Huumausaineen käyttörikos turvallisuusselvityksessä

Pyynnön vastaanottaja:
Suojelupoliisi
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Missä turvallisuusselvityksessä käytettävissä rekistereissä voi tulla ilmi huumausaineiden käyttö tai epäily siitä? Jos käyttörikos(epäily) tulee ilmi, miten se ilmaistaan turvallisuusselvityksessä?
Lopputuloksen yhteenveto

Pyydetty tieto saatiin Suojelupoliisilta, mutta johtuen Tietopyyntö.fi-palvelun ongelmista Suojelupoliisi ei saanut vastausta annettua lain vaatimassa kahdessa viikossa. Sen sijaan se kuitenkin etsi tietopyynnön tehneen yhdistyksen suoran sähköpostiosoitteen, johon lähetti vastauksen.

Tietopyyntö herätti uusia kysymyksiä esimerkiksi tehtävien turvallisuusselvitysten määrästä.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Huumausaineen käyttörikos turvallisuusselvityksessä [#428]
Päivämäärä
8. toukokuuta 2017 kello 11.04
Vastaanottaja
Suojelupoliisi
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Missä turvallisuusselvityksessä käytettävissä rekistereissä voi tulla ilmi huumausaineiden käyttö tai epäily siitä? Jos käyttörikos(epäily) tulee ilmi, miten se ilmaistaan turvallisuusselvityksessä?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/428/up/04d1e1037daf212fd82f741bad4cad500386a627/
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
  1. 1 vuosi, 9 kuukautta sitten8. toukokuuta 2017 kello 11.04: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Suojelupoliisi.
  2. 1 vuosi, 9 kuukautta sitten23. toukokuuta 2017 kello 1.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä
Suojelupoliisin kanslia <> – Suojelupoliisi
Otsikko
VS: Huumausaineen käyttörikos turvallisuusselvityksessä [#428]
Päivämäärä
29. toukokuuta 2017
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Ohessa Suojelupoliisin 18.5.2017 päivätty vastaus tietopyyntöönne, Dnro 207/2017. Vastaus on lähetetty ensimmäisen kerran perjantaina 19.5.2017 klo 13.18, mutta lähetyksestä saapui virheilmoitus. Lähetämme vastauksen vielä tähän sähköpostiosoitteeseenne perilletulon varmistamiseksi. Ystävällisin terveisin Suojelupoliisin kirjaamo
  1. 1 vuosi, 8 kuukautta sitten30. toukokuuta 2017 kello 19.40: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  2. 1 vuosi, 8 kuukautta sitten30. toukokuuta 2017 kello 19.40: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Huumausaineen käyttörikos turvallisuusselvityksessä.
  3. 1 vuosi, 8 kuukautta sitten30. toukokuuta 2017 kello 19.41: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
Kello 30. toukokuuta 2017 kello 19.46 käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa kirjoitti:

Vastauksessa mainitun Arviointikriteerilautakunnan suositukset luettavissa täällä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79585/Arviointikriteerilautakunnan_suosituksia.pdf?sequence=1 Huumausainerikoksista säädetään rikoslain 50 luvussa. Huumausainerikoksista ylei- sin on huumausaineen käyttörikos, joita on ...

Vastauksessa mainitun Arviointikriteerilautakunnan suositukset luettavissa täällä:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/b...

Huumausainerikoksista säädetään rikoslain 50 luvussa. Huumausainerikoksista ylei-
sin on huumausaineen käyttörikos, joita on vuosittain noin 13 000. Nykyisin monissa
rattijuopumuksissa päihteenä on huumausaine.
Päihtyneenä työskentelyyn liittyy
eräillä aloilla työn luonteen ja työolosuhteiden vuoksi todellisia uhkia ja vaaroja joko työntekijälle itsellensä
tai muille. Päihtymys heikentää arvostelukykyä ja voi siten vaikuttaa henkilön luotettavuuteen. Laittomien
huumausaineiden kanssa tekemisissä olevan kohdalla on myös riski siitä, että hänellä voi olla liittymiä huumausaineiden välittämiseen liittyvään muuhun lainvastaiseen toimintaan.

Arviointikriteerilautakunta katsoo, että
lievempääkin huumausainerikosta koskevat rangaistustiedot voivat
yleensä madaltaa ilmoittamiskynnystä;
erittäin vaarallisiin huumausaineisiin
liittyvien rikosten osalta kynnys
ilmoittaa on erityisen matala;
huomiota on kuitenkin kiinnitettävä erityisesti teosta kuluneeseen aikaan;
jos teko ilmenee enää vain poliisiasiain tietojärjestelmästä, voidaan
harkita joko selvityksen kohteen haastattelua tai selvityksen hakijan huomion kiinnittämistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa
laissa säädettyyn työnantajan mahdollisuuteen pyytää huumausainetestiä tai lääkärintodistusta.