Huumeiden käyttö ja ajokielto

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Missä tilanteissa huumeiden käytöstä kiinnijääneille määrätään ajokieltoa? Tuleeko kyseessä olla aina rattijuopumus vai puututaanko ajolupaan myös tapauksissa, joissa ei ole epäilystä päihtyneenä ajamisesta? Millä ehdoilla menetetyn ajokiellon voi saada takaisin? Vaikuttaako ensimmäisen ajoluvan saamiseen, jos on aiemmin jäänyt kiinni huumausaineen käyttämisestä?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Huumeiden käyttö ja ajokielto [#591]
Date
April 24, 2018, 8:21 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Missä tilanteissa huumeiden käytöstä kiinnijääneille määrätään ajokieltoa? Tuleeko kyseessä olla aina rattijuopumus vai puututaanko ajolupaan myös tapauksissa, joissa ei ole epäilystä päihtyneenä ajamisesta? Millä ehdoilla menetetyn ajokiellon voi saada takaisin? Vaikuttaako ensimmäisen ajoluvan saamiseen, jos on aiemmin jäänyt kiinni huumausaineen käyttämisestä?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 24, 2018, 8:21 p.m.
Status
Request resolved

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 6 years, 1 month agoApril 24, 2018, 8:21 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 6 years, 1 month agoApril 24, 2018, 8:22 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Huumeiden käyttö ja ajokielto [#591]
Date
April 25, 2018, 8:21 a.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, viestinne on vastaanotettu ja tietopyyntönne on kirjattu numerolla POL-2018-15655. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
 1. 6 years, 1 month agoApril 25, 2018, 8:22 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
Ruutu Juhani POL POHA <juhani.ruutu@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Huumeiden käyttö ja ajokielto [#591]
Date
April 25, 2018, 2:09 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Tiedustelitte, missä tilanteissa ajokielto voidaan määrätä, kun ajo-oikeuden haltija on syyllistynyt huumausaineen käyttörikokseen. Ensinnäkin ajokielto voidaan määrätä rattijuopumuksen pohjalta mutta tietyissä tilanteissa myös silloin, kun huumausainerikokseen syyllistynyt henkilö ei ole kuljettanut ajoneuvoa. Tämän viestin liitteenä on voimassaoleva ohjeemme koskien ajokieltoa ja päihderiippuvuutta. Ohjeessa on tuotu esiin ne peruslähtökohdat, joilla huumausaineen käyttöä arvioidaan suhteessa ajo-oikeuteen. Lähtökohtana on se, että poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon, jos hän ei täytä ajokorttilain terveysedellytyksiä ja yhtenä edellytyksenä on se, että henkilö ei ole päihderiippuvainen. Henkilö, joka todetaan päihderiippuvaiseksi, on siis lain mukaan määrättävä ajokieltoon. Jos teillä on lisäkysymyksiä aiheeseen liittyen, voitte olla suoraan yhteydessä minuun. Ystävällisin terveisin <<sähköpostiosoite>>
 1. 6 years, 1 month agoApril 25, 2018, 2:10 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 2. 6 years, 1 month agoMay 5, 2018, 10:42 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 3. 6 years agoMay 28, 2018, 2:53 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Huumeiden käyttö ja ajokielto.
 4. 6 years agoMay 28, 2018, 2:53 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Huumeiden käyttö ja ajokielto.
 5. 6 years agoMay 28, 2018, 2:54 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Huumeiden käyttö ja ajokielto' public.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Huumeiden käyttö ja ajokielto [#591]
Date
April 20, 2019, 3:35 p.m.
To
Poliisihallitus

