Helsinginniemen vihreät aallot

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyysin dokumentit josta selviää onko Helsinginniemen alueella suunniteltu liikennevaloihin vihreitä aaltoja, tai onko liikennevaloja ohjelmoitu hidastamaan liikennettä "punaisina aaltoina". Oheisista näkyy että tosiaan "Intergreen monitoring" on tilassa OFF eli ilmeisesti vihreät aallot eivät ole päällä. Ei kuitenkaan ole mitään ohjelmoituja "punaisia aaltoja" vaan kun joku on joskus kerran ajanut liian nopeasti johonkin risteykseen ja on käynyt huonosti, on sen kohdan tilannenopeuksiin puututtu ohjelmoimalla liikennevalot töksäyttämään jokainen auto siinä risteyksessä tästä iäisyyteen. Mikä on tietenkin aivan oikein niin kauan kun katuosuudella on vaikkapa kuuden kympin rajoituskyltit - vaikka se kuusi kymppiä ei enää koskaan toteutusi tästä iäisyyteen. Tosiaan tässä vaikuttaa olevan täydet edellytykset saada ainakin data näyttämään siltä että liikenne sujuisi mutta nyt joidenkin risteyksien suunittelu ei näillä nopeuksilla tue sujuvaa mutta turvallista liikennettä. Jossain on tehtävä kompromissi, esimerkiksi nopeusrajoituksissa. Kun eri kulkumuodot kulkee eri nopeuksilla, rytmin menee sekaisin ja erityisesti etuoikeutetut julkiset liikkujat töksäyttelee niiden kanssa eri tahtiin kulkevaa muuta liikennettä. Eli mitäpä jos tosiaan kuljettaisiin kaikki kolmea kymppiä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Helsinginniemen vihreät aallot [#415]
Date
Jan. 14, 2017, 9:15 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän dokumentin tai dokumentit josta selviää onko Helsinginniemen alueella suunniteltu liikennevaloihin vihreitä aaltoja, tai onko liikennevaloja ohjelmoitu hidastamaan liikennettä "punaisina aaltoina". Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/415/up/53029b900673dde7c72d9e0fa3aee19229d37de9/
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 3 years, 8 months agoJan. 14, 2017, 9:15 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Helsinginniemen vihreät aallot [#415]
Date
Jan. 30, 2017, 4:21 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Helsinginniemen vihreät aallot" (14.1.2017, #415) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 3 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 415 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 3 years, 7 months agoJan. 30, 2017, 4:21 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirsi Ojala <helsinki.kirjaamo@hel.fi>
Subject
Web form upload
Date
Jan. 31, 2017, 11 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Vastaus tietopyyntöön ja liitteet on lähetetty palautejärjestelmämme kautta 26.1.2017. Tässä kopio vastauksesta. Helsingin liikennejärjestelmän tavoitteet ja toimintalinjaukset on määritelty Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman vuonna 2015. Linkki: http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/... Kaupunkisuunnitteluvirastossa ei ole normaalia liikennesuunnittelua ohjaavia erillisiä päätöksiä. Liitteenä on suunnittelutyön apuna käytettäviä liikennevalojen yhteenkytkentäkaavioita jotka eivät ole virallisia dokumentteja. Kaikki kaaviot eivät ole ajantasaisia, koska käyttöönoton jälkeen liikennevalojen ajoituksiin tehdään muutoksia vielä maastokäyntien jälkeen sekä palautteiden perusteella. Ajoituskaavioista saa kuitenkin käsityksen miten liikennevalot on suunniteltu toimimaan yhteenkytkennässä. Kaavioissa on mukana myös liikennevalo-ohjelmia joita ei normaalitilanteissa käytetä. Tiedostot on nimetty kadun sekä liikennevaloristeyksien numeron mukaan. Joukkoliikenne-etuudet lyhentävät, pidentävät tai siirtävät vihreää aikaa. Kaduilla, joilla on paljon raitiovaunu- ja bussiliikennettä, ja joilla on liikennevaloetuuksia käytössä, yhteenkytkentä toteutuu etenkin ruuhka-aikana melko harvoin puhtaasti suunnitellulla tavalla. Joukkoliikenne-etuuksien vaikutusta ei yhteenkytkentäkaavioissa ole esitetty. Liikennevaloristeyksien numeroinnit löytyvät liitteenä olevasta risteyskartasta sekä risteysluettelosta. Tiedostojen voi tarkastella liikennevalot.info sivulta löytyvällä YKaavio 3 ohjelmalla. Ohjelma toimii Chrome sekä Opera selaimilla. Linkki: http://www.liikennevalot.info/ykgraph... Jos ohjelman tukemia selaimia ei ole käytössä voi sivulta ladata ilmaisen YKaavio2 -ohjelman. Linkki: http://www.liikennevalot.info/ykaavio Ystävällisin terveisin Kirsi Ojala, liikenneteknikko Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto /Liikennevalotoimisto PL 2100 (Kansakoulukatu 1) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI p. (09) 310 37977
 1. 3 years, 7 months agoJan. 31, 2017, 11 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:02 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 3. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:02 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 4. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:02 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 5. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:02 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 6. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:02 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 7. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 8. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 9. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 10. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 11. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 12. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 13. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 14. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 15. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 16. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 17. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 18. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 19. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 20. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 21. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 22. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 23. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 24. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 25. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 26. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 27. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Helsinginniemen vihreät aallot.
 28. 3 years, 1 month agoAug. 13, 2017, 4:18 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.