Huumausaineiden käsittelyluvat

Request to:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Pyytäisimme seuraavat tiedon kaikista myönnetyistä, voimassa olevista huumausaineen käsittelyluvista: kuinka paljon niitä on, minkä nimisille tahoille ne on myönnetty, minkä aineiden käsittelyyn ja mihin tarkoitukseen.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Huumausaineiden käsittelyluvat [#776]
Date
Aug. 22, 2019, 5:32 p.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisimme seuraavat tiedon kaikista myönnetyistä, voimassa olevista huumausaineen käsittelyluvista: kuinka paljon niitä on, minkä nimisille tahoille ne on myönnetty, minkä aineiden käsittelyyn ja mihin tarkoitukseen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
KIRJAAMO <kirjaamo@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
RE: Huumausaineiden käsittelyluvat [#776]
Date
Aug. 23, 2019, 7:27 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kirjaamossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> | www.fimea.fi | Y-tunnus 0921536-6 Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne.
From
KIRJAAMO <kirjaamo@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
RE: Huumausaineiden käsittelyluvat [#776]
Date
Aug. 23, 2019, 7:27 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kirjaamossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> | www.fimea.fi | Y-tunnus 0921536-6 Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne.
  1. 4 years, 10 months agoAug. 23, 2019, 7:28 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
ekirjaamo@fimea.fi – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Tiedoksiantaminen: Fimean päätös tietopyynnön johdosta [SRID1185075353]
Date
Sept. 5, 2019, 12:53 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä Humaania päihdepolitiikkaa ryKoska Fimea ei voi antaa kaikkia tietopyynnöllänne 22.8.2019 pyytämiänne tietoja, toimitetaan liitteenä valituskelpoinen päätös asiasta. Päätökseen voi hakea muutosta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. LIITTEET&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Valitusosoitus Helsingin hallinto-oikeus.pdf&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Päätös; osittain kielteinen.pdfTämä viesti on lähetetty Fimean asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin.Hyttinen SannaLääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusPL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 <<sähköpostiosoite>> ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
  1. 4 years, 9 months agoSept. 6, 2019, 3 a.m.: This request became overdue
  2. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 11:57 a.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
  3. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 12:07 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
  4. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 6:47 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö evätty'.
  5. 3 years, 12 months agoJune 21, 2020, 6:45 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Huumausaineiden käsittelyluvat.