Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui osittain
Pyynnön yhteenveto
Pyydän Helsingin kaupungin diaariotteen vuodelta 2015. Asioiva ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa joko julkaistuna internetissä tai liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän huomioimaan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Helsinki Region Infoshare [#266]
Päivämäärä
30. tammikuuta 2016 kello 12.54
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Helsingin kaupungin diaariotteen vuodelta 2015. Asioiva ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa joko julkaistuna internetissä tai liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän huomioimaan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
 1. 3 vuotta sitten30. tammikuuta 2016 kello 12.54: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Helsinki Region Infoshare [#266]
Päivämäärä
1. helmikuuta 2016 kello 10.31
Tila
Odotetaan vastausta

Hei Liittyykö tietopyyntö #266 asiaanne "Diaariote Helsingin tietopyynnöistä [#258], HEL 2016-000313 [#258"] vai onko kyseessä uusi pyyntö? Mikäli kyseessä on uusi tietopyyntö, olkaa hyvä ja tarkentakaa pyyntöänne. Ystävällisin terveisin Taru Tikkanen kirjaaja Helsingin kaupungin kirjaamo Kirjaamon yhteystiedot Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13 Avoinna arkisin klo 8.15–16.00 Sähköpostiosoite: <<sähköpostiosoite>> Palvelupuhelinnumerot Yleishallinto: 09 310 13700 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi: 09 310 13701 Rakennus- ja ympäristötoimi: 09 310 13702 Sivistystoimi: 09 310 13703 Sosiaali- ja terveystoimi: 09 310 13704 Faksi: 09 655 783
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Helsinki Region Infoshare [#266]
Päivämäärä
1. helmikuuta 2016 kello 10.31
Tila
Odotetaan vastausta

Hei Liittyykö tietopyyntö #266 asiaanne "Diaariote Helsingin tietopyynnöistä [#258], HEL 2016-000313 [#258"] vai onko kyseessä uusi pyyntö? Mikäli kyseessä on uusi tietopyyntö, olkaa hyvä ja tarkentakaa pyyntöänne. Ystävällisin terveisin Taru Tikkanen kirjaaja Helsingin kaupungin kirjaamo Kirjaamon yhteystiedot Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13 Avoinna arkisin klo 8.15–16.00 Sähköpostiosoite: <<sähköpostiosoite>> Palvelupuhelinnumerot Yleishallinto: 09 310 13700 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi: 09 310 13701 Rakennus- ja ympäristötoimi: 09 310 13702 Sivistystoimi: 09 310 13703 Sosiaali- ja terveystoimi: 09 310 13704 Faksi: 09 655 783
 1. 3 vuotta sitten1. helmikuuta 2016 kello 10.34: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 2. 3 vuotta sitten1. helmikuuta 2016 kello 10.34: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Päivämäärä
4. helmikuuta 2016 kello 11.54
Vastaanottaja
Helsinki

Hyvä Taru Tikkanen, pahoittelut kopiointivirheestä otsikossa. Haluttaisiin tosiaan koko helsingin diaariote viime vuodelta sähköisessä muodossa joko julkaistuna internetissä tai liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Vaikka tietopyyntöjä ei olekaan tapana perustella, niin todettakoon että näiden avulla säästetään huimasti kaikkien aikaa tietopyyntöjä tehtäessä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 266 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 3 vuotta sitten4. helmikuuta 2016 kello 11.54: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Päivämäärä
10. helmikuuta 2016 kello 8.09
Tila
Odotetaan vastausta

Helsingin kaupungin diaariin kirjattiin vuonna 2015 useita tuhansia julkisia asioita, ja osassa niistä voi olla henkilötietoja, joita emme julkaise internetiin. Viranomaisen henkilörekisteristä saa julkisuuslain mukaan antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaa oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Vuonna 2015 kirjatut julkiset asiat voidaan toimittaa sinulle tulosteena. Ilmoitatko kirjaamoon, mihin osoitteeseen voimme toimittaa tulosteen vai tuletko noutamaan sen kirjaamosta? Helsingin kaupungilla on menossa sähköisen asianhallinnan kehittämishanke. Tulevaisuudessa diaaritiedot tullaan julkaisemaan kaupungin sivuille ilman henkilötietoja. OpenAhjon kautta voi tällä hetkellä seurata toimielinten ja viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä http://dev.hel.fi/paatokset/ Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) palvelunumero (09) 310 13700 <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Helsinki Region Infoshare [#266]
Päivämäärä
12. helmikuuta 2016 kello 8.29
Tila
Odotetaan vastausta

 1. 2 vuotta, 12 kuukautta sitten25. helmikuuta 2016 kello 15.47: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 2. 2 vuotta, 12 kuukautta sitten25. helmikuuta 2016 kello 15.47: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Päivämäärä
6. maaliskuuta 2016 kello 16.39
Vastaanottaja
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09). Käsittelijän nimi ei siis ole julkl. 16§ mukainen henkilötieto, koska asiasta säädetään muualla eli EOA päätöksessä. Tässä pyydetään lähettämään tiedot minulle viestissä, ei julkaisemaan internetissä. Voitte käyttää tämän viestin lopussa olevaa latauslinkkiä, jos koette että on suotavampaa siirtää tiedot salattua yhteyttä pitkin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa. Transaktiokustannusten kasvattamiselle, vaikkapa paperilla toimittamalla, ei löydy laista perustetta. Jos viestin vastaanottamisen jatkotoimina syntyy velvote henkilörekisteriselosteeseen, tai muuhun käsittelyyn, jää sen laatiminen tiedon pyytäjän vastuulle. Tämä ei voi vaikuttaa tietopyynnön käsittelyyn. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/use... Tämä on vakiomenettely, siksi Tietopyyntöpalvelussa on redaktointitoiminto ja hallittu julkaisuprosessi: "Rekisteriin kerätään dokumentteja, joissa saattaa olla henkilötietoja eli viranomaisen dokumenteissa ilmeneviä kansalaisten yksityisiä tietoja. Henkilötiedot redaktoidaan eli arkaluontoiset osat poistetaan dokumenteista ennen tietojen julkaisemista käyttäjien toimesta. Redaktointi on käyttäjien eli julkisuuslain mukaisten tiedon pyytäjien vastuulla. Vastaanotetut dokumentit arkistoidaan järjestelmässä rajatulla pääsyllä myös redaktoimattomina, teknisistä syistä. " http://tietopyynto.fi/apua/rekisteris... ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 266 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten6. maaliskuuta 2016 kello 16.39: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266] / välitetty Leena Mälläselle, kopio Sarille
Päivämäärä
18. maaliskuuta 2016 kello 8.52
Tila
Odotetaan vastausta

Olette 30.1.2016 lähettämässänne tietopyynnössä pyytänyt toimittamaan vuoden 2015 diaarin aineiston sähköisessä muodossa joko julkaistuna internetissä tai liitetiedostona vastauksena lähettämäänne viestiin. Tarkennusviestissänne 6.3.2016 täsmennätte pyyntöänne toteamalla, että pyydätte lähettämään tiedot itsellenne viestissä, ei julkaisemaan internetissä. Viranomaisen velvollisuus on tiedustella tietopyynnön esittäjältä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa tarkoitettua henkilötietolain mukaista oikeutta tietojen käsittelyyn. Tietojen julkaiseminen netissä on henkilötietojen luovuttamista EU/ETA alueen ulkopuolelle kaikille, eikä tämän vuoksi voida varmistua siitä, että vastaanottajalla on oikeus ko. henkilötietolain mukaisten tietojen käsittelyyn. Viranomainen vastaa henkilötietojen luovutusten laillisuudesta. Koska pyydettyihin tietoihin sisältyy henkilötietoja, meillä on velvollisuus tiedustella tietojen käyttötarkoitusta, jotta voimme arvioida, onko henkilötietolain mukainen käyttötarkoitus olemassa. Pyydämme selvityksen JulkL:n 13.2 §:n mukaisesti henkilötietojen käyttötarkoituksesta. Helsingin kaupungin kirjaamo
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Re: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Päivämäärä
24. maaliskuuta 2016 kello 10.43
Vastaanottaja
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, mikä on asian diaarinumero ja käsittelijä? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 266 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten24. maaliskuuta 2016 kello 10.43: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjausilmoitus
Päivämäärä
24. maaliskuuta 2016 kello 15.32
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei Tämän sähköpostin liitteenä on kirjausilmoitus Ystävällisin terveisin Taru Tikkanen, kirjaaja Helsingin kaupungin kirjaamo Kirjaamon yhteystiedot Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 Avoinna arkisin klo 8.15-16.00 Sähköpostiosoite: <<sähköpostiosoite>> Palvelupuhelinnumerot Yleishallinto: 09 310 13700 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi: 09 310 13701 Rakennus- ja ympäristötoimi: 09 310 13702 Sivistystoimi: 09 310 13703 Sosiaali- ja terveystoimi: 09 310 13704 Faksi: 09 655 783
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Päivämäärä
29. maaliskuuta 2016 kello 8.55

Tarkentaisin vielä, että asioiden otsikoissa esiintyy/voi esiintyä henkilötietoja (henkilöiden nimiä), eli kyseessä ei ole ainoastaan virkamiehien nimitiedoista. Tuhansien otsikoiden läpikäynti manuaalisesti on työlästä ja ennen kaikkea epävarmaa ja henkilötietoja sisältäviä otsikoita voi jäädä huomaamatta. Ystävällisin terveisin kirjaamo Sari Sohlberg ________________________________ Sari Sohlberg kirjaamoesimies Helsingin kaupunginkanslia PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) puh. (09) 310 64438, gsm 044 0904 003 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/
 1. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten30. maaliskuuta 2016 kello 15.53: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 2. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten30. maaliskuuta 2016 kello 15.54: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 3. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten30. maaliskuuta 2016 kello 16.20: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Päivämäärä
2. huhtikuuta 2016 kello 17.14
Vastaanottaja
Helsinki

Hyvä Sari Sohlberg, Pyysitte selvityksen JulkL:n 13.2 §:n mukaisesti henkilötietojen käyttötarkoituksesta. Pyydämme diaariotetta siinä käyttötarkoituksessa että voimme yksilöidä pyyntömme JulkL:n 13.1 §:n mukaisesti. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 266 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten2. huhtikuuta 2016 kello 17.14: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266] / HEL 2016-003668 - välitetty Sarille, vastaus kysymykseen
Päivämäärä
11. huhtikuuta 2016 kello 9.39

Tarvitsemme yksilöidyn käyttötarkoituksen. Viestistänne ei selviä, että mihin diaaritietoja aiotaan käyttää ja onko siihen henkilötietolain 8 §:n mukainen käyttötarkoitus. Ystävällisin terveisin Sari Sohlberg ________________________________ Sari Sohlberg kirjaamoesimies Helsingin kaupunginkanslia PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) puh. (09) 310 64438, gsm 044 0904 003 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/
 1. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten11. huhtikuuta 2016 kello 9.41: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: VS: VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266] / HEL 2016-003668 - välitetty Sarille, vastaus kysymykseen [#266]
Päivämäärä
11. huhtikuuta 2016 kello 11.25
Vastaanottaja
Helsinki

Hyvä Sari Sohlberg, ref. puhelinkeskustelumme, tämä tietopyyntö kohdistuu siis tosiaan julkisiin tietoihin, ilman yksityishenkilöiden henkilötietoja, mutta jos jostain syystä vahingossa ei-julkisia henkilötietoja ilmenee, niiden poistamiseen on näiden tietojen käsittelu kuvattu Tietopyyntö-palvelun käyttäjille annettu ohjeet rekisteriselosteessa: https://tietopyynto.fi/apua/rekisteri..., ja sitoutettu käyttäjät käsittelytapaan käyttöehdoissa: https://tietopyynto.fi/apua/ehdot/ Henkilötietolaki on siis huomioitu tietojen käsittelyssä, vaikka tämä pyyntö kohdistuu julkisuuslain alaisiin aineistoihin. Tietopyyntöähän ei ole tapana perustella, mahdollinen henkilötietojen käsittely syntyisi vain tilanteessa jossa henkilötietoja ilmenee aineistossa ei-toivotusti. Jos haluatte redaktoida henkilötiedot pois ennen tietojen luovuttamista - mikä ei ole yleinen tapa - pyydän huomioimaan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09). Tarvitsetteko lisäaikaa aineiston redaktointiin, vai jätetäänkö redaktointi Tietopyyntö-palvelun käyttäjän vastuulle, kuten käyttöehdoissa kuvataan? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 266 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten11. huhtikuuta 2016 kello 11.25: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: VS: VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Päivämäärä
13. huhtikuuta 2016 kello 13.33
Liitteet

Ohessa pyytämäsi julkinen diaari vuodelta 2015, pyytämässäsi muodossa. Ystävällisin terveisin Sari Sohlberg ________________________________ Sari Sohlberg kirjaamoesimies Helsingin kaupunginkanslia PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) puh. (09) 310 64438, gsm 044 0904 003 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/
 1. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten13. huhtikuuta 2016 kello 13.35: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 2. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten13. huhtikuuta 2016 kello 17.28: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266].
 3. 2 vuotta, 8 kuukautta sitten10. kesäkuuta 2016 kello 16.51: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
Kello 23. helmikuuta 2017 kello 18.21 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

Henkilötietoja sisältävä dokumentti on palautettu redaktoitavaksi.