Helsingin poliisin lausunto Avoimen puolueen ryhmäaloitteeseen

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Helsingin poliisin on antanut 1.3.2021 lausunnon Avoimen puolueen ryhmäaloitteeseen diaarilla POL-2021-7569. Pyydämme tämän lausunnon luettavaksi, koska sitä ei ole julkaistu Helsingin kaupungin sivuilla.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Helsingin poliisin lausunto Avoimen puolueen ryhmäaloitteeseen [#1377]
Date
May 4, 2021, 9:26 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin poliisin on antanut 1.3.2021 lausunnon Avoimen puolueen ryhmäaloitteeseen diaarilla POL-2021-7569. Pyydämme tämän lausunnon luettavaksi, koska sitä ei ole julkaistu Helsingin kaupungin sivuilla.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 2 years, 7 months agoMay 4, 2021, 9:26 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
May 4, 2021, 9:27 p.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 2 years, 7 months agoMay 4, 2021, 9:28 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2021-005531/Helsingin kaupunki
Date
May 5, 2021, 11:11 a.m.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Helsingin poliisin lausunto 1.3.2021 Avoimen puolueen ryhmäaloitteeseen, Humaania päihdepolitiikkaa ry<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-005531.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 2 years, 7 months agoMay 5, 2021, 11:12 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?M=C3=A4ll=C3=A4nen_Leena?= <leena.mallanen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöön: Helsingin poliisin lausunto Avoimen puolueen ryhmäaloitteeseen [#1377]
Date
May 5, 2021, 3:38 p.m.

Hei, ohessa linkki Helsingin poliisiin 1.3.2021 antamaan lausuntoon Avoimen puolueen ryhmäaloitteeseen. http://www.hel.fi/static/public/hela/... Lausunto on päivitetty näkyviin myös kaupungin internet-sivuille (Kaupunginvaltuuston esityslista 5.5.2021<https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Keha_2021-05-05_Kvsto_8_El>) Ystävällisin terveisin Leena Mällänen Helsingin kaupunginkanslia, informaatiopalvelu
  1. 2 years, 7 months agoMay 5, 2021, 3:40 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 2 years, 7 months agoMay 5, 2021, 4:01 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 2 years, 7 months agoMay 5, 2021, 4:06 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Helsingin poliisin lausunto Avoimen puolueen ryhmäaloitteeseen' public.