Huumausaineen käyttörikos ja Suomen rajan ylitys

Request to:
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Jos huumausaine ylittää valtion rajan (esimerkiksi kirjeessä, kuriiripalvelun kyydissä, taskussa), seuraako siitä aina automaattisesti huumausainerikos, vaikka olisi selvää, että kyseessä olisi käyttörikoksen merkistön täyttävä hallussapito tai hankkimisyritys? Esimerkkeinä vaikkapa tilanteet, joissa henkilölle saapuu vähäinen määrä huumausainetta kirjeessä, tai hänen taskunpohjaltaan löytyy kannabiksen jäämiä (esimerkiksi koiran merkkaamisen seurauksena paljastuneita “muruja”).

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Huumausaineen käyttörikos ja Suomen rajan ylitys [#529]
Date
Feb. 1, 2018, 7:45 p.m.
To
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Jos huumausaine ylittää valtion rajan (esimerkiksi kirjeessä, kuriiripalvelun kyydissä, taskussa), seuraako siitä aina automaattisesti huumausainerikos, vaikka olisi selvää, että kyseessä olisi käyttörikoksen merkistön täyttävä hallussapito tai hankkimisyritys? Esimerkkeinä vaikkapa tilanteet, joissa henkilölle saapuu vähäinen määrä huumausainetta kirjeessä, tai hänen taskunpohjaltaan löytyy kannabiksen jäämiä (esimerkiksi koiran merkkaamisen seurauksena paljastuneita “muruja”).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/529/up/c5d06feb49e38c134d97f845269e75baa9e0f74b/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 5 years, 10 months agoFeb. 1, 2018, 7:46 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Valtakunnansyyttäjän toimisto.
From
=?utf-8?q?Mets=C3=A4pelto_Leena_=28SY=29?= <leena.metsapelto@oikeus.fi> – Valtakunnansyyttäjän toimisto
Subject
Tietopyyntö Valtakunnansyyttäjänvirastoon 1.2.2018
Date
Feb. 6, 2018, 12:31 p.m.
Status
Request resolved

Hei! http://www.vksv.fi/fi/index/julkaisut... Ohessa linkkinä Valtakunnansyyttäjän ohje syyttäjille koskien seuraamuksen määräämistä huumausaineen käyttörikoksesta. Viittaan ohjeeseen vastatessani kysymyksiinne. Huumausaineen käyttörikoksen tunnusmerkistö ei sisällä maahantuontia tunnusmerkistössään. Tämä tarkoittaa sitä, ettei lainkohtaa voida soveltaa maahantuontitilanteisiin. Vaikka maahantuotu huumausainemäärä olisi kiistatta tarkoitettu henkilön omaan käyttöön esimerkiksi sen vähäisen määrän perusteella, se ei kuulu käyttörikoksen tunnusmerkistön alaan, vaan on aina huumausainerikos. Asiaa on selostettu tarkemmin linkkinä olevan ohjeen kohdassa 3. Vastaus kysymykseenne siis on, että huumausaineen omaan käyttöön tähtääviä maahantuontitekoja ei voida koskaan arvioida huumausaineen käyttörikoksina, vaan ne ovat aina huumausainerikoksia. Tämä ratkaisu oli lainsäätäjän nimenomainen ratkaisu. Nimittäin kun käyttörikospykälää säädettiin, huumausaineen maahantuontiin (samoin kuin huumausaineen valmistukseen ja viljelyyn) katsottiin liittyvän siinä määrin suunnitelmallisuutta (siis tekijän tahallisuutta), että nämä tekotavat haluttiin jättää ankarammin rangaistaviksi huumausainerikoksena. Toivottavasti näistä tiedoista on teille apua. Ystävällisin terveisin Leena Metsäpelto valtionsyyttäjä / statsåklagare Valtakunnansyyttäjänvirasto / Riksåklagarämbetet puh./tfn 050 367 3418 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Lintulahdenkuja 4 / Fågelviksgränden 4 00530 Helsinki / Helsingfors
  1. 5 years, 9 months agoFeb. 6, 2018, 12:32 p.m.: Received an email from Valtakunnansyyttäjän toimisto.
  2. 5 years, 9 months agoFeb. 6, 2018, 12:44 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 5 years, 9 months agoFeb. 6, 2018, 12:45 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Huumausaineen käyttörikos ja Suomen rajan ylitys' public.