Irakilaisten ja afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden säilöönotoista

Pyynnön vastaanottaja:
Poliisihallitus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö evätty
Pyynnön yhteenveto
Turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset Irakiin on keskeytetty, koska Irak ei suostu ottamaan vastaan muita, kuin vapaaehtoisesti palaavia. Tästä huolimatta irakilaisia tp-hakijoita pidetään tiettävästi edelleen säilöönotettuina vaikka säilöönotto on maastapoistamisen turvaamistoimenpide. Säilössäpitämisellä pyritään siis turvaamaan toimenpide, jota poliisi ei edes pysty tekemään. Onko pitkään kestävillä, turhilla säilöönotoilla tarkoitus painostaa ihmisiä vapaaehtoisen paluun piiriin nyt kun pakolla palauttaminen ei onnistu? Tällaisesta on tullut viitteitä esim. Helsingin Sanomien artikkelissa 3.11.18 Heitä ei ole olemassa mutta tässä he ovat, jossa eräs haastateltavista kertoi poliisin sanoneen, että ellei (hän palaa) vapaaehtoisesti niin sitten pakolla. Lain mukaan turvaamistoimi on määrättävä päättyväksi, kun se ei ole enää välttämätön täytäntöönpanon turvaamiseksi. Tällä hetkellä ei edes tiedetä, koska pakkopalauttamista Irakiin mahdollisesti voidaan jatkaa, joten kysyn: miksi uusia säilönottoja edelleen tehdään ja vanhoja jatketaan?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Jenni Laakso
Otsikko
Irakilaisten ja afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden säilöönotoista [#679]
Päivämäärä
5. marraskuuta 2018 kello 12.21
Vastaanottaja
Poliisihallitus
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset Irakiin on keskeytetty, koska Irak ei suostu ottamaan vastaan muita, kuin vapaaehtoisesti palaavia. Tästä huolimatta irakilaisia tp-hakijoita pidetään tiettävästi edelleen säilöönotettuina vaikka säilöönotto on maastapoistamisen turvaamistoimenpide. Säilössäpitämisellä pyritään siis turvaamaan toimenpide, jota poliisi ei edes pysty tekemään. Onko pitkään kestävillä, turhilla säilöönotoilla tarkoitus painostaa ihmisiä vapaaehtoisen paluun piiriin nyt kun pakolla palauttaminen ei onnistu? Tällaisesta on tullut viitteitä esim. Helsingin Sanomien artikkelissa 3.11.18 Heitä ei ole olemassa mutta tässä he ovat, jossa eräs haastateltavista kertoi poliisin sanoneen, että ellei (hän palaa) vapaaehtoisesti niin sitten pakolla. Lain mukaan turvaamistoimi on määrättävä päättyväksi, kun se ei ole enää välttämätön täytäntöönpanon turvaamiseksi. Tällä hetkellä ei edes tiedetä, koska pakkopalauttamista Irakiin mahdollisesti voidaan jatkaa, joten kysyn: miksi uusia säilönottoja edelleen tehdään ja vanhoja jatketaan?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Jenni Laakso <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jenni Laakso << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, Jenni Laakso
Lähettäjä
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Päivämäärä
5. marraskuuta 2018 kello 12.40
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 kuukautta, 2 viikkoa sitten5. marraskuuta 2018 kello 12.41: Käyttäjä Jenni Laakso lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
Lähettäjä
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Otsikko
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus
Päivämäärä
7. marraskuuta 2018 kello 16.01
Liitteet

Ohessa Poliisihallituksen vastaus tietopyyntöönne (POL-2018-49126)Toimeksi saaneenaAnne-Marie PahlmanYksikön sihteeriPoliisihallitusPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 07.11.2018 16:01:53 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Tietopyyntö; miksi uusia säilönottoja edelleen tehdään ja vanhoja jatketaan, kun turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset Irakiin on keskeytettyAsian tunnus: POL-2018-49126Valmistelija: Heikkilä Marko POHATehtävä: 07.02.06Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 07.11.2018 15:42:33Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 15.44: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
  2. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 15.47: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
Lähettäjä
Jenni Laakso
Otsikko
Re: Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus [#679]
Päivämäärä
24. marraskuuta 2018 kello 19.13
Vastaanottaja
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja. Tämä ei ollut vastaus kysymykseeni vaan vastaus siihen miksi säilöönottoja maastapoistamisen turvaamiseksi yleensä tehdään. Kysyin miksi irakilaisia pidetään säilössä tälläkin hetkellä vaikka toimenpidettä, jonka turvaamiseksi säilöönotto on tehty ei tosiasiallisesti edes voida suorittaa. Jos syynä ei ole tarkoitus pelottelemalla ja painostamalla yrittää kammeta säilöönotettua IOM:n asiakkaaksi niin mikä se on? ... Ystävällisin terveisin Jenni Laakso Pyynnön numero: 679 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jenni Laakso << Osoite poistettu >>
Lähettäjä
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Päivämäärä
24. marraskuuta 2018 kello 19.13

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. marraskuuta 2018 kello 19.14: Käyttäjä Jenni Laakso lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
  2. 3 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. marraskuuta 2018 kello 19.15: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
  3. 3 kuukautta, 3 viikkoa sitten25. marraskuuta 2018 kello 13.04: Jenni Laakso julkaisi liitteen tietopyyntöön Irakilaisten ja afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden säilöönotoista.
Lähettäjä
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Otsikko
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus
Päivämäärä
28. marraskuuta 2018 kello 7.16
Liitteet

Hei!Ohessa Poliisihallituksen vastaus.Toimeksi saaneenaSaara MikkanensihteeriPoliisitoimintayksikköPoliisihallitusPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 28.11.2018 07:15:58 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Tietopyyntö; miksi uusia säilönottoja edelleen tehdään ja vanhoja jatketaan, kun turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset Irakiin on keskeytettyAsian tunnus: POL-2018-49126Valmistelija: Heikkilä Marko POHATehtävä: 07.02.06Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 27.11.2018 17:47:30Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 kuukautta, 3 viikkoa sitten28. marraskuuta 2018 kello 7.17: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
  2. 3 kuukautta sitten15. joulukuuta 2018 kello 14.56: Käyttäjä Jenni Laakso asetti tilaksi 'Tietopyyntö evätty'.