Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma

Request to:
Espoo
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hei! Haluaisin lukea Espoon kaupungin henkilöstöä koskevan tasa-arvosuunnitelman. En löytänyt sitä kaupungin sivuilta.

Messages in this request

From
Anri Tuohimäki
Subject
Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma [#993]
Date
July 17, 2020, 11:26 a.m.
To
Espoo
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei! Haluaisin lukea Espoon kaupungin henkilöstöä koskevan tasa-arvosuunnitelman. En löytänyt sitä kaupungin sivuilta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Anri Tuohimäki <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Anri Tuohimäki
From
kirjaamo <kirjaamo@espoo.fi> – Espoo
Subject
Automaattikuittaus/Automatiskt svar/Automatic reply
Date
July 17, 2020, 11:51 a.m.
Status
Request resolved

Viestinne on vastaanotettu Vi har mottagit ditt meddelande Your message has been received Espoon kaupungin kirjaamo Esbo stads registratur City of Espoo Registry Office Siltakatu 11 02070 ESPOON KAUPUNKI puh. 09-816 56000 sp. <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 11 months agoJuly 17, 2020, 11:52 a.m.: Anri Tuohimäki sent a message to Espoo.
 2. 3 years, 11 months agoJuly 17, 2020, 11:52 a.m.: Received an email from Espoo.
From
Sarekoski Kimmo <kimmo.sarekoski@espoo.fi> – Espoo
Subject
VS: Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma [#993]
Date
July 19, 2020, 12:09 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Anri Tuohimäki, pahoittelen, että etsimäsi henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma ei ollut löydettävissä internet-sivuilta. Selvitän asian ja se korjataan. Espoon kaupungin internet-sivuilta tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien asioiden tietoja löytyy: https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kau... Siellä on mm. Espoon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma: https://www.espoo.fi/download/noname/... Suunnitelman mukaan henkilöstöpoliittisen toimenpiteet pohjautuvat sille ja niitä seurataan erikseen, mm. tasa-arvotoimikunnassa, jonka kokouksessa 27.5.2020 on käsitelty toimenpidesuunnitelman tilannetta. Jostain syystä en nyt löytänyt sitä tasa-arvotoimikunnan julkaistuista materiaaleista. Ohessa tilanneseurannan sisältävä toimenpidesuunnitelma liitteenä word-tiedostona (arviointi 2020). Toisena liitteenä on Espoon kaupungin HR-ohjausryhmässä hyväksytty suunnitelma 22.5.2019. Se kattaa myös vuoden 2020. Virkistävän kesän toivotuksin Kimmo Sarekoski Henkilöstöjohtaja Espoon kaupunki +358-50-3515087 PL 12 02070 Espoon kaupunki Director of HR Mayor’s office City of Espoo P.O. Box 12, 02070 Espoon kaupunki
 1. 3 years, 11 months agoJuly 19, 2020, 12:10 p.m.: Received an email from Espoo.
 2. 3 years, 10 months agoAug. 22, 2020, 10:04 a.m.: Anri Tuohimäki set status to 'Request Successful'.
 3. 3 years, 10 months agoAug. 22, 2020, 10:04 a.m.: Anri Tuohimäki published an attachment on request Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma.
 4. 3 years, 10 months agoAug. 22, 2020, 10:04 a.m.: Anri Tuohimäki published an attachment on request Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma.
 5. 3 years, 10 months agoAug. 22, 2020, 10:05 a.m.: Anri Tuohimäki set status to 'Request Successful'.
 6. 3 years, 10 months agoAug. 22, 2020, 10:08 a.m.: Anri Tuohimäki set status to 'Request partially successful'.
From
Anri Tuohimäki
Subject
Re: VS: Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma [#993]
Date
Nov. 20, 2020, 11:17 a.m.
To
Espoo

Hyvä vastaanottaja, Vastauksessanne mainitsitte, että 27.5.2020 kokouksen materiaaleja ei löytynyt. Joko ne on saatavilla, ja voisitteko liittää ne tähän ketjuun? ... Ystävällisin terveisin Anri Tuohimäki Pyynnön numero: 993 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Anri Tuohimäki
 1. 3 years, 7 months agoNov. 20, 2020, 11:18 a.m.: Anri Tuohimäki sent a message to Espoo.
From
Salonen Kaarina <kaarina.salonen@espoo.fi> – Espoo
Subject
VL: VS: Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma [#993]
Date
Nov. 26, 2020, 8:38 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Huomenta, tässä pyytämänne tiedot. Viestissäni on kaksi liitettä. 1. Taustadokumentti (ei löydy espoo.fi-sivuilta nyt, koska ei ole saavutettava) Reilu meininki työssä ja elämän muilla alueilla. 2. Henkilöstöpoliittinen tayv-toimeenpanosuunnitelma, jonka tausta on Reilu meininki työssä ja elämän muilla alueilla. Olemme aloittamassa suunnitelmiemme (henkilöstö, palvelut) päivittämistä osana Espoo-tarinan päivittämisprosessia. Keskeisenä tavoitteena on ollut konkreettinen linja ja erityisesti tietotuotannon vahvistaminen. Annan mielelläni lisätietoja. Mukavaa päivää, Kaarina Salonen
 1. 3 years, 6 months agoNov. 26, 2020, 8:39 a.m.: Received an email from Espoo.
From
Anri Tuohimäki
Subject
Re: VL: VS: Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma [#993]
Date
Nov. 26, 2020, 8:44 a.m.
To
Espoo

Kiitos avusta, tutustun materiaaliin! ... Sincerely yours Anri Tuohimäki Request Number: 993 Reply To: <<email address>> Post Address: Anri Tuohimäki
From
kirjaamo <kirjaamo@espoo.fi> – Espoo
Subject
Automaattikuittaus/Automatiskt svar/Automatic reply
Date
Nov. 26, 2020, 8:44 a.m.

Viestinne on vastaanotettu Vi har mottagit ditt meddelande Your message has been received Espoon kaupungin kirjaamo Esbo stads registratur City of Espoo Registry Office Siltakatu 11 02070 ESPOON KAUPUNKI puh. 09-816 56000 sp. <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 6 months agoNov. 26, 2020, 8:45 a.m.: Anri Tuohimäki sent a message to Espoo.
 2. 3 years, 6 months agoNov. 26, 2020, 8:45 a.m.: Anri Tuohimäki published an attachment on request Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma.
 3. 3 years, 6 months agoNov. 26, 2020, 8:45 a.m.: Anri Tuohimäki published an attachment on request Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma.
 4. 3 years, 6 months agoNov. 26, 2020, 8:46 a.m.: Received an email from Espoo.
 5. 3 years, 1 month agoMay 9, 2021, 7:53 a.m.: Anri Tuohimäki set status to 'Request Successful'.