This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Helsinkiläiset yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat

Request to:
Verohallinto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee helsinkiläiset yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat ja maksettujen yhteisöverojen yhteisökohtaiset sum­mat vuodelta 2018.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Helsinkiläiset yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat [#865]
Date
Nov. 16, 2019, 1:27 p.m.
To
Verohallinto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee helsinkiläiset yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat ja maksettujen yhteisöverojen yhteisökohtaiset sum­mat vuodelta 2018.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
verohallinto@vero.fi – Verohallinto
Subject
Automaattinen vastaus: Helsinkiläiset yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat [#865]
Date
Nov. 16, 2019, 1:28 p.m.

 Sähköpostiviestinne on vastaanotettu Verohallinnon kirjaamossa. Skatteförvaltningens har tagit emot ert e << Osoite poistettu >>postmeddelande. Your e<< Osoite poistettu >> mail message has been received by the registry of the Tax Administration.
  1. 4 years, 6 months agoNov. 16, 2019, 1:28 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Verohallinto.
  2. 4 years, 6 months agoNov. 16, 2019, 1:29 p.m.: Received an email from Verohallinto.
From
tietoluvat@vero.fi – Verohallinto
Subject
VS: Helsinkiläiset yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat [#865] / vastaus
Date
Nov. 21, 2019, 11:56 a.m.
Attachments

Hei, Pyytämänne tiedot käyvät ilmi Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkisten tietojen luettelosta 2018 joka on tämän sähköpostin liitetiedostona. Aineisto on myös saatavana avoimena datana Verohallinnon vero.fi sivustolta. Ohessa linkki vero.fi sivustolle: https://www.vero.fi/tietoa << Osoite poistettu >> verohallinnosta/tilastot/avoin_dat/ Ystävällisin terveisin, Mika Luttinen Verohallinto Tietopalvelu << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: YHT_ESOI Tietoluvat <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: tiistai 19. marraskuuta 2019 9:41 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: YHT_ESOI Tietoluvat <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: VS: Helsinkiläiset yhteisöverojen maksajat [#865] Hei, pyyntönne on vastaanotettu Verohallinnossa ja se on diarisoitu numerolle VH/5196/07.01.05/2019. Ystävällisin terveisin, Mika Luttinen Verohallinto Tietopalvelu << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: lauantai 16. marraskuuta 2019 13:28 Vastaanottaja: V_Verohallinto <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Helsinkiläiset yhteisöverojen maksajat [#865] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee helsinkiläiset yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat ja maksettujen yhteisöverojen yhteisökohtaiset sum­mat vuodelta 2018. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 4 years, 6 months agoNov. 21, 2019, 11:59 a.m.: Received an email from Verohallinto.
  2. 4 years, 5 months agoDec. 7, 2019, 6:27 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinkiläiset yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Helsinkiläiset yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jat [#865] / vastaus [#865]
Date
Dec. 7, 2019, 6:28 p.m.
To
Verohallinto

Hyvä Mika Luttinen, kiitoksia paljon tiedoista, ja hieno juttu että aineisto on julkaistu avoimena datana. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 865 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 4 years, 5 months agoDec. 7, 2019, 6:29 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Verohallinto.