Helsingin poliisin käytäntö koskien huumeisiin liittyvään tukeen

Request to:
Helsingin poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Ohjeessa menettelystä huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa (2020/2013/4841) todetaan hoitoonohjausta käsittelevässä kohdassa seuraavasti: "Poliisin on paikkakuntakohtaisesti yhteistyössä syyttäjän, päihdehuollon ja sosiaali- ja terveyshuollon kanssa sovittava menettelytavoista, joilla voidaan edistää riskiryhmiin kuuluvien varhaista hoitoon ja tukipalveluihin hakeutumista ja ehkäistävä käyttörikokseen syyllistymisen uusiutumista. Tavoitteena on luoda kiinteänä viranomaisyhteistyönä toimiva puuttumis- ja hoitoonohjausjärjestelmä." Miten Helsingissä poliisi on sopinut ohjeessa mainittujen tahojen kanssa järjestelyistä, joilla edistetään riskiryhmään kuuluvien varhainen hoitoon ja tukipalveluihin hakeutuminen sekä ehkäistään heidän uusintarikollisuuttaan?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Helsingin poliisin käytäntö koskien huumeisiin liittyvään tukeen [#637]
Date
July 25, 2018, 4:04 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Ohjeessa menettelystä huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa (2020/2013/4841) todetaan hoitoonohjausta käsittelevässä kohdassa seuraavasti: "Poliisin on paikkakuntakohtaisesti yhteistyössä syyttäjän, päihdehuollon ja sosiaali- ja terveyshuollon kanssa sovittava menettelytavoista, joilla voidaan edistää riskiryhmiin kuuluvien varhaista hoitoon ja tukipalveluihin hakeutumista ja ehkäistävä käyttörikokseen syyllistymisen uusiutumista. Tavoitteena on luoda kiinteänä viranomaisyhteistyönä toimiva puuttumis- ja hoitoonohjausjärjestelmä." Miten Helsingissä poliisi on sopinut ohjeessa mainittujen tahojen kanssa järjestelyistä, joilla edistetään riskiryhmään kuuluvien varhainen hoitoon ja tukipalveluihin hakeutuminen sekä ehkäistään heidän uusintarikollisuuttaan?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
 1. 5 years, 10 months agoJuly 25, 2018, 4:04 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Helsingin poliisilaitos.
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
July 25, 2018, 4:05 p.m.
Status
Request resolved

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Helsingin poliisin käytäntö koskien huumeisiin liittyvään tukeen
Date
Aug. 15, 2018
To
Helsingin poliisilaitos
Attachments

Hyvä vastaanottaja, lähetän ohessa vastauksen pyytämäänne kysymyksiin. Toivottavasti saatte riittävät tiedot esittämiinne kysymyksiin. Mahdollisia lisätarkennuksia voi kysyä allekirjoittaneelta.
From
=?utf-8?q?Niinim=C3=A4ki_Kari_POL_HPL?= <kari.niinimaki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisin käytäntö koskien kuumeisiin liittyvään tukeen
Date
Aug. 15, 2018, 3:48 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä vastaanottaja, lähetän ohessa vastauksen pyytämäänne kysymyksiin. Toivottavasti saatte riittävät tiedot esittämiinne kysymyksiin. Mahdollisia lisätarkennuksia voi kysyä allekirjoittaneelta. Terveisin, Kari Niinimäki Rikosylikomisario Ammattimainen rikollisuus -toiminnon johtaja Helsingin poliisilaitos
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Helsingin poliisin käytäntö koskien huumeisiin liittyvään tukeen [#637]
Date
Aug. 28, 2018, 3:47 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Helsingin poliisin käytäntö koskien huumeisiin liittyvään tukeen" (25.7.2018, #637) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 20 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos olette vastanneet jo tähän tietopyyntöön, lähettäisittekö vastauksestanne kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 637 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
 1. 5 years, 9 months agoAug. 28, 2018, 3:47 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Helsingin poliisilaitos.
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Aug. 28, 2018, 3:48 p.m.
Status
Request resolved

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 5 years, 9 months agoAug. 30, 2018, 8:28 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 5 years, 9 months agoAug. 30, 2018, 8:28 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Helsingin poliisin käytäntö koskien huumeisiin liittyvään tukeen.
 3. 5 years, 9 months agoSept. 6, 2018, 6:06 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
 4. 5 years, 9 months agoSept. 6, 2018, 6:07 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
 5. 5 years, 9 months agoSept. 6, 2018, 6:10 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
 6. 5 years, 9 months agoSept. 6, 2018, 6:59 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 7. 5 years, 2 months agoApril 13, 2019, 7:13 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Helsingin poliisin käytäntö koskien huumeisiin liittyvään tukeen.
 8. 5 years, 2 months agoApril 13, 2019, 7:13 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Helsingin poliisin käytäntö koskien huumeisiin liittyvään tukeen' public.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#637]
Date
April 20, 2019, 2:47 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Kiitos vastauksestanne. Vastauksessanne kerroitte, että Helsingin poliisilaitos ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ovat allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuksen, jota päivitetään tarpeen mukaan päälliköiden säännöllisissä tapaamissa. Pyytäisimme saada luettavaksemme kyseisen sopimuksen. Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 637 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Pä ihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
April 20, 2019, 2:48 p.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
April 20, 2019, 2:48 p.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 5 years, 2 months agoApril 20, 2019, 2:48 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 5 years, 2 months agoApril 20, 2019, 2:49 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
 3. 5 years, 1 month agoApril 23, 2019, 12:15 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Request Successful'.
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
VS: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#637]
Date
May 8, 2019, 9:15 a.m.
Attachments

Hyvä vastaanottaja, oheisena pyytämänne yhteistoimintasopimus, POL-2017-4327, 12.01.2017. Lähettäjä: Päivi Tonteri, tietopalveluesimies Helsingin poliisilaitos Puhelin, vaihde: 0295 47 0011 Faksi, kirjaamo: 0295 41 1622 <<sähköpostiosoite>> Pasilanraitio 11, PL 11, 00241 Helsinki
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
VS: Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne [#637]
Date
May 8, 2019, 9:15 a.m.
Attachments

Hyvä vastaanottaja, oheisena pyytämänne yhteistoimintasopimus, POL-2017-4327, 12.01.2017. Lähettäjä: Päivi Tonteri, tietopalveluesimies Helsingin poliisilaitos Puhelin, vaihde: 0295 47 0011 Faksi, kirjaamo: 0295 41 1622 <<sähköpostiosoite>> Pasilanraitio 11, PL 11, 00241 Helsinki
 1. 5 years, 1 month agoMay 8, 2019, 9:17 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
 2. 5 years, 1 month agoMay 8, 2019, 12:24 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Helsingin poliisin käytäntö koskien huumeisiin liittyvään tukeen.
 3. 4 years, 11 months agoJuly 19, 2019, 11:35 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
 4. 4 years, 11 months agoJuly 19, 2019, 11:44 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
 5. 4 years, 10 months agoJuly 31, 2019, 5:38 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.