Huumausaineen käyttörikos rikostaustaotteessa

Pyynnön vastaanottaja:
Oikeusministeriö
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Haluaisimme tarkempaa tietoa rikostaustaotteesta ja erityisesti siitä, miten huumausaineen käyttörikos vaikuttaa siihen. Eli kiteytettynä: Milloin huumausaineen käyttörikos näkyy rikostaustaotteessa? Käyttämässämme Tietopyyntö.fi palvelussa on ollut viime aikoina joitain häiriöitä. Jos vastausviesti palautuu lähettäjälle, voitte lähettää vastauksenne myös suoraan yhdistyksen sähköpostiin <<sähköpostiosoite>>

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Huumausaineen käyttörikos rikostaustaotteessa [#433]
Päivämäärä
30. toukokuuta 2017 kello 20.05
Vastaanottaja
Oikeusministeriö
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Haluaisimme tarkempaa tietoa rikostaustaotteesta ja erityisesti siitä, miten huumausaineen käyttörikos vaikuttaa siihen. Eli kiteytettynä: Milloin huumausaineen käyttörikos näkyy rikostaustaotteessa? Käyttämässämme Tietopyyntö.fi palvelussa on ollut viime aikoina joitain häiriöitä. Jos vastausviesti palautuu lähettäjälle, voitte lähettää vastauksenne myös suoraan yhdistyksen sähköpostiin <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/433/up/2edd3d36bdca7643e8ba11816caca8d5072ba5e1/
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
  1. 1 vuosi, 8 kuukautta sitten30. toukokuuta 2017 kello 20.05: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Oikeusministeriö.
Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Re: Huumausaineen käyttörikos rikostaustaotteessa [#433]
Päivämäärä
26. kesäkuuta 2017 kello 20.08
Vastaanottaja
Oikeusministeriö

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Huumausaineen käyttörikos rikostaustaotteessa" (30.5.2017, #433) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 14 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 433 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten26. kesäkuuta 2017 kello 20.09: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Oikeusministeriö.
Lähettäjä
Oikeusrekisterikeskus <> – Oikeusministeriö
Otsikko
VL: Huumausaineen käyttörikos rikostaustaotteessa [#433]
Päivämäärä
27. kesäkuuta 2017
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei, Oikeusrekisterikeskus on vastaanottanut tietopyyntönne oikeusministeriön kautta 31.5.2017. Rekisteriasiantuntija Joel Rouvinen on toimittanut vastauksen 2.6.2017 suoraan tietopyyntö.fi -palvelun välittämään osoitteeseen. Alla Oikeusrekisterikeskuksen vastaus uudelleen. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaiselle rikosrekisteriotteelle (rikostaustaotteelle) merkittävistä tiedoista säädetään rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2-3 momentissa. Opiskelijalle, joka opinnoissaan tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa toimii lasten kanssa, annetaan rikosrekisterilain 6 §:n 5. mom mukainen rikosrekisteriote (opiskelijan rikostaustaote). Tiedot vastaavat lasten kanssa työskentelevien rikostaustaotetta. Huumausaineen käyttörikos merkitään edellä mainituille rikosrekisteriotteille, jos se on merkitty rikosrekisteriin. Rikosrekisteriin merkitään tiedot ratkaisusta, joilla henkilö on tuomittu: - ehdottomaan vankeuteen - valvontarangaistukseen - yhdyskuntapalveluun - ehdolliseen vankeuteen - ehdollisen vankeuden ohessa tuomittuun sakkoon, yhdyskuntapalveluun tai valvontaan, - nuorisorangaistukseen - nuorisorangaistuksen sijasta sakkoon - viraltapanoon tai jätetty rikoslain 3 luvun 4 §:n 1 tai 2 momentin nojalla rangaistukseen tuomitsematta (rikosrekisterilaki 2 §). Huumausaineen käyttörikoksesta tuomittua sakkorangaistusta ei yksinään merkitä rikosrekisteriin, eikä näin myös rikosrekisteriotteelle. Kuitenkin tieto vähäisestä teosta, esimerkiksi huumausaineen käytöstä tuomittu rangaistus, voi jäädä näkyviin yhteiseen vankeusrangaistukseen johtaneena osatekona, vaikka teosta yksinään olisi seurannut pelkkä sakkorangaistus, jota ei olisi merkitty rikosrekisteriin. Katso tarkemmin lain esityöt, HE 3/2002 (s. 31-32). Yt, Teemu Mikkola ****************************************************** Teemu Mikkola Rekisteripäällikkö - Registerchef - Register Chief Oikeusrekisterikeskus - Rättsregistercentralen - Legal Register Centre PL - PB - P.O. Box 157 FI-13101 Hämeenlinna - Tavastehus <<sähköpostiosoite>> puh - tel +358 (0) 29 56 65864 www.oikeusrekisterikeskus.fi
  1. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten27. kesäkuuta 2017 kello 16.11: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  2. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten27. kesäkuuta 2017 kello 16.11: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten27. kesäkuuta 2017 kello 16.13: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Huumausaineen käyttörikos rikostaustaotteessa' julkiseksi.