Irakilaisten ja afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden säilöönotoista.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus
Date
Nov. 28, 2018, 7:16 a.m.
Attachments

Hei!Ohessa Poliisihallituksen vastaus.Toimeksi saaneenaSaara MikkanensihteeriPoliisitoimintayksikköPoliisihallitusPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 28.11.2018 07:15:58 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Tietopyyntö; miksi uusia säilönottoja edelleen tehdään ja vanhoja jatketaan, kun turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset Irakiin on keskeytettyAsian tunnus: POL-2018-49126Valmistelija: Heikkilä Marko POHATehtävä: 07.02.06Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 27.11.2018 17:47:30Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
  1. 5 years, 6 months agoNov. 28, 2018, 7:17 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 5 years, 6 months agoDec. 15, 2018, 2:56 p.m.: Jenni Laakso set status to 'Tietopyyntö evätty'.