Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma

Request to:
Vantaa
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Awaiting response
Due date:
Dec. 4, 2020 - in 5 days, 11 hours
Summary of Request
Hei! Haluaisin lukea Vantaan kaupungin henkilöstöä koskevan tasa-arvosuunnitelman. En löytänyt sitä kaupungin sivuilta.

Messages in this request

From
Anri Tuohimäki
Subject
Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma [#1115]
Date
Nov. 20, 2020, 11:39 a.m.
To
Vantaa
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei! Haluaisin lukea Vantaan kaupungin henkilöstöä koskevan tasa-arvosuunnitelman. En löytänyt sitä kaupungin sivuilta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Anri Tuohimäki <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Anri Tuohimäki
  1. 1 week, 1 day agoNov. 20, 2020, 11:39 a.m.: Anri Tuohimäki sent a message to Vantaa.
From
YHT Kirjaamo <kirjaamo@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
Vastaanottokuittaus
Date
Nov. 20, 2020, 11:40 a.m.
Status
Awaiting response

Vantaan kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Vanda stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Vantaa City Registry Office has received your e-mail.
  1. 1 week, 1 day agoNov. 20, 2020, 11:41 a.m.: Received an email from Vantaa.
From
YHT Kirjaamo <kirjaamo@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
VS: Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma [#1115]
Date
Nov. 23, 2020, 10:16 a.m.
Attachments

Hei! Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valtuustokaudelle 2017–2020 löytyy kaupungin nettisivuilta, eli täältä: https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_tal... Suunnitelman kolmas osa on nimeltään "Vantaan kaupunki tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena työpaikkana – henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu Vantaan kaupungilla". Siinä kuvataan miten henkilöstöpoliittista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä Vantaan kaupungilla tehdään. Suunnitelma löytyy myös tämän viestin liitteenä. Ystävällisin terveisin, Vantaan kaupungin kirjaamo
  1. 5 days, 13 hours agoNov. 23, 2020, 10:17 a.m.: Received an email from Vantaa.
  2. 5 days, 13 hours agoNov. 23, 2020, 10:20 a.m.: Anri Tuohimäki published an attachment on request Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma.
From
Anri Tuohimäki
Subject
Re: VS: Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma [#1115]
Date
Nov. 23, 2020, 10:28 a.m.
To
Vantaa

Hyvä vastaanottaja, Lähettämänne dokumentti kuvaa suunnitteluprosessia, mutta ei ole henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. Dokumentti on myös 4 vuoden takaa, eikä täten välttämättä ajan tasalla. Haluaisin edelleen lukea Vantaan kaupungin ajantasaisen henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman. ... Ystävällisin terveisin Anri Tuohimäki Pyynnön numero: 1115 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Anri Tuohimäki
From
YHT Kirjaamo <kirjaamo@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
Vastaanottokuittaus
Date
Nov. 23, 2020, 10:28 a.m.

Vantaan kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Vanda stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Vantaa City Registry Office has received your e-mail.
  1. 5 days, 13 hours agoNov. 23, 2020, 10:28 a.m.: Anri Tuohimäki sent a message to Vantaa.
  2. 5 days, 13 hours agoNov. 23, 2020, 10:29 a.m.: Received an email from Vantaa.