Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä

Pyynnön vastaanottaja:
Poliisihallitus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Kuinka pitkään Poliisiasian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436]
Päivämäärä
27. kesäkuuta 2017 kello 16.16
Vastaanottaja
Poliisihallitus
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kuinka pitkään Poliisiasian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/436/up/b1b4894be94bf60b8dec2330aa886c73796e2063/
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
 1. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten27. kesäkuuta 2017 kello 16.16: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
Lähettäjä
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Otsikko
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus
Päivämäärä
11. heinäkuuta 2017 kello 16.18
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Liitteessä Poliisihallituksen vastaus tietopyyntöönne.Lisätietoja: poliisitarkastaja Risto Niskanen.Poliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 11.07.2017 16:18:00 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Kysely; Kuinka pitkään Poliisiasian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä?Asian tunnus: POL-2017-13046Valmistelija: Niskanen Risto POL POHATehtävä: 07.02.06Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 11.07.2017 16:14:24Toimeksi: <<sähköpostiosoite>>
Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Re: Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436]
Päivämäärä
19. heinäkuuta 2017 kello 14.52
Vastaanottaja
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä" (27.6.2017, #436) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 8 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos ette saa vastattua vastausosoitteeksi annettuun sähköpostiosoitteeseen, vastaatteko sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 436 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten19. heinäkuuta 2017 kello 14.52: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
Lähettäjä
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
VS: Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436]
Päivämäärä
19. heinäkuuta 2017 kello 15.36

Hyvä vastaanottaja, tietopyyntöönne on vastattu 11.7.2017 klo 16:18 poliisitarkastaja Risto Niskasen toimesta. Vastaus on lähetetty osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Re: Re: Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436]
Päivämäärä
7. elokuuta 2017 kello 19.43
Vastaanottaja
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä" (27.6.2017, #436) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 28 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos vastaaminen ei onnistu sähköpostiin, josta viesti lähetetty, lähettäisittekö vastauksen yhdistyksemme viralliseen sähköpostiin <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 436 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten7. elokuuta 2017 kello 19.43: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
Lähettäjä
Poliisihallituksen kirjaamo <> – Poliisihallitus
Otsikko
Tiedustelunne 17.8.2017
Päivämäärä
17. elokuuta 2017
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Poliisihallitus on vastaanottanut 27.6.2017 lähetetyn sähköisen tietopyyn- nön. tietopyynnössä Poliisihallitukselta tiedustellaan kuinka pitkään Poliisi- asian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä. Lisäksi tietopyynnössä on toivottu, että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla Poliisihallituksen websivulla. Vastauksena Poliisihallitus toteaa, että Poliisiasiain tietojärjestelmän käy- töstä on säädetty henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003, 22.8.2003). Tietojen poistamisesta Poliisiasiain tietojär- jestelmästä on säädetty mainitun lain 22 §. Pykälässä todetun perusteella huumausaineen käyttörikosta koskevat tiedot poistetaan kymmenen vuo- den kuluttua rikosilmoituksen siirtämisestä syyttäjälle. Niissä tapauksissa, joissa asiaa ei siirretä syyttäjälle, tiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta. Jos ilmoitukseen on kirjattu huumausaineen käyttörikoksen lisäksi rikoksia, joista voi seurata vankeutta enemmän kuin viisi vuotta ja rikosilmoitus on siirretty syyttäjän ratkaistavaksi, tiedot poiste- taan kahdenkymmenen vuoden kuluttua asian siirtämisestä. Ilmoituksia, joihin on kirjattu huumausaineen käyttörikoksen lisäksi rikos tai rikoksia, joiden syyte oikeus ei vanhene, ei poisteta. Tietyissä tapauksissa ilmoitustietojen säilyttämiselle on edellä mainitun py- kälän 1 kohdassa todettu tutkinnallinen tai valvonnallinen syy, jolloin ilmoi- tus poistetaan mainitun syyn lakattua. Tietojen Poliisiasiain tietojärjestelmää koskeva tietosuojaseloste on saatavissa po- liisin verkkosivuilta, osoitteesta http://www.poliisi.fi/turvallisuus_ja... erien_tietosuojaselosteet, josta käy ilmi muun muassa tietojen säilyttämis- aika ja siihen liittyvät säädösperusta. Yksittäisten rikosnimikkeiden osalta tietojen säilyttämisaikaa ei käytännön syistä voida ylläpitää poliisin verk- kosivuilla.
 1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten17. elokuuta 2017 kello 15.46: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten17. elokuuta 2017 kello 15.46: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä.
 3. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten17. elokuuta 2017 kello 15.47: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
 4. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten17. elokuuta 2017 kello 15.47: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä' julkiseksi.
 5. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten9. lokakuuta 2017 kello 16.25: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
 6. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten9. lokakuuta 2017 kello 16.25: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
 7. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten14. lokakuuta 2017 kello 11.32: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä.
 8. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten14. lokakuuta 2017 kello 11.33: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Request Successful'.