Ikäihmisten kohtelu hoitolaitoksissa - tehdyt kantelut

Request to:
Eduskunnan oikeusasiamies
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Tietopyyntö koskien ikäihmisten kohtelua hoitolaitoksissa koronaepidemian aikana. Pyydän kaikkia kanteluja ja niitä koskevia päätöksiä koronaepidemian alusta tähän toukokuuhun saakka. Pyytäisin seuraavaa: 1) paljonko kanteluja on tehty koronaepidemian alusta lähtien? 2) paljonko kanteluja on tehty tämän vuoden alusta lähtien? 3) kantelut 4) päätökset

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ikäihmisten kohtelu hoitolaitoksissa - tehdyt kantelut [#1376]
Date
May 3, 2021, 2:15 p.m.
To
Eduskunnan oikeusasiamies
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tietopyyntö koskien ikäihmisten kohtelua hoitolaitoksissa koronaepidemian aikana. Pyydän kaikkia kanteluja ja niitä koskevia päätöksiä koronaepidemian alusta tähän toukokuuhun saakka. Pyytäisin seuraavaa: 1) paljonko kanteluja on tehty koronaepidemian alusta lähtien? 2) paljonko kanteluja on tehty tämän vuoden alusta lähtien? 3) kantelut 4) päätökset
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"noreply@eduskunta.fi" <noreply@eduskunta.fi> – Eduskunnan oikeusasiamies
Subject
Vastaanottokuittaus – Kvittering – Notification of Receipt
Date
May 3, 2021, 2:15 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiosoite <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. E-postadress <<sähköpostiosoite>> har mottagit ert e-postmeddelande. Email address <<sähköpostiosoite>> has received your email.
  1. 2 years, 11 months agoMay 3, 2021, 2:15 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Eduskunnan oikeusasiamies.
  2. 2 years, 11 months agoMay 3, 2021, 2:16 p.m.: Received an email from Eduskunnan oikeusasiamies.
  3. 2 years, 11 months agoMay 3, 2021, 2:16 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Ikäihmisten kohtelu hoitolaitoksissa - tehdyt kantelut' public.
From
Oikeusasiamies <oikeusasiamies@eduskunta.fi> – Eduskunnan oikeusasiamies
Subject
Vastaus tietopyyntöönne EOAK/3154/2021
Date
May 6, 2021, 3:53 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä vastaanottaja Oheisena vastaus tietopyyntöönne. Ystävällisin terveisin Kirjaamo Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > 09 432 3381 Tämä viesti on tarkoitettu vain henkilöille tai yhteisöille, joille se on osoitettu. Viesti voi sisältää luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä, ja olet viestistä vaitiolovelvollinen. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, pyydämme sinua ilmoittamaan meille virheestä ja poistamaan viestin ja sen kaikki kopiot koneeltasi.
  1. 2 years, 11 months agoMay 6, 2021, 3:54 p.m.: Received an email from Eduskunnan oikeusasiamies.
  2. 2 years, 11 months agoMay 29, 2021, 11:05 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.