Huumausaineen käyttörikos ja Suomen rajan ylitys

Pyynnön vastaanottaja:
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Jos huumausaine ylittää valtion rajan (esimerkiksi kirjeessä, kuriiripalvelun kyydissä, taskussa), seuraako siitä aina automaattisesti huumausainerikos, vaikka olisi selvää, että kyseessä olisi käyttörikoksen merkistön täyttävä hallussapito tai hankkimisyritys? Esimerkkeinä vaikkapa tilanteet, joissa henkilölle saapuu vähäinen määrä huumausainetta kirjeessä, tai hänen taskunpohjaltaan löytyy kannabiksen jäämiä (esimerkiksi koiran merkkaamisen seurauksena paljastuneita “muruja”).

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Huumausaineen käyttörikos ja Suomen rajan ylitys [#529]
Päivämäärä
1. helmikuuta 2018 kello 19.45
Vastaanottaja
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Jos huumausaine ylittää valtion rajan (esimerkiksi kirjeessä, kuriiripalvelun kyydissä, taskussa), seuraako siitä aina automaattisesti huumausainerikos, vaikka olisi selvää, että kyseessä olisi käyttörikoksen merkistön täyttävä hallussapito tai hankkimisyritys? Esimerkkeinä vaikkapa tilanteet, joissa henkilölle saapuu vähäinen määrä huumausainetta kirjeessä, tai hänen taskunpohjaltaan löytyy kannabiksen jäämiä (esimerkiksi koiran merkkaamisen seurauksena paljastuneita “muruja”).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/529/up/c5d06feb49e38c134d97f845269e75baa9e0f74b/
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
  1. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten1. helmikuuta 2018 kello 19.46: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Valtakunnansyyttäjänvirasto.
Lähettäjä
=?utf-8?q?Mets=C3=A4pelto_Leena_=28SY=29?= <leena.metsapelto@oikeus.fi> – Valtakunnansyyttäjänvirasto
Otsikko
Tietopyyntö Valtakunnansyyttäjänvirastoon 1.2.2018
Päivämäärä
6. helmikuuta 2018 kello 12.31
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei! http://www.vksv.fi/fi/index/julkaisut... Ohessa linkkinä Valtakunnansyyttäjän ohje syyttäjille koskien seuraamuksen määräämistä huumausaineen käyttörikoksesta. Viittaan ohjeeseen vastatessani kysymyksiinne. Huumausaineen käyttörikoksen tunnusmerkistö ei sisällä maahantuontia tunnusmerkistössään. Tämä tarkoittaa sitä, ettei lainkohtaa voida soveltaa maahantuontitilanteisiin. Vaikka maahantuotu huumausainemäärä olisi kiistatta tarkoitettu henkilön omaan käyttöön esimerkiksi sen vähäisen määrän perusteella, se ei kuulu käyttörikoksen tunnusmerkistön alaan, vaan on aina huumausainerikos. Asiaa on selostettu tarkemmin linkkinä olevan ohjeen kohdassa 3. Vastaus kysymykseenne siis on, että huumausaineen omaan käyttöön tähtääviä maahantuontitekoja ei voida koskaan arvioida huumausaineen käyttörikoksina, vaan ne ovat aina huumausainerikoksia. Tämä ratkaisu oli lainsäätäjän nimenomainen ratkaisu. Nimittäin kun käyttörikospykälää säädettiin, huumausaineen maahantuontiin (samoin kuin huumausaineen valmistukseen ja viljelyyn) katsottiin liittyvän siinä määrin suunnitelmallisuutta (siis tekijän tahallisuutta), että nämä tekotavat haluttiin jättää ankarammin rangaistaviksi huumausainerikoksena. Toivottavasti näistä tiedoista on teille apua. Ystävällisin terveisin Leena Metsäpelto valtionsyyttäjä / statsåklagare Valtakunnansyyttäjänvirasto / Riksåklagarämbetet puh./tfn 050 367 3418 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Lintulahdenkuja 4 / Fågelviksgränden 4 00530 Helsinki / Helsingfors
  1. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten6. helmikuuta 2018 kello 12.32: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtakunnansyyttäjänvirasto.
  2. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten6. helmikuuta 2018 kello 12.44: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten6. helmikuuta 2018 kello 12.45: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Huumausaineen käyttörikos ja Suomen rajan ylitys' julkiseksi.