Hei, Ja kiitos vastauksesta! Jatkokysymyksenä tiedustelemme, onko henkilöllä ajolupaa sillä välin, kun lääkärinlausunto/selvitys asiasta on vielä kesken. Tuo selvityshän voi kestää useamman kuukauden, mutta sitä ennen ei ole todistettu etteikö terveydentila olisi soveltuva ajamiseen. Tähän emme löytäneet laista tai lähettämänne poliisin ohjeista vastausta. Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 591 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 20, 2019, 3:36 p.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 20, 2019, 3:36 p.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 5 years, 2 months agoApril 20, 2019, 3:36 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 5 years, 2 months agoApril 20, 2019, 3:37 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
=?utf-8?q?Hyv=C3=A4rinen_Iina_POL_POHA?= <iina.hyvarinen@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Vastaus tiedusteluun, pyynnön numero 591
Date
April 30, 2019, 3:39 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Olitte tiedustelleet, onko henkilöllä ajolupaa sillä välin, kun lääkärinlausunto/selvitys asiasta on vielä kesken. Henkilöllä on ajo-oikeus siihen saakka, kunnes hän on saanut tiedoksi poliisin antaman ajokieltopäätöksen tai väliaikaisen ajokieltopäätöksen. On kuitenkin huomattava, että tieliikennelain 63 §:n 1 momentin mukaan "Ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset". Kuljettaja on siis itse vastuussa omasta ajoterveydestään ja tieliikennelain säännöksen rikkomisesta voidaan määrätä sakkoja. Ystävällisin terveisin Iina Hyvärinen Ylitarkastaja Poliisihallitus Asemapäällikönkatu 14, PL 22, 00521 Helsinki puh. 0295 481 746, 050 456 3919
From
=?utf-8?q?Hyv=C3=A4rinen_Iina_POL_POHA?= <iina.hyvarinen@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Vastaus tiedusteluun, pyynnön numero 591
Date
April 30, 2019, 3:39 p.m.

Hei, Olitte tiedustelleet, onko henkilöllä ajolupaa sillä välin, kun lääkärinlausunto/selvitys asiasta on vielä kesken. Henkilöllä on ajo-oikeus siihen saakka, kunnes hän on saanut tiedoksi poliisin antaman ajokieltopäätöksen tai väliaikaisen ajokieltopäätöksen. On kuitenkin huomattava, että tieliikennelain 63 §:n 1 momentin mukaan "Ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset". Kuljettaja on siis itse vastuussa omasta ajoterveydestään ja tieliikennelain säännöksen rikkomisesta voidaan määrätä sakkoja. Ystävällisin terveisin Iina Hyvärinen Ylitarkastaja Poliisihallitus Asemapäällikönkatu 14, PL 22, 00521 Helsinki puh. 0295 481 746, 050 456 3919
 1. 5 years, 1 month agoApril 30, 2019, 3:40 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 2. 4 years, 11 months agoJuly 19, 2019, 11:35 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 3. 4 years, 11 months agoJuly 19, 2019, 11:41 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Vastaus tiedusteluun, pyynnön numero 591 [#591]
Date
July 31, 2019, 6:03 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, meille jäi tämä prosessi vielä hitusen epäselväksi. Eli jos henkilö syyllistyy huumausaineen käyttörikokseen, mutta ei rattijuopumukseen, hänet voidaan määrätä antamaan selvitys ajokyvystään. Onko hänet määrätty ajokieltoon siksi aikaa, kunnes selvitys on annettu, vai annetaanko ajokielto vain, jos hän ei anna selvitystä tai selvityksessä todetaan, ettei hän ole terveydentilaltaan ajokykyinen (esimerkisi huumeriippuvuuden vuoksi). Onko tilanne erilainen, jos henkilö syyllistyy huumausaineen käyttörikoksen lisäksi myös rattijuopumukseen? Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 591 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Vastaus tiedusteluun, pyynnön numero 591 [#591]
Date
Sept. 6, 2019, 7:32 p.m.
To
Poliisihallitus

Hei, emme saaneet viimeisimpään ajokieltoa koskevaan tiedusteluumme vastausta. Onko se jäänyt teiltä lähettämättä? Jos olette jo lähettäneet vastauksen 31. heinäkuuta lähettämäämme jatkokysymykseen, voitteko lähettää siitä kopion suoraan sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 591 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Re: Vastaus tiedusteluun, pyynnön numero 591 [#591]
Date
Oct. 25, 2019, 6:37 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, emme ole saaneet viimeisimpään kysymykseemme vastausta. Meille jäi siis tämä prosessi vielä hitusen epäselväksi. Jos henkilö syyllistyy huumausaineen käyttörikokseen, mutta ei rattijuopumukseen, hänet voidaan määrätä antamaan selvitys ajokyvystään. Onko hänet määrätty ajokieltoon siksi aikaa, kunnes selvitys on annettu, vai annetaanko ajokielto vain, jos hän ei anna selvitystä tai selvityksessä todetaan, ettei hän ole terveydentilaltaan ajokykyinen (esimerkisi huumeriippuvuuden vuoksi). Onko tilanne erilainen, jos henkilö syyllistyy huumausaineen käyttörikoksen lisäksi myös rattijuopumukseen? Voitteko lähettää vastauksestanne kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyynnön numero: 591 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Oct. 25, 2019, 6:37 p.m.

