Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä

Pyynnön vastaanottaja:
Poliisihallitus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto

Kuinka pitkään Poliisiasian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä?


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436]
Päivämäärä 27. kesäkuuta 2017 kello 16.16
Vastaanottaja Poliisihallitus
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kuinka pitkään Poliisiasian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä?
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
 1. 7 kuukauttaitten27. kesäkuuta 2017 kello 16.16: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
Lähettäjä poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Otsikko Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus
Päivämäärä 11. heinäkuuta 2017 kello 16.18
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Liitteessä Poliisihallituksen vastaus tietopyyntöönne.Lisätietoja: poliisitarkastaja Risto Niskanen.Poliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 11.07.2017 16:18:00 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Kysely; Kuinka pitkään Poliisiasian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä?Asian tunnus: POL-2017-13046Valmistelija: Niskanen Risto POL POHATehtävä: 07.02.06Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 11.07.2017 16:14:24Toimeksi: <<sähköpostiosoite>>
Lähettäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko Re: Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436]
Päivämäärä 19. heinäkuuta 2017 kello 14.52
Vastaanottaja Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä" (27.6.2017, #436) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 8 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos ette saa vastattua vastausosoitteeksi annettuun sähköpostiosoitteeseen, vastaatteko sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 436 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/436/up/b1b489...
 1. 6 kuukautta, 1 viikkoitten19. heinäkuuta 2017 kello 14.52: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
Lähettäjä POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko VS: Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436]
Päivämäärä 19. heinäkuuta 2017 kello 15.36

Hyvä vastaanottaja, tietopyyntöönne on vastattu 11.7.2017 klo 16:18 poliisitarkastaja Risto Niskasen toimesta. Vastaus on lähetetty osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: Humaania Päihdepolitiikkaa <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 19. heinäkuuta 2017 14:52 Vastaanottaja: POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo Aihe: Re: Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436] Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä" (27.6.2017, #436) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 8 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos ette saa vastattua vastausosoitteeksi annettuun sähköpostiosoitteeseen, vastaatteko sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 436 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/436/up/b1b489...
Lähettäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko Re: Re: Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436]
Päivämäärä 7. elokuuta 2017 kello 19.43
Vastaanottaja Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä" (27.6.2017, #436) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 28 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos vastaaminen ei onnistu sähköpostiin, josta viesti lähetetty, lähettäisittekö vastauksen yhdistyksemme viralliseen sähköpostiin <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 436 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/436/up/b1b489...
 1. 5 kuukautta, 2 viikkoaitten7. elokuuta 2017 kello 19.43: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
Lähettäjä Poliisihallituksen kirjaamo <> – Poliisihallitus
Otsikko Tiedustelunne 17.8.2017
Päivämäärä 17. elokuuta 2017
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Poliisihallitus on vastaanottanut 27.6.2017 lähetetyn sähköisen tietopyyn- nön. tietopyynnössä Poliisihallitukselta tiedustellaan kuinka pitkään Poliisi- asian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä. Lisäksi tietopyynnössä on toivottu, että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla Poliisihallituksen websivulla. Vastauksena Poliisihallitus toteaa, että Poliisiasiain tietojärjestelmän käy- töstä on säädetty henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003, 22.8.2003). Tietojen poistamisesta Poliisiasiain tietojär- jestelmästä on säädetty mainitun lain 22 §. Pykälässä todetun perusteella huumausaineen käyttörikosta koskevat tiedot poistetaan kymmenen vuo- den kuluttua rikosilmoituksen siirtämisestä syyttäjälle. Niissä tapauksissa, joissa asiaa ei siirretä syyttäjälle, tiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta. Jos ilmoitukseen on kirjattu huumausaineen käyttörikoksen lisäksi rikoksia, joista voi seurata vankeutta enemmän kuin viisi vuotta ja rikosilmoitus on siirretty syyttäjän ratkaistavaksi, tiedot poiste- taan kahdenkymmenen vuoden kuluttua asian siirtämisestä. Ilmoituksia, joihin on kirjattu huumausaineen käyttörikoksen lisäksi rikos tai rikoksia, joiden syyte oikeus ei vanhene, ei poisteta. Tietyissä tapauksissa ilmoitustietojen säilyttämiselle on edellä mainitun py- kälän 1 kohdassa todettu tutkinnallinen tai valvonnallinen syy, jolloin ilmoi- tus poistetaan mainitun syyn lakattua. Tietojen Poliisiasiain tietojärjestelmää koskeva tietosuojaseloste on saatavissa po- liisin verkkosivuilta, osoitteesta http://www.poliisi.fi/turvallisuus_ja... erien_tietosuojaselosteet, josta käy ilmi muun muassa tietojen säilyttämis- aika ja siihen liittyvät säädösperusta. Yksittäisten rikosnimikkeiden osalta tietojen säilyttämisaikaa ei käytännön syistä voida ylläpitää poliisin verk- kosivuilla.
 1. 5 kuukautta, 1 viikkoitten17. elokuuta 2017 kello 15.46: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 5 kuukautta, 1 viikkoitten17. elokuuta 2017 kello 15.46: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä.
 3. 5 kuukautta, 1 viikkoitten17. elokuuta 2017 kello 15.47: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
 4. 5 kuukautta, 1 viikkoitten17. elokuuta 2017 kello 15.47: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä' julkiseksi.
 5. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten9. lokakuuta 2017 kello 16.25: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
 6. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten9. lokakuuta 2017 kello 16.25: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
 7. 3 kuukautta, 1 viikkoitten14. lokakuuta 2017 kello 11.32: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä.
 8. 3 kuukautta, 1 viikkoitten14. lokakuuta 2017 kello 11.33: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Request Successful'.