Ilmalämpöpumppu

Request to:
Turun hovioikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
TURUN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 29.11.2019 koskien ilmalämpöpumppua. Tuomio Nro 949 Diaarinumero S 18/1476 Onko tämä tuomio lainvoimainen?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ilmalämpöpumppu [#907]
Date
Feb. 2, 2020, 9:39 p.m.
To
Turun hovioikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
TURUN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 29.11.2019 koskien ilmalämpöpumppua. Tuomio Nro 949 Diaarinumero S 18/1476 Onko tämä tuomio lainvoimainen?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
HO Turku <turku.ho@oikeus.fi> – Turun hovioikeus
Subject
Vastaanottokuittaus / Kvittering
Date
Feb. 2, 2020, 9:40 p.m.
Status
Request resolved

Turun hovioikeus on vastaanottanut viestinne. Mikäli viestinne sisältää henkilötietoja, hovioikeus käsittelee niitä vain kyseiseen asiaan liittyen. Hovioikeuden kotisivuilla olevasta tietosuojaselosteesta ilmenevät mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet, henkilötietojen säilytysaika taikka sen määrittämiskriteerit, mahdolliset henkilötietojen säännönmukaiset vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät, sekä oikeutenne hovioikeuden keräämiin Teitä koskeviin henkilötietoihin nähden (tietosuojalaki 1050/2018), EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) 13 ja 14 art., henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 22 § sekä EU:n rikosasioiden tietosuoja-direktiivin (2016/680) 14 ja 16 art. https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunh... Åbo hovrätt har mottagit Ert meddelande. Om meddelandet innehåller personuppgifter, behandlas de endast i samband med ifrågavarande ärende. Från dataskyddsbeskrivningen på hovrättens hemsida framgår bl.a. syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter, uppgifternas bevaringstid eller kriterierna för dess fastställande, till vilka möjliga mottagare eller grupper av mottagare personuppgifter sedvanligen lämnas ut och Era rättigheter i förhållande till de personuppgifter som hovrätten har samlat om Er (dataskyddslagen 1050/2018), EU:s dataskyddsförordning (679/2016) 13 och 14 art., lagen on behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) 22 § samt EU:s dataskyddsdirektiv i brottmål (2016/80) 14 och 16 art. https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunh...
  1. 4 years, 2 months agoFeb. 2, 2020, 9:40 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Turun hovioikeus.
  2. 4 years, 2 months agoFeb. 2, 2020, 9:41 p.m.: Received an email from Turun hovioikeus.
  3. 4 years, 2 months agoFeb. 3, 2020, 8:33 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'Ilmalämpöpumppu' public.
From
HO Turku <turku.ho@oikeus.fi> – Turun hovioikeus
Subject
Ilmalämpöpumppu [#907]
Date
Feb. 3, 2020, 12:46 p.m.
Attachments

Hei Turun hovioikeuden tuomio S 18/1476 ei ole lainvoimainen. Asunto Oy Kupittaan Kurki on hakenut valituslupaa KKO:sta. Terveisin Sari Silén Kirjaamosihteeri
  1. 4 years, 2 months agoFeb. 3, 2020, 12:47 p.m.: Received an email from Turun hovioikeus.
  2. 4 years, 2 months agoFeb. 15, 2020, 10:24 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.