Huumausaineen määrän mittaaminen

Request to:
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Olemme siinä käsityksessä, että huumausainerikoksista tuomioita annettaessa rikoksen kohteena olleen huumausaineen määrää arvioidaan sen perusteella, kuinka monta käyttöannosta siitä voisi saada ja kuinka paljon huumausainetta olisi tavanomaiseen katukauppapitoisuuteen muunnettuna. Vaihteleeko tuomioissa käytetty katukauppapitoisuus vai sovelletaanko tiettyä pitoisuutta pidempään? Lisäksi pyydämme tällä hetkellä rikoksen mittaamisessa käytössä olevat katukauppapitoisuudet ja tavanomaiset käyttöannokset kaikille huumausaineille, joille tällainen tieto on annettavissa.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Huumausaineen määrän mittaaminen [#1136]
Date
Dec. 5, 2020, 6:26 p.m.
To
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Olemme siinä käsityksessä, että huumausainerikoksista tuomioita annettaessa rikoksen kohteena olleen huumausaineen määrää arvioidaan sen perusteella, kuinka monta käyttöannosta siitä voisi saada ja kuinka paljon huumausainetta olisi tavanomaiseen katukauppapitoisuuteen muunnettuna. Vaihteleeko tuomioissa käytetty katukauppapitoisuus vai sovelletaanko tiettyä pitoisuutta pidempään? Lisäksi pyydämme tällä hetkellä rikoksen mittaamisessa käytössä olevat katukauppapitoisuudet ja tavanomaiset käyttöannokset kaikille huumausaineille, joille tällainen tieto on annettavissa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 2 years, 12 months agoDec. 5, 2020, 6:27 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Valtakunnansyyttäjän toimisto.
From
"Hirvonen Lauri (SY)" <lauri.hirvonen@oikeus.fi> – Valtakunnansyyttäjän toimisto
Subject
166/01/20 Humaania Päihdepolitiikkaa VL: Huumausaineen määrän mittaaminen [#1136]
Date
Dec. 15, 2020, 12:59 p.m.
Status
Request resolved

Hyvä vastaanottaja, Vastauksina tiedusteluunne: "Olemme siinä käsityksessä, että huumausainerikoksista tuomioita annettaessa rikoksen kohteena olleen huumausaineen määrää arvioidaan sen perusteella, kuinka monta käyttöannosta siitä voisi saada ja kuinka paljon huumausainetta olisi tavanomaiseen katukauppapitoisuuteen muunnettuna. Vaihteleeko tuomioissa käytetty katukauppapitoisuus vai sovelletaanko tiettyä pitoisuutta pidempään?" Valtakunnansyyttäjän toimisto ei kerää systemaattisesti ja kattavasti tietoa annetuista tuomioista. Tuomioita koskevat tietopyynnöt ja kyselyt tulee tehdä tuomioistuimille. "Lisäksi pyydämme tällä hetkellä rikoksen mittaamisessa käytössä olevat katukauppapitoisuudet ja tavanomaiset käyttöannokset kaikille huumausaineille, joille tällainen tieto on annettavissa." Katukauppapitoisuutta koskevat kyselyt ja pyynnöt tulee osoittaa Keskusrikospoliisin yhteydessä toimivalle rikostekniselle laboratoriolle. Tavanomaisissa käyttöannoksissa asiantuntijoita ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Käyttöannoksiin liittyvät kyselyt ja tietopyynnöt tulee osoittaa heille. Ystävällisin terveisin, Lauri Hirvonen Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon erityisasiantuntija | Specialsakkunnig i informationshantering och dokumenthantering | Senior Specialist in Information and Records Management Syyttäjälaitos | Åklagarmyndigheten | National Prosecution Authority Valtakunnansyyttäjän toimisto | Riksåklagarens byrå | Office of the Prosecutor General 029 56 20850 050 3436009 lauri.hirvonen(at)oikeus.fi Luottamuksellisuusilmoitus Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja / tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Meddelande av konfidentiell karaktär Detta e-postmeddelande kan innehålla information, vars besittningsrätt, konfidentialitet och / eller offentliggörande är begränsat enligt tillämplig lag. Dess innehåll är endast avsett för mottagarens användning. Ifall denna e-post inte är ämnad för Dig, är dess användning, kopiering, ändring eller innehav förbjudet. Var god och radera meddelandet och alla dess kopior från din apparat, ifall Du har skäl att tro att detta meddelande inte har varit ämnat för Dig. Kom ihåg att Du i fråga om ett sådant här meddelande har tystnadsplikt och Du får inte heller utnyttja meddelandet. Tietosuoja Syyttäjälaitos käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietoturva-asetuksen, rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Syyttäjälaitoksen tietosuojaseloste on saatavilla valtakunnansyyttäjän toimiston kirjaamosta tai osoitteesta: https://syyttajalaitos.fi/tietosuoja Dataskydd Åklagarmyndigheten behandlar som registeransvarig personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, brottmålens dataskyddsdirektiv (EU) och lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Åklagarmyndighetens dataskyddsbeskrivning kan fås från registratorskontoret på riksåklagarens byrå eller på adressen: https://syyttajalaitos.fi/sv/dataskyd
  1. 2 years, 11 months agoDec. 15, 2020, 1 p.m.: Received an email from Valtakunnansyyttäjän toimisto.
  2. 2 years, 11 months agoDec. 15, 2020, 6:55 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietoa ei ole'.
  3. 2 years, 7 months agoApril 11, 2021, 3:10 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Huumausaineen määrän mittaaminen' public.