This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

henkilö tiedot

Request to:
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Kaikki mahdollinen tieto

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
henkilö tiedot [#1348]
Date
April 3, 2021, 12:37 p.m.
To
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kaikki mahdollinen tieto
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0zDpG5zaS1VdXNpbWFhX3BsX2tpcmphYW1v?= <kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi> – Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Subject
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne
Date
April 3, 2021, 12:38 p.m.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne. Ystävällisin terveisin Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Nihtisillankuja 4, PL 20, 02631 ESPOO Puh. 0295 430 281 Polisinrättningen i Västra Nyland har tagit emot Ert e-postmeddelande. Med vänlig hälsning Polisinrättningen i Västra Nyland Knektbrogränden 4, PB 20, 02631 ESBO Tel. 0295 430 281 Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 1 month agoApril 3, 2021, 12:38 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
  2. 1 month agoApril 3, 2021, 12:39 p.m.: Received an email from Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0zDpG5zaS1VdXNpbWFhX3BsX2tpcmphYW1v?= <kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi> – Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Subject
VS: henkilö tiedot [#1348]
Date
April 6, 2021, 11:33 a.m.

Hei! Jos tarkoitatte EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista henkilörekisteritietojen tarkastusta, teidän tulee tulla poliisiasemalle täyttämään henkilötietojen tarkastusoikeuspyyntö. Pyynnön jättämisen yhteydessä teidän täytyy todistaa henkilöllisyytenne eli ottakaa passi mukaanne. Jos taas pyydätte tietoja jostakin muusta asiakirjasta, pyydämme yksilöimään tietopyyntönne hieman tarkemmin. ystävällisin terveisin Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kirjaamo
  1. 1 month agoApril 6, 2021, 11:34 a.m.: Received an email from Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
  2. 2 weeks, 6 days agoApril 17, 2021, 12:49 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'henkilö tiedot' public.