Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydän Helsingin kaupungin diaariotteen vuodelta 2015. Asioiva ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa joko julkaistuna internetissä tai liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän huomioimaan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Helsinki Region Infoshare [#266]
Date
Jan. 30, 2016, 12:54 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Helsingin kaupungin diaariotteen vuodelta 2015. Asioiva ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa joko julkaistuna internetissä tai liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän huomioimaan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 5 years, 3 months agoJan. 30, 2016, 12:54 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Helsinki Region Infoshare [#266]
Date
Feb. 1, 2016, 10:31 a.m.
Status
Awaiting response

Hei Liittyykö tietopyyntö #266 asiaanne "Diaariote Helsingin tietopyynnöistä [#258], HEL 2016-000313 [#258"] vai onko kyseessä uusi pyyntö? Mikäli kyseessä on uusi tietopyyntö, olkaa hyvä ja tarkentakaa pyyntöänne. Ystävällisin terveisin Taru Tikkanen kirjaaja Helsingin kaupungin kirjaamo Kirjaamon yhteystiedot Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13 Avoinna arkisin klo 8.15–16.00 Sähköpostiosoite: <<sähköpostiosoite>> Palvelupuhelinnumerot Yleishallinto: 09 310 13700 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi: 09 310 13701 Rakennus- ja ympäristötoimi: 09 310 13702 Sivistystoimi: 09 310 13703 Sosiaali- ja terveystoimi: 09 310 13704 Faksi: 09 655 783
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Helsinki Region Infoshare [#266]
Date
Feb. 1, 2016, 10:31 a.m.
Status
Awaiting response

Hei Liittyykö tietopyyntö #266 asiaanne "Diaariote Helsingin tietopyynnöistä [#258], HEL 2016-000313 [#258"] vai onko kyseessä uusi pyyntö? Mikäli kyseessä on uusi tietopyyntö, olkaa hyvä ja tarkentakaa pyyntöänne. Ystävällisin terveisin Taru Tikkanen kirjaaja Helsingin kaupungin kirjaamo Kirjaamon yhteystiedot Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13 Avoinna arkisin klo 8.15–16.00 Sähköpostiosoite: <<sähköpostiosoite>> Palvelupuhelinnumerot Yleishallinto: 09 310 13700 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi: 09 310 13701 Rakennus- ja ympäristötoimi: 09 310 13702 Sivistystoimi: 09 310 13703 Sosiaali- ja terveystoimi: 09 310 13704 Faksi: 09 655 783
 1. 5 years, 3 months agoFeb. 1, 2016, 10:34 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years, 3 months agoFeb. 1, 2016, 10:34 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Date
Feb. 4, 2016, 11:54 a.m.
To
Helsinki

Hyvä Taru Tikkanen, pahoittelut kopiointivirheestä otsikossa. Haluttaisiin tosiaan koko helsingin diaariote viime vuodelta sähköisessä muodossa joko julkaistuna internetissä tai liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Vaikka tietopyyntöjä ei olekaan tapana perustella, niin todettakoon että näiden avulla säästetään huimasti kaikkien aikaa tietopyyntöjä tehtäessä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 266 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 5 years, 3 months agoFeb. 4, 2016, 11:54 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Date
Feb. 10, 2016, 8:09 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin diaariin kirjattiin vuonna 2015 useita tuhansia julkisia asioita, ja osassa niistä voi olla henkilötietoja, joita emme julkaise internetiin. Viranomaisen henkilörekisteristä saa julkisuuslain mukaan antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaa oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Vuonna 2015 kirjatut julkiset asiat voidaan toimittaa sinulle tulosteena. Ilmoitatko kirjaamoon, mihin osoitteeseen voimme toimittaa tulosteen vai tuletko noutamaan sen kirjaamosta? Helsingin kaupungilla on menossa sähköisen asianhallinnan kehittämishanke. Tulevaisuudessa diaaritiedot tullaan julkaisemaan kaupungin sivuille ilman henkilötietoja. OpenAhjon kautta voi tällä hetkellä seurata toimielinten ja viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä http://dev.hel.fi/paatokset/ Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) palvelunumero (09) 310 13700 <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Helsinki Region Infoshare [#266]
Date
Feb. 12, 2016, 8:29 a.m.
Status
Awaiting response

 1. 5 years, 2 months agoFeb. 25, 2016, 3:47 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years, 2 months agoFeb. 25, 2016, 3:47 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Date
March 6, 2016, 4:39 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09). Käsittelijän nimi ei siis ole julkl. 16§ mukainen henkilötieto, koska asiasta säädetään muualla eli EOA päätöksessä. Tässä pyydetään lähettämään tiedot minulle viestissä, ei julkaisemaan internetissä. Voitte käyttää tämän viestin lopussa olevaa latauslinkkiä, jos koette että on suotavampaa siirtää tiedot salattua yhteyttä pitkin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa. Transaktiokustannusten kasvattamiselle, vaikkapa paperilla toimittamalla, ei löydy laista perustetta. Jos viestin vastaanottamisen jatkotoimina syntyy velvote henkilörekisteriselosteeseen, tai muuhun käsittelyyn, jää sen laatiminen tiedon pyytäjän vastuulle. Tämä ei voi vaikuttaa tietopyynnön käsittelyyn. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/use... Tämä on vakiomenettely, siksi Tietopyyntöpalvelussa on redaktointitoiminto ja hallittu julkaisuprosessi: "Rekisteriin kerätään dokumentteja, joissa saattaa olla henkilötietoja eli viranomaisen dokumenteissa ilmeneviä kansalaisten yksityisiä tietoja. Henkilötiedot redaktoidaan eli arkaluontoiset osat poistetaan dokumenteista ennen tietojen julkaisemista käyttäjien toimesta. Redaktointi on käyttäjien eli julkisuuslain mukaisten tiedon pyytäjien vastuulla. Vastaanotetut dokumentit arkistoidaan järjestelmässä rajatulla pääsyllä myös redaktoimattomina, teknisistä syistä. " http://tietopyynto.fi/apua/rekisteris... ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 266 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 5 years, 2 months agoMarch 6, 2016, 4:39 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266] / välitetty Leena Mälläselle, kopio Sarille
Date
March 18, 2016, 8:52 a.m.
Status
Awaiting response

Olette 30.1.2016 lähettämässänne tietopyynnössä pyytänyt toimittamaan vuoden 2015 diaarin aineiston sähköisessä muodossa joko julkaistuna internetissä tai liitetiedostona vastauksena lähettämäänne viestiin. Tarkennusviestissänne 6.3.2016 täsmennätte pyyntöänne toteamalla, että pyydätte lähettämään tiedot itsellenne viestissä, ei julkaisemaan internetissä. Viranomaisen velvollisuus on tiedustella tietopyynnön esittäjältä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa tarkoitettua henkilötietolain mukaista oikeutta tietojen käsittelyyn. Tietojen julkaiseminen netissä on henkilötietojen luovuttamista EU/ETA alueen ulkopuolelle kaikille, eikä tämän vuoksi voida varmistua siitä, että vastaanottajalla on oikeus ko. henkilötietolain mukaisten tietojen käsittelyyn. Viranomainen vastaa henkilötietojen luovutusten laillisuudesta. Koska pyydettyihin tietoihin sisältyy henkilötietoja, meillä on velvollisuus tiedustella tietojen käyttötarkoitusta, jotta voimme arvioida, onko henkilötietolain mukainen käyttötarkoitus olemassa. Pyydämme selvityksen JulkL:n 13.2 §:n mukaisesti henkilötietojen käyttötarkoituksesta. Helsingin kaupungin kirjaamo
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Date
March 24, 2016, 10:43 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, mikä on asian diaarinumero ja käsittelijä? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 266 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 5 years, 1 month agoMarch 24, 2016, 10:43 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus
Date
March 24, 2016, 3:32 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Tämän sähköpostin liitteenä on kirjausilmoitus Ystävällisin terveisin Taru Tikkanen, kirjaaja Helsingin kaupungin kirjaamo Kirjaamon yhteystiedot Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 Avoinna arkisin klo 8.15-16.00 Sähköpostiosoite: <<sähköpostiosoite>> Palvelupuhelinnumerot Yleishallinto: 09 310 13700 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi: 09 310 13701 Rakennus- ja ympäristötoimi: 09 310 13702 Sivistystoimi: 09 310 13703 Sosiaali- ja terveystoimi: 09 310 13704 Faksi: 09 655 783
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Date
March 29, 2016, 8:55 a.m.

Tarkentaisin vielä, että asioiden otsikoissa esiintyy/voi esiintyä henkilötietoja (henkilöiden nimiä), eli kyseessä ei ole ainoastaan virkamiehien nimitiedoista. Tuhansien otsikoiden läpikäynti manuaalisesti on työlästä ja ennen kaikkea epävarmaa ja henkilötietoja sisältäviä otsikoita voi jäädä huomaamatta. Ystävällisin terveisin kirjaamo Sari Sohlberg ________________________________ Sari Sohlberg kirjaamoesimies Helsingin kaupunginkanslia PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) puh. (09) 310 64438, gsm 044 0904 003 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/
 1. 5 years, 1 month agoMarch 30, 2016, 3:53 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years, 1 month agoMarch 30, 2016, 3:54 p.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 5 years, 1 month agoMarch 30, 2016, 4:20 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Date
April 2, 2016, 5:14 p.m.
To
Helsinki

Hyvä Sari Sohlberg, Pyysitte selvityksen JulkL:n 13.2 §:n mukaisesti henkilötietojen käyttötarkoituksesta. Pyydämme diaariotetta siinä käyttötarkoituksessa että voimme yksilöidä pyyntömme JulkL:n 13.1 §:n mukaisesti. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 266 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 5 years, 1 month agoApril 2, 2016, 5:14 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266] / HEL 2016-003668 - välitetty Sarille, vastaus kysymykseen
Date
April 11, 2016, 9:39 a.m.

Tarvitsemme yksilöidyn käyttötarkoituksen. Viestistänne ei selviä, että mihin diaaritietoja aiotaan käyttää ja onko siihen henkilötietolain 8 §:n mukainen käyttötarkoitus. Ystävällisin terveisin Sari Sohlberg ________________________________ Sari Sohlberg kirjaamoesimies Helsingin kaupunginkanslia PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) puh. (09) 310 64438, gsm 044 0904 003 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/
 1. 5 years, 1 month agoApril 11, 2016, 9:41 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266] / HEL 2016-003668 - välitetty Sarille, vastaus kysymykseen [#266]
Date
April 11, 2016, 11:25 a.m.
To
Helsinki

Hyvä Sari Sohlberg, ref. puhelinkeskustelumme, tämä tietopyyntö kohdistuu siis tosiaan julkisiin tietoihin, ilman yksityishenkilöiden henkilötietoja, mutta jos jostain syystä vahingossa ei-julkisia henkilötietoja ilmenee, niiden poistamiseen on näiden tietojen käsittelu kuvattu Tietopyyntö-palvelun käyttäjille annettu ohjeet rekisteriselosteessa: https://tietopyynto.fi/apua/rekisteri..., ja sitoutettu käyttäjät käsittelytapaan käyttöehdoissa: https://tietopyynto.fi/apua/ehdot/ Henkilötietolaki on siis huomioitu tietojen käsittelyssä, vaikka tämä pyyntö kohdistuu julkisuuslain alaisiin aineistoihin. Tietopyyntöähän ei ole tapana perustella, mahdollinen henkilötietojen käsittely syntyisi vain tilanteessa jossa henkilötietoja ilmenee aineistossa ei-toivotusti. Jos haluatte redaktoida henkilötiedot pois ennen tietojen luovuttamista - mikä ei ole yleinen tapa - pyydän huomioimaan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09). Tarvitsetteko lisäaikaa aineiston redaktointiin, vai jätetäänkö redaktointi Tietopyyntö-palvelun käyttäjän vastuulle, kuten käyttöehdoissa kuvataan? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 266 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 5 years, 1 month agoApril 11, 2016, 11:25 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VS: VS: Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266]
Date
April 13, 2016, 1:33 p.m.
Attachments

Ohessa pyytämäsi julkinen diaari vuodelta 2015, pyytämässäsi muodossa. Ystävällisin terveisin Sari Sohlberg ________________________________ Sari Sohlberg kirjaamoesimies Helsingin kaupunginkanslia PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) puh. (09) 310 64438, gsm 044 0904 003 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/
 1. 5 years, 1 month agoApril 13, 2016, 1:35 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years, 1 month agoApril 13, 2016, 5:28 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsingin kaupungin diaariote vuodelta 2015 [#266].
 3. 4 years, 11 months agoJune 10, 2016, 4:51 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
On Feb. 23, 2017, 6:21 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Henkilötietoja sisältävä dokumentti on palautettu redaktoitavaksi.