Huumeiden käyttö ja ajokielto

Pyynnön vastaanottaja:
Poliisihallitus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Missä tilanteissa huumeiden käytöstä kiinnijääneille määrätään ajokieltoa? Tuleeko kyseessä olla aina rattijuopumus vai puututaanko ajolupaan myös tapauksissa, joissa ei ole epäilystä päihtyneenä ajamisesta? Millä ehdoilla menetetyn ajokiellon voi saada takaisin? Vaikuttaako ensimmäisen ajoluvan saamiseen, jos on aiemmin jäänyt kiinni huumausaineen käyttämisestä?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Huumeiden käyttö ja ajokielto [#591]
Päivämäärä
24. huhtikuuta 2018 kello 20.21
Vastaanottaja
Poliisihallitus
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Missä tilanteissa huumeiden käytöstä kiinnijääneille määrätään ajokieltoa? Tuleeko kyseessä olla aina rattijuopumus vai puututaanko ajolupaan myös tapauksissa, joissa ei ole epäilystä päihtyneenä ajamisesta? Millä ehdoilla menetetyn ajokiellon voi saada takaisin? Vaikuttaako ensimmäisen ajoluvan saamiseen, jos on aiemmin jäänyt kiinni huumausaineen käyttämisestä?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Lähettäjä
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Päivämäärä
24. huhtikuuta 2018 kello 20.21
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 10 kuukautta sitten24. huhtikuuta 2018 kello 20.21: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
  2. 10 kuukautta sitten24. huhtikuuta 2018 kello 20.22: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
Lähettäjä
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
VS: Huumeiden käyttö ja ajokielto [#591]
Päivämäärä
25. huhtikuuta 2018 kello 8.21

Hyvä vastaanottaja, viestinne on vastaanotettu ja tietopyyntönne on kirjattu numerolla POL-2018-15655. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
  1. 10 kuukautta sitten25. huhtikuuta 2018 kello 8.22: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
Lähettäjä
Ruutu Juhani POL POHA <juhani.ruutu@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
Huumeiden käyttö ja ajokielto [#591]
Päivämäärä
25. huhtikuuta 2018 kello 14.09
Liitteet

Hei, Tiedustelitte, missä tilanteissa ajokielto voidaan määrätä, kun ajo-oikeuden haltija on syyllistynyt huumausaineen käyttörikokseen. Ensinnäkin ajokielto voidaan määrätä rattijuopumuksen pohjalta mutta tietyissä tilanteissa myös silloin, kun huumausainerikokseen syyllistynyt henkilö ei ole kuljettanut ajoneuvoa. Tämän viestin liitteenä on voimassaoleva ohjeemme koskien ajokieltoa ja päihderiippuvuutta. Ohjeessa on tuotu esiin ne peruslähtökohdat, joilla huumausaineen käyttöä arvioidaan suhteessa ajo-oikeuteen. Lähtökohtana on se, että poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon, jos hän ei täytä ajokorttilain terveysedellytyksiä ja yhtenä edellytyksenä on se, että henkilö ei ole päihderiippuvainen. Henkilö, joka todetaan päihderiippuvaiseksi, on siis lain mukaan määrättävä ajokieltoon. Jos teillä on lisäkysymyksiä aiheeseen liittyen, voitte olla suoraan yhteydessä minuun. Ystävällisin terveisin <<sähköpostiosoite>>
  1. 10 kuukautta sitten25. huhtikuuta 2018 kello 14.10: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
  2. 9 kuukautta, 3 viikkoa sitten5. toukokuuta 2018 kello 10.42: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 8 kuukautta, 4 viikkoa sitten28. toukokuuta 2018 kello 14.53: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Huumeiden käyttö ja ajokielto.
  4. 8 kuukautta, 4 viikkoa sitten28. toukokuuta 2018 kello 14.53: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Huumeiden käyttö ja ajokielto.
  5. 8 kuukautta, 4 viikkoa sitten28. toukokuuta 2018 kello 14.54: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Huumeiden käyttö ja ajokielto' julkiseksi.