Huumausainerikoksista epäiltyjen tulotasot rikoksittain

Request to:
Tilastokeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request was withdrawn due to costs
Summary of Request
Tilastokeskus on aiemmin julkaissut tilaston eräisiin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen jakautumisesta tulojen mukaan https://www.stat.fi/til/rpk/2017/13/r... Olisiko jossain saatavilla eriteltynä tilasto huumausaineen käyttörikokseen, huumausainerikokseen ja törkeään huumausainerikokseen syylliseksi epäiltyjen vastaavasta tulojakaumasta? Pyytäisimme saada viimeisimmän tällaisen tilaston.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Huumausainerikoksista epäiltyjen tulotasot rikoksittain [#777]
Date
Aug. 22, 2019, 5:36 p.m.
To
Tilastokeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tilastokeskus on aiemmin julkaissut tilaston eräisiin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen jakautumisesta tulojen mukaan https://www.stat.fi/til/rpk/2017/13/r... Olisiko jossain saatavilla eriteltynä tilasto huumausaineen käyttörikokseen, huumausainerikokseen ja törkeään huumausainerikokseen syylliseksi epäiltyjen vastaavasta tulojakaumasta? Pyytäisimme saada viimeisimmän tällaisen tilaston.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 4 years, 9 months agoAug. 22, 2019, 5:36 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tilastokeskus.
  2. 4 years, 9 months agoSept. 6, 2019, 3 a.m.: This request became overdue
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Huumausainerikoksista epäiltyjen tulotasot rikoksittain [#777]
Date
Oct. 25, 2019, 6:39 p.m.
To
Tilastokeskus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Huumausainerikoksista epäiltyjen tulotasot rikoksittain" (22.8.2019, #777) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 51 päivää myöhässä. Voitteko lähettää päätöksen pyyntöön liittyen? Jos olette jo vastanneet pyyntöömme, voitteko lähettää siitä kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 777 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 6:40 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tilastokeskus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
VS: Huumausainerikoksista epäiltyjen tulotasot rikoksittain [#777]
Date
Oct. 28, 2019
To
Tilastokeskus
Attachments

Hei Ohessa Tilastokeskuksen 27.8.2019 toimittama vastaus tietopyyntöönne. Ystävällisin terveisin Tarja Laamanen Kirjaamo Tilastokeskus <<sähköpostiosoite>>
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Huumausainerikoksista epäiltyjen tulotasot rikoksittain [#777]
Date
Dec. 20, 2019, 7:39 p.m.
To
Tilastokeskus

Hyvä vastaanottaja, kiitos viimeisimmästä vastauksestanne, se tuli toivotulla tavalla sähköpostiimme <<sähköpostiosoite>> Haluaisimme vielä toisen tilasto-otannan, jossa olisi erillisissä taulukoissa huumausaineen käyttörikos, huumausainerikos ja törkeä huumausainerikos. Näin voisimme tarkastella esimerkiksi pelkkiä käyttörikoksia. Saisimmeko kyseiset tilastot viimeisimmältä vuodelta, jolta näitä tietoja on tilastoitu. Emme halua tilastoa desiileissä. Toivoisimme esitystavan olevan sama kuin oheisessa taulukossa: https://www.stat.fi/til/rpk/2017/13/r... Kiitos paljon jo etukäteen. Tilaston voi toimittaa sähköpostiin <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 777 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 4 years, 5 months agoDec. 20, 2019, 7:40 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tilastokeskus.
  2. 4 years, 5 months agoDec. 20, 2019, 7:43 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  3. 4 years, 5 months agoDec. 23, 2019, 8:47 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Huumausainerikoksista epäiltyjen tulotasot rikoksittain.
From
Kimmo Haapakangas <> – Tilastokeskus
Subject
VS: TK-41-1206-19 Tietopyyntö: tilasto-otanta; huumausaineen käyttörikos, huumausaineri...
Date
Jan. 2, 2020
Status
Request resolved

Hei, Pyytämänne tiedot löytyvät Tilastokeskuksen avoimesta ja maksuttomasta Statfin-tietokannasta. Tässä linkki tuoreimpiin koko vuotta käsitteleviin tietoihin http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/5055a5... Tässä taulukossa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/... on kuukausitasoiset tiedot, tällä hetkellä viimeinen kuukausi on 9/2019. Taulukossa rikoksen yrityksiä ei ole eritelty omiksi kohdikseen, vaan ne on tilastoitu toteutuneen teon kanssa samaan. Rikos ja pakkokeinotilaston kaikkia avoimia ja maksuttomia tietokantataulukoita voi tarkastella täältä http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/... Terveisin Kimmo Haapakangas yliaktuaari Tilastokeskus, väestö- ja elinolot 0295513252, <<sähköpostiosoite>> www.tilastokeskus.fi www.facebook.com/Tilastotohtori https://twitter.com/tilastokeskus
  1. 4 years, 4 months agoFeb. 2, 2020, 2:09 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
From
Kimmo Haapakangas <> – Tilastokeskus
Subject
Aihe: VS: VS: TK-41-1206-19 Tietopyyntö: tilasto-otanta; huumausaineen käyttörikos, huumausainerikos ja törkeä huumausainerikos...
Date
Feb. 3, 2020

Hei, Edellinen pyyntönne oli ” Haluaisimme vielä toisen tilasto-otannan, jossa olisi erillisissä taulukoissa huumausaineen käyttörikos, huumausainerikos ja törkeä huumausainerikos. Näin voisimme tarkastella esimerkiksi pelkkiä käyttörikoksia.” Tietoa syylliseksi epäiltyjen tulotasosta löytyy tästä jo aiemmin teille linkittämästäni taulukosta http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/... Siinä on eritelty huumausainerikos 50:1, törkeä huumausainerikos 50:2, huumaisainerikoksen valmistelu 50:3, huumausainerikoksen edistäminen 50:4, 4a sekä huumausaineen käyttörikos 50:2a. Samassa teille aiemmin toimittamassani vastauksessa on taulukko tulodesiilejä vastaavista euromääräisistä rajoista eri vuosina. Pyytämänne taulukon tekemiseen menee yli 15 min, mikä on Tilastokeskuksen maksuttoman työn raja http://tilastokeskus.fi/tup/hinnat/in... Terveisin Kimmo Haapakangas yliaktuaari Tilastokeskus, väestö- ja elinolot 0295513252, <<sähköpostiosoite>> www.tilastokeskus.fi www.facebook.com/Tilastotohtori https://twitter.com/tilastokeskus
  1. 4 years, 4 months agoFeb. 8, 2020, 4:41 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  2. 4 years, 4 months agoFeb. 8, 2020, 4:42 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Pyyntö peruttu kulujen vuoksi.'.
  3. 4 years, 4 months agoFeb. 8, 2020, 4:42 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Huumausainerikoksista epäiltyjen tulotasot rikoksittain' public.