Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Kuinka pitkään Poliisiasian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436]
Date
June 27, 2017, 4:16 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kuinka pitkään Poliisiasian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/436/up/b1b4894be94bf60b8dec2330aa886c73796e2063/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
 1. 6 years, 11 months agoJune 27, 2017, 4:16 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus
Date
July 11, 2017, 4:18 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Liitteessä Poliisihallituksen vastaus tietopyyntöönne.Lisätietoja: poliisitarkastaja Risto Niskanen.Poliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 11.07.2017 16:18:00 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Kysely; Kuinka pitkään Poliisiasian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä?Asian tunnus: POL-2017-13046Valmistelija: Niskanen Risto POL POHATehtävä: 07.02.06Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 11.07.2017 16:14:24Toimeksi: <<sähköpostiosoite>>
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436]
Date
July 19, 2017, 2:52 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä" (27.6.2017, #436) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 8 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos ette saa vastattua vastausosoitteeksi annettuun sähköpostiosoitteeseen, vastaatteko sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 436 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 6 years, 11 months agoJuly 19, 2017, 2:52 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436]
Date
July 19, 2017, 3:36 p.m.

Hyvä vastaanottaja, tietopyyntöönne on vastattu 11.7.2017 klo 16:18 poliisitarkastaja Risto Niskasen toimesta. Vastaus on lähetetty osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä [#436]
Date
Aug. 7, 2017, 7:43 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä" (27.6.2017, #436) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 28 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos vastaaminen ei onnistu sähköpostiin, josta viesti lähetetty, lähettäisittekö vastauksen yhdistyksemme viralliseen sähköpostiin <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 436 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 6 years, 10 months agoAug. 7, 2017, 7:43 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
Poliisihallituksen kirjaamo <> – Poliisihallitus
Subject
Tiedustelunne 17.8.2017
Date
Aug. 17, 2017
Status
Request resolved
Attachments

Poliisihallitus on vastaanottanut 27.6.2017 lähetetyn sähköisen tietopyyn- nön. tietopyynnössä Poliisihallitukselta tiedustellaan kuinka pitkään Poliisi- asian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä. Lisäksi tietopyynnössä on toivottu, että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla Poliisihallituksen websivulla. Vastauksena Poliisihallitus toteaa, että Poliisiasiain tietojärjestelmän käy- töstä on säädetty henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003, 22.8.2003). Tietojen poistamisesta Poliisiasiain tietojär- jestelmästä on säädetty mainitun lain 22 §. Pykälässä todetun perusteella huumausaineen käyttörikosta koskevat tiedot poistetaan kymmenen vuo- den kuluttua rikosilmoituksen siirtämisestä syyttäjälle. Niissä tapauksissa, joissa asiaa ei siirretä syyttäjälle, tiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta. Jos ilmoitukseen on kirjattu huumausaineen käyttörikoksen lisäksi rikoksia, joista voi seurata vankeutta enemmän kuin viisi vuotta ja rikosilmoitus on siirretty syyttäjän ratkaistavaksi, tiedot poiste- taan kahdenkymmenen vuoden kuluttua asian siirtämisestä. Ilmoituksia, joihin on kirjattu huumausaineen käyttörikoksen lisäksi rikos tai rikoksia, joiden syyte oikeus ei vanhene, ei poisteta. Tietyissä tapauksissa ilmoitustietojen säilyttämiselle on edellä mainitun py- kälän 1 kohdassa todettu tutkinnallinen tai valvonnallinen syy, jolloin ilmoi- tus poistetaan mainitun syyn lakattua. Tietojen Poliisiasiain tietojärjestelmää koskeva tietosuojaseloste on saatavissa po- liisin verkkosivuilta, osoitteesta http://www.poliisi.fi/turvallisuus_ja... erien_tietosuojaselosteet, josta käy ilmi muun muassa tietojen säilyttämis- aika ja siihen liittyvät säädösperusta. Yksittäisten rikosnimikkeiden osalta tietojen säilyttämisaikaa ei käytännön syistä voida ylläpitää poliisin verk- kosivuilla.
 1. 6 years, 10 months agoAug. 17, 2017, 3:46 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 6 years, 10 months agoAug. 17, 2017, 3:46 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä.
 3. 6 years, 10 months agoAug. 17, 2017, 3:47 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 4. 6 years, 10 months agoAug. 17, 2017, 3:47 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä' public.
 5. 6 years, 8 months agoOct. 9, 2017, 4:25 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 6. 6 years, 8 months agoOct. 9, 2017, 4:25 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 7. 6 years, 8 months agoOct. 14, 2017, 11:32 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä.
 8. 6 years, 8 months agoOct. 14, 2017, 11:33 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Request Successful'.