HILMA:n sähköinen arkisto

Request to:
Suomen Kuntaliitto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän kaikki helposti sähköisessä muodossa saatavat HILMA:n arkistoidut ilmoitukset ja muut palveluun kautta tarjotut julkiset asiakirjat. Mikäli suuri osa ilmoituksista, jotka ovat kuitenkin sähköisessä muodossa, ei ole teille helposti saatavilla, pyydän selvitystä siitä, miksi näin on. Koska HILMA-palvelussa hankintayksiköt voivat tutkia arkistoja omista ilmoituksistaan, tällainen sähköinen arkisto on selvästi olemassa.

Messages in this request

From
Jami Pekkanen
Subject
HILMA:n sähköinen arkisto [#82]
Date
Sept. 27, 2014, 4:27 p.m.
To
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän kaikki helposti sähköisessä muodossa saatavat HILMA:n arkistoidut ilmoitukset ja muut palveluun kautta tarjotut julkiset asiakirjat. Mikäli suuri osa ilmoituksista, jotka ovat kuitenkin sähköisessä muodossa, ei ole teille helposti saatavilla, pyydän selvitystä siitä, miksi näin on. Koska HILMA-palvelussa hankintayksiköt voivat tutkia arkistoja omista ilmoituksistaan, tällainen sähköinen arkisto on selvästi olemassa.
Ystävällisin terveisin, Jami Pekkanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jami Pekkanen << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Jami Pekkanen
  1. 9 years, 8 months agoSept. 29, 2014, 11:52 a.m.: << Name Not Public >> suggested Suomen Kuntaliitto for the request 'HILMA:n sähköinen arkisto'
  2. 9 years, 8 months agoSept. 29, 2014, 11:56 a.m.: Jami Pekkanen sent a message to Suomen Kuntaliitto.