Huumausaineen käyttörikos turvallisuusselvityksessä

Request to:
Suojelupoliisi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Missä turvallisuusselvityksessä käytettävissä rekistereissä voi tulla ilmi huumausaineiden käyttö tai epäily siitä? Jos käyttörikos(epäily) tulee ilmi, miten se ilmaistaan turvallisuusselvityksessä?
Summary of Resolution

Pyydetty tieto saatiin Suojelupoliisilta, mutta johtuen Tietopyyntö.fi-palvelun ongelmista Suojelupoliisi ei saanut vastausta annettua lain vaatimassa kahdessa viikossa. Sen sijaan se kuitenkin etsi tietopyynnön tehneen yhdistyksen suoran sähköpostiosoitteen, johon lähetti vastauksen.

Tietopyyntö herätti uusia kysymyksiä esimerkiksi tehtävien turvallisuusselvitysten määrästä.


Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Huumausaineen käyttörikos turvallisuusselvityksessä [#428]
Date
May 8, 2017, 11:04 a.m.
To
Suojelupoliisi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Missä turvallisuusselvityksessä käytettävissä rekistereissä voi tulla ilmi huumausaineiden käyttö tai epäily siitä? Jos käyttörikos(epäily) tulee ilmi, miten se ilmaistaan turvallisuusselvityksessä?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/428/up/04d1e1037daf212fd82f741bad4cad500386a627/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 6 years, 6 months agoMay 8, 2017, 11:04 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Suojelupoliisi.
  2. 6 years, 6 months agoMay 23, 2017, 1 a.m.: This request became overdue
From
Suojelupoliisin kanslia <> – Suojelupoliisi
Subject
VS: Huumausaineen käyttörikos turvallisuusselvityksessä [#428]
Date
May 29, 2017
Status
Request resolved
Attachments

Ohessa Suojelupoliisin 18.5.2017 päivätty vastaus tietopyyntöönne, Dnro 207/2017. Vastaus on lähetetty ensimmäisen kerran perjantaina 19.5.2017 klo 13.18, mutta lähetyksestä saapui virheilmoitus. Lähetämme vastauksen vielä tähän sähköpostiosoitteeseenne perilletulon varmistamiseksi. Ystävällisin terveisin Suojelupoliisin kirjaamo
  1. 6 years, 6 months agoMay 30, 2017, 7:40 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  2. 6 years, 6 months agoMay 30, 2017, 7:40 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Huumausaineen käyttörikos turvallisuusselvityksessä.
  3. 6 years, 6 months agoMay 30, 2017, 7:41 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
On May 30, 2017, 7:46 p.m., Humaania Päihdepolitiikkaa wrote:

Vastauksessa mainitun Arviointikriteerilautakunnan suositukset luettavissa täällä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79585/Arviointikriteerilautakunnan_suosituksia.pdf?sequence=1 Huumausainerikoksista säädetään rikoslain 50 luvussa. Huumausainerikoksista ylei- sin on huumausaineen käyttörikos, joita on ...

Vastauksessa mainitun Arviointikriteerilautakunnan suositukset luettavissa täällä:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/b...

Huumausainerikoksista säädetään rikoslain 50 luvussa. Huumausainerikoksista ylei-
sin on huumausaineen käyttörikos, joita on vuosittain noin 13 000. Nykyisin monissa
rattijuopumuksissa päihteenä on huumausaine.
Päihtyneenä työskentelyyn liittyy
eräillä aloilla työn luonteen ja työolosuhteiden vuoksi todellisia uhkia ja vaaroja joko työntekijälle itsellensä
tai muille. Päihtymys heikentää arvostelukykyä ja voi siten vaikuttaa henkilön luotettavuuteen. Laittomien
huumausaineiden kanssa tekemisissä olevan kohdalla on myös riski siitä, että hänellä voi olla liittymiä huumausaineiden välittämiseen liittyvään muuhun lainvastaiseen toimintaan.

Arviointikriteerilautakunta katsoo, että
lievempääkin huumausainerikosta koskevat rangaistustiedot voivat
yleensä madaltaa ilmoittamiskynnystä;
erittäin vaarallisiin huumausaineisiin
liittyvien rikosten osalta kynnys
ilmoittaa on erityisen matala;
huomiota on kuitenkin kiinnitettävä erityisesti teosta kuluneeseen aikaan;
jos teko ilmenee enää vain poliisiasiain tietojärjestelmästä, voidaan
harkita joko selvityksen kohteen haastattelua tai selvityksen hakijan huomion kiinnittämistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa
laissa säädettyyn työnantajan mahdollisuuteen pyytää huumausainetestiä tai lääkärintodistusta.