Huhtikuun epidemiamallinnusten lähdekoodiasiakirjat

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
THL julkaisi 16.4.20201 uusia koronaepidemian skenaarioita. En löytänyt tietoa siitä, miten kyseiset skenaariot on laskettu. THL:n sivulta löytyvästä PDF-materiaali käsittelee asiaa hyvin yleisellä tasolla ja sivuuttaa kriittisiä yksityiskohtia. Materiaalista puuttuu monia mallinnusten luotettavuuden ja epävarmuuksien arvioinnin kannalta oleellisia yksityiskohtia. Pyytäisin seuraavia mallinnusta koskevia tietoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus esitettyihin johtopäätöksiin: - kattava kuvaus, mitä tilastoaineistoja ja muuttujia mallinnuksessa on käytetty - kattava kuvaus, millä tavoin alkuperäisaineistoa on manipuloitu ennen mallien suorittamista - kattava kuvaus epidemiamallin toimintaperiaatteesta; tämä ei kokonaisuudessaan selviä julkaistusta PDF-materiaalista - kattava kuvaus parametreista, joilla epidemialli on arvioitu; tämä ei selviä julkaistusta PDF-materiaalista riittävässä laajuudessa mallinnuksen julkiseen arviointiin - kattava kuvaus, mitä kuvaajissa esitetyt varmuusvälit esittävä ja miten ne on arvioitu - kattava kuvaus, miten väestön taustatiedot (ikä, terveydentila, asuinpaikka jne) on huomioitu mallinnuksessa Lisäksi pyytäisin lähdekoodiasiakirjoja, joilla mallinnus on toteutettu, kattaen alkuperäisaineiston tulkinnan sen luennasta lopullisiin kuvaajiin.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Huhtikuun epidemiamallinnusten lähdekoodiasiakirjat [#1364]
Date
April 17, 2021, 11:47 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
THL julkaisi 16.4.20201 uusia koronaepidemian skenaarioita. En löytänyt tietoa siitä, miten kyseiset skenaariot on laskettu. THL:n sivulta löytyvästä PDF-materiaali käsittelee asiaa hyvin yleisellä tasolla ja sivuuttaa kriittisiä yksityiskohtia. Materiaalista puuttuu monia mallinnusten luotettavuuden ja epävarmuuksien arvioinnin kannalta oleellisia yksityiskohtia. Pyytäisin seuraavia mallinnusta koskevia tietoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus esitettyihin johtopäätöksiin: - kattava kuvaus, mitä tilastoaineistoja ja muuttujia mallinnuksessa on käytetty - kattava kuvaus, millä tavoin alkuperäisaineistoa on manipuloitu ennen mallien suorittamista - kattava kuvaus epidemiamallin toimintaperiaatteesta; tämä ei kokonaisuudessaan selviä julkaistusta PDF-materiaalista - kattava kuvaus parametreista, joilla epidemialli on arvioitu; tämä ei selviä julkaistusta PDF-materiaalista riittävässä laajuudessa mallinnuksen julkiseen arviointiin - kattava kuvaus, mitä kuvaajissa esitetyt varmuusvälit esittävä ja miten ne on arvioitu - kattava kuvaus, miten väestön taustatiedot (ikä, terveydentila, asuinpaikka jne) on huomioitu mallinnuksessa Lisäksi pyytäisin lähdekoodiasiakirjoja, joilla mallinnus on toteutettu, kattaen alkuperäisaineiston tulkinnan sen luennasta lopullisiin kuvaajiin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
April 17, 2021, 11:48 a.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 1 year, 7 months agoApril 17, 2021, 11:48 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 1 year, 7 months agoApril 17, 2021, 11:49 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 3. 1 year, 7 months agoMay 2, 2021, 3 a.m.: This request became overdue
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöihin THL/1902/3.10.00/2021 ja THL/2331/3.10.00/2021
Date
May 11, 2021, 12:08 p.m.
Status
Awaiting response

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject Vastaus tietopyyntöihin THL/1902/3.10.00/2021 ja THL/2331/3.10.00/2021 Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 1 year, 6 months agoMay 11, 2021, 12:09 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöihin THL/1902/3.10.00/2021 ja THL/2331/3.10.00/2021 [#1364]
Date
May 11, 2021, 11:55 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hei - olette vastanneet julkisuuslain mukaiseen tietopyyntööni salatulla turvaviestillä. Lähettämänne linkki ei toimi, vaan selaimessani aukeaa THL:n sivu, joka ilmoittaa seuraavaa: "Error If you copied the above address, please check that it is correct. If the address is correct, please contact the sender of this message for more help." En näin ollen voi vahvistaa saaneeni lähettämäänne vastausta tietopyyntöön. Miten voisimme edetä asiassa? ... Sincerely yours << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 1364 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
On May 31, 2021, 5:09 p.m., Leo Lahti wrote:

Hei - saanko pikaisesti vastauksen aiemmin esittäämäni tietopyyntöön? Aiemmin 11.5. toimittamanne viesti ei ole luettavissa, ja olen samana päivänä ilmoittanut ...

Hei - saanko pikaisesti vastauksen aiemmin esittäämäni tietopyyntöön? Aiemmin 11.5. toimittamanne viesti ei ole luettavissa, ja olen samana päivänä ilmoittanut asiasta. Kuukauden valitusaika umpeutuu pian, joten toivoisin pikaista vastausta.

yst. Leo Lahti

From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
May 11, 2021, 11:55 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 1 year, 6 months agoMay 11, 2021, 11:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 1 year, 6 months agoMay 11, 2021, 11:56 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response [#1364]
Date
May 22, 2021, 5:40 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Dear Sir or Madam, My Freedom of Information request "Huhtikuun epidemiamallinnusten lähdekoodiasiakirjat" (04/17/2021, #1364) was not answered in the time defined by law and is now 22 days late. Please update me on the status of my request as soon as possible. Sincerely yours, << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 1364 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
May 22, 2021, 5:40 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 1 year, 6 months agoMay 22, 2021, 5:40 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 1 year, 6 months agoMay 22, 2021, 5:41 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 3. 1 year, 5 months agoJune 7, 2021, 12:47 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Huhtikuun epidemiamallinnusten lähdekoodiasiakirjat' public.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
VL: Vastaus tietopyyntöihin THL/1902/3.10.00/2021 ja THL/2331/3.10.00/2021 lähetettäväksi eteenpäin
Date
June 9, 2021, 10:38 a.m.

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject VL: Vastaus tietopyyntöihin THL/1902/3.10.00/2021 ja THL/2331/3.10.00/2021 lähetettäväksi eteenpäin Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 1 year, 5 months agoJune 9, 2021, 10:39 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: Vastaus tietopyyntöihin THL/1902/3.10.00/2021 ja THL/2331/3.10.00/2021 lähetettäväksi eteenpäin [#1364]
Date
June 9, 2021, 1:51 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hei - tietopyyntö.fi-palveluun lähettämänne salattu sähköpostiviesti ei edelleenkään avaudu. Onko erityisiä perusteita siihen, että toimitatte julkisen tiedon salattuna viestinä? ... Sincerely yours << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 1364 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
June 9, 2021, 1:51 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 1 year, 5 months agoJune 9, 2021, 1:51 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 1 year, 5 months agoJune 9, 2021, 1:52 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.