Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus

Request to:
Vantaa
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Voitteko lähettää emailitse sähköisen kopion yrityksen osakasopimuksesta. Mikäli asiakirja ei ole julkinen pyydän toimittamaan kielteisen päätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen. Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkaita ovat Vantaan kaupunki 1 008 osaketta, Helsingin kaupunki 1 osake, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 osake.

Messages in this request

From
Joonas Pekkanen
Subject
Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus [#227]
Date
May 18, 2015, 2:54 p.m.
To
Vantaa
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Voitteko lähettää emailitse sähköisen kopion yrityksen osakasopimuksesta. Mikäli asiakirja ei ole julkinen pyydän toimittamaan kielteisen päätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen. Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkaita ovat Vantaan kaupunki 1 008 osaketta, Helsingin kaupunki 1 osake, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 osake.
Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen <<email address>> Post Address: Joonas Pekkanen << Address removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Joonas Pekkanen
  1. 7 years, 6 months agoMay 18, 2015, 2:54 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Vantaa.
  2. 7 years, 5 months agoJune 18, 2015, midnight: This request became overdue
From
Joonas Pekkanen
Subject
Re: Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus [#227]
Date
June 18, 2015, 9:43 a.m.
To
Vantaa

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus" (18.5.2015, #227) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen Pyynnön numero: 227 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >>
  1. 7 years, 5 months agoJune 18, 2015, 9:43 a.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Vantaa.
From
YHT Kirjaamo <kirjaamo@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
VS: Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus [#227]
Date
June 18, 2015, 10:10 a.m.
Status
Request resolved

Hei, pahoittelen, että vastaaminen on jäänyt puolitiehen. Tietopyyntö on nyt ohjattu lakimies Paula Kuurneen vastattavaksi. Tervehtien Jaana Immonen ************************************************ Jaana Immonen Kirjaamon palveluesimies Vantaan kaupunki Konserni- ja asukaspalvelut Kuntalaispalvelut / Kirjaamo Asematie 7, 01300 Vantaa Puh. 050-3026716 jaana.immonen(at)vantaa.fi *******************************************
From
Kolju Niina <niina.kolju@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus [#227]
Date
June 24, 2015, 12:48 p.m.

Arvoisa vastaanottaja Olette pyytänyt saada Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimuksen. Kyseinen asiakirja on tällä hetkellä luokiteltu salassa pidettäväksi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20-kohdan perusteella. Uudelleen arvioinnin perusteella sopimuksen salassa pidolle ei mahdollisesti enää löydy perusteita siitä syystä, että yhtiön liiketoiminnan järjestämiseen liittyvät päätökset on tehty. Tämä seikka täytyy kuitenkin varmistaa jokaiselta sopimuksen neljältä osapuolelta erikseen, ja ajankohdasta johtuen tämä voisi tapahtua vasta viimeistään elokuussa, jolloin voisimme toimittaa teille perustellun päätöksen tai pyytämänne asiakirjan. Ystävällisin terveisin Niina Kolju va. kaupunginlakimies, varatuomari Vantaan kaupunki, kaupunginkanslia Asematie 7, 01300 Vantaa puh. +3589 8392 2150 gsm. +35840 5149 558 etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi
From
Kolju Niina <niina.kolju@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
VL: Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus [#227]
Date
June 26, 2015, 2:28 p.m.
Attachments

Arvoisa vastaanottaja Ohessa pyytämänne Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus. Ystävällisin terveisin Niina Kolju va. kaupunginlakimies, varatuomari Vantaan kaupunki, kaupunginkanslia Asematie 7, 01300 Vantaa puh. +3589 8392 2150 gsm. +35840 5149 558 etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi
  1. 7 years agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Vantaa.
  2. 7 years agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Vantaa.
  3. 7 years agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Vantaa.
  4. 7 years agoNov. 21, 2015, 8:54 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus.
  5. 7 years agoNov. 21, 2015, 8:55 a.m.: Joonas Pekkanen set status to 'Request Successful'.