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 6:37 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 6:38 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
=?utf-8?q?Hyv=C3=A4rinen_Iina_POL_POHA?= <iina.hyvarinen@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Vastaus uuteen tiedusteluun, pyynnön numero 591
Date
Oct. 31, 2019, 2:32 p.m.
Attachments

Hei, Pahoittelen, jos aiemmin lähettämäni vastaus on jäänyt epäselväksi. Aiemmassa vastauksessani olen todennut, että henkilöllä on ajo-oikeus siihen saakka, kunnes hän on saanut tiedoksi poliisin antaman ajokieltopäätöksen tai väliaikaisen ajokieltopäätöksen. On kuitenkin huomattava, että tieliikennelain 63 §:n 1 momentin mukaan "Ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset". Kuljettaja on siis itse vastuussa omasta ajoterveydestään ja tieliikennelain säännöksen rikkomisesta voidaan määrätä sakkoja. Yritän alla selventää vastaustani: Poliisimies voi tietyillä edellytyksillä määrätä henkilön väliaikaiseen ajokieltoon. Väliaikainen ajokielto voidaan määrätä mm. seuraavilla perusteilla: 1) jos on todennäköisiä syitä epäillä ajo-oikeuden haltijan syyllistyneen rikoslain 23 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun rattijuopumusrikokseen (ajokorttilaki 70 § 1 momentti 1 kohta). 2) jos on syytä epäillä ajo-oikeuden haltijan syyllistyneen rikoslain 23 luvun 3 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettuun rattijuopumusrikokseen (ajokorttilaki 70 § 1 momentti 2 kohta). Tässä tapauksessa poliisin on viipymättä päätettävä, pidetäänkö väliaikainen ajokielto voimassa. Jos on todennäköistä, että väliaikaiseen ajokieltoon määrätty on syyllistynyt 70 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun tekoon, väliaikainen ajokielto on pidettävä voimassa, kunnes 64 §:n mukainen ajokieltopäätös tehdään. (Ajokorttilaki 72 § 1 mom.). 3) jos on ilmeistä, että ajo-oikeuden haltijan ajokyky on sairauden tai vian vuoksi tai muusta syystä siinä määrin heikentynyt, että siitä aiheutuu ajon jatkuessa olennaista vaaraa muulle liikenteelle, eikä terveydentilan selvittämistä 20 §:n 1 momentin mukaisesti voida tästä syystä pitää yksinään riittävänä (ajokorttilaki 70 § 1 momentti 4 kohta). Myös tässä tapauksessa poliisin on viipymättä päätettävä väliaikaisen ajokiellon pitämisestä voimassa (ajokorttilaki 72 § 4 mom). Huumerattijuopumuksen perusteella voidaan määrätä määräaikainen ajokielto, kun rikosasia on ratkaistu (ajokorttilain 76 a § 1 mom.). Ajo-oikeuden haltija, joka on syyllistynyt huumausaineen käyttörikokseen, määrätään Poliisihallituksen ohjeen mukaan (POL-2019-21192) toimittamaan päihdealaan perehtyneen lääkärin laatima lausunto päihderiippuvuusasiassa. Henkilö voidaan määrätä toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon vasta sitten, jos poliisille toimitetussa lääkärinlausunnossa todetaan, ettei ajo-oikeuden haltija täytä ajokortin terveysvaatimuksia. Ajo-oikeuden haltija määrätään toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon myös, jos hän ei ole toimittanut poliisin asettamassa määräajassa lääkärinlausuntoa. Liitteenä vielä 1.6.2019 voimaan tullut päivitetty versio Päihderiippuvuutta ja ajo-oikeutta käsittelevästä ohjeesta. Ohjeeseen on tullut vain vähäisiä muutoksia. Ystävällisin terveisin Iina Hyvärinen Ylitarkastaja Poliisihallitus Asemapäällikönkatu 14, PL 22, 00521 Helsinki puh. 0295 481 746, 050 456 3919
 1. 4 years, 7 months agoOct. 31, 2019, 2:33 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 2. 4 years, 6 months agoDec. 20, 2019, 7:51 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Huumeiden käyttö ja ajokielto.
 3. 4 years, 6 months agoDec. 20, 2019, 7:51 